Člani o SRIP-u MATPRO


 
Jožef Medved, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

"Metalurgija in multikomponentni materiali so za napredek in razvoj Slovenije izjemnega pomena. Izdelati vrhunske materiale za najzahtevnejše aplikacije je velik razvojno-raziskovalni izziv in velika konkurenčna prednost slovenskega gospodarstva. Poleg tega SRIP predstavlja veliko priložnost na področju razvoja človeških virov. Izobraževanje na vseh ravneh, od osnovne šole do doktorskega študija ter vseživljenjsko izpopolnjevanje, predstavlja osnovo kadra prihodnosti. SRIP MATPRO zame predstavlja veliko priložnost povezovanja podjetij in izobraževalno-raziskovalnih organizacij za boljšo prihodnost Slovenije."


  Petra Janežič, Gorenje Orodjarna (Strateški razvoj)
"Gorenje Orodjarna podpira partnerstvo SRIP MATPRO zaradi strateškega povezovanja ključnih deležnikov na področju razvoja materialov kot končnih produktov, saj se bomo lahko partnerji z različnimi interdisciplinarnimi znanji povezovali in sodelovali v raziskovalno-razvojnih aktivnostih, razvijali človeške vire, izmenjavali znanja in izkušnje ter skupaj zastopali interese v tujini."


  Matjaž Godec, direktor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije 
"SRIP MATPRO se v Sloveniji oblikuje zaradi potrebe gospodarstva, da poveže področje materialov v verige vrednosti in skupaj z institucijami znanja oblikuje kratko- in dolgoročno strategijo razvoja materialov. Prvič pišemo nacionalno strategijo razvoja materialov skupaj z gospodarstvom in njegovimi vizijami razvoja. Tako so se določila prednostna področja, na katerih ima Slovenija velik potencial in možnost preboja. Prav zato menimo, da bo to zgodba o uspehu."


  Albert Erman, direktor podjetja Magneti
"Z našega vidika projekt SRIP MATPRO podpira razvoj kovinske industrije, katere del je tudi naše podjetje. Kot proizvajalec kovinskih magnetov imamo velike potrebe po elementih redkih zemelj (minerali oz. rudnine, v katerih je pomešano več kemijskih elementov; op. a.). Njihov glavni dobavitelj je s Kitajske. Sicer smo v podjetju razvili postopek interne reciklaže, vendar od projekta SRIP MATPRO pričakujemo podporo pri razvoju reciklaže magnetov iz odrabljenih aplikacij, saj trenutno v Evropi ni sistematičnega recikliranja tovrstnih magnetov."