Matpro

Dokumenti

 

Akcijski načrt
Dne 7. 7. 2017 je Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) sprejela sklep, da se Akcijski načrt za področje »Materialov kot končnih produktov« v celoti potrdi.
AKCIJSKI NAČRT: SRIP – MATERIALI KOT KONČNI PRODUKTI KOT POSLOVNI MODEL (SRIP MATPRO) PRI GZS  >>>

Povzetek
Ključne usmeritve SRIP MATeriali kot končni PROdukti (SRIP MATPRO)   >>>
 

Strategija pametne specializacije S4
Strategija pametne specializacije S4 >>>