Matpro

Dokumenti

 

Akcijski načrt: 

Dne 7. 7. 2017 je Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) sprejela sklep, da se Akcijski načrt za področje »Materialov kot končnih produktov« v celoti potrdi.

AKCIJSKI NAČRT: SRIP – MATERIALI KOT KONČNI PRODUKTI KOT POSLOVNI MODEL (SRIP MATPRO) PRI GZS  >>>

Povzetek: 

Ključne usmeritve SRIP MATeriali kot končni PROdukti (SRIP MATPRO)   >>>

Key orientations of SRIP Materials as end products (SRIP MATPRO)   >>>