Ključni dokumenti SRIP-a MATPRO


Konzorcijski sporazum

 Konzorcijski sporazum o ustanovitvi strateško razvojno –inovacijskega partnerstva – materiali kot končni produkti kot poslovni model (SRIP MATPRO) pri GZS   >>>

Akcijski načrt
Dne 7. 7. 2017 je Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) sprejela sklep, da se Akcijski načrt )AN) za področje »Materialov kot končnih produktov« v celoti potrdi.
AKCIJSKI NAČRT: SRIP – MATERIALI KOT KONČNI PRODUKTI KOT POSLOVNI MODEL (SRIP MATPRO) PRI GZS  >>> 

Povzetek AN
Ključne usmeritve SRIP MATeriali kot končni PROdukti (SRIP MATPRO)   >>>

Dopolnitve AN
19. 4. 2019 je DSDS S4 potrdila dopolnitve Akcijskega načrta SRIP-a MATPRO >>>

Poročilo 2017-2018
Poročilo o delu SRIP-a MATPRO od 1. 8.  2017 do 31. 12. 2018

Plan 2019
Plan dela SRIP-a MATPRO za leto 2019

Vmesno spremljanje in vrednotenje delovanja SRIP-ov v obdobju 2017-2019
Poročilo o delu, ki se nanaša na SRIP MATPRO (str. 135-148), je dostopno v priloženem  pdf dokumentu