SPIRIT objavil dva javna razpisa - za podjetja na voljo skoraj 52 milijonov evrov

SPIRIT objavil dva javna razpisa - za podjetja na voljo skoraj 52 milijonov evrov

JAVNI RAZPIS URE in razogljičenje v industriji (JR URE-RvI)  Namen javnega razpisa je spodbujanje naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in razogljičenje v industriji, s čimer se doseže prihranke pri porabi energije in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (v nadaljevanju: TGP). Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 22 projektov podjetij, ki se osredotočajo na: investicije za učinkovito rabo energije v industriji, vključno z investicijami v energetsko učinkovitost industrijskih stavb, katerih učinki bodo merljivi v smislu prihrankov končne energije (npr. vgradnja učinkovitih elektromotornih pogonov, krmilno-regulacijske opreme, uvajanja sistemov upravljanja z energijo, menjava proizvodnih naprav in opreme za energetsko učinkovitejše delovanje, izboljšanje sistemov ogrevanja in hlajenja, razsvetljava, izolacija idr.) in/ali investicije za razogljičenje oziroma zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz industrijskih dejavnosti preko diverzifikacije energentov, ki pomenijo elektrifikacijo proizvodnih procesov, uvajanje in rabo OVE in/ali uporabo novih tehnoloških rešitev, uporabnih v proizvodnih procesih podprtega podjetja (npr. obnovljivi vodik), katerih učinki bodo merljivi po učinkih znižanja emisij TGP in znižanja porabe fosilnih virov energije v primarni energiji in/ali investicije v hranilnike ...

Sarajevski teden energije in podnebja (SECW)

Sarajevski teden energije in podnebja (SECW)

  Veleposlaništva BiH v Ljubljani obvešča o organizaciji Sarajevskega tedna energije in podnebja (SECW), ki bo potekal v Sarajevu, 23.-27. 9. 2024. Več informacij je na voljo:  https://secw.ba/en/secw-2024-en/

Virtualni zagon regionalnega stičišča inovativnih tehnologij z Indijo: petek, 21. 6. 2024

Virtualni zagon regionalnega stičišča inovativnih tehnologij z Indijo: petek, 21. 6. 2024

Virtualni zagon regionalnega stičišča inovativnih tehnologij z Indijo: petek, 21. 6. 2024 a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0; } .ExternalClass { ...

Odprti javni razpisi

Odprti javni razpisi

  1.      JR INVEST2024 – NOO – Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS 2024 Namen razpisa: spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter k zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Cilj razpisa: dvig produktivnosti in konkurenčnosti; višja dodana vrednost produktov in storitev, ohranjanje delovnih mest; krepitev verig vrednosti; enakomernejša regijska porazdelitev investicij. Upravičenci: MSP in velika podjetja Okvirna višina sredstev: 9,8 mio EUR Rok za prijavo: 26. 8. 2024 Povezava na JR: https://www.spiritslovenia.si/razpis/419 2.      JP-OVE-02 – Dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za pravne osebe za investicije v proizvodnjo elektrike iz OVE ter hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije  Predmet razpisa: dodelitev pomoči v obliki nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva. Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (OVE) in priključno moč oddaje v distribucijski sistem, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup ...

Okoljski dan gospodarstva: Razvoj po poti trajnosti

Okoljski dan gospodarstva: Razvoj po poti trajnosti

Okoljski dan gospodarstva: Razvoj po poti trajnosti Bled, 4. junij 2024; na 23. Okoljskem dnevu gospodarstva, pri katerem je sodeloval tudi SRIP MATPRO, se je več kot 200 udeležencev seznanilo z okoljskimi trendi in novostmi, pomembnimi za gospodarstvo. Med drugim so na okrogli mizi z naslovom Trajnost – včeraj, danes, jutri svoja stališča predstavili Marija Čebular Zajec (MGTŠ), Florian Schmalz (Eurochambres), dr. Marko Homšak (Talum), dr. Andrej Kržan (Kemijski Inštitut) ter Teodor Prosen (Telekom Slovenije).  Posebej čestitamo dr. Marku Homšaku iz Taluma (član SRIP-a MATPRO), ki je prejel nagrado za življenjsko delo. Iskrene čestitke tudi prejemnici nagrade Okoljska trajnostna menedžerka leta 2024, Justini Šepetavc (Vipap Videm Krško). Več informacij iz dogodka >>>>>>TUKAJ!

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS 2024

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS 2024

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS 2024  Javna agencija SPIRIT je 31. 5. 2024 objavila razpis, katerega namen je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Prek razpisa bodo sofinancirane investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest. Na razpis se lahko prijavijo male in srednje velike ter velike gospodarske družbe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge. Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti: od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti, od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti, od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti, pri čemer mora investicija v stroje in opremo ...

Finančne ugodnosti za varstvo izumov

Finančne ugodnosti za varstvo izumov

Za podjetja, ki želijo v današnjih časih biti konkurenčna na trgu, je inovativnost izjemnega pomena. Ob tem pa se jim pogosto poraja vprašanje, kako lahko zavarujejo svoje znanje, ki je plod dolgoletnih raziskav, razvoja ter na njem temelječih inovacij, pred konkurenčnimi podjetji. Za MSP so poleg možnost pridobitve vavčerja za patente, modele, znamke preko Slovenskega podjetniškega sklada, na voljo tudi vavčerji, ki jih lahko pridobite preko sklada za pomoč MSP pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (https://www.euipo.europa.eu/sl/discover-ip/sme-fund).  Letos so na voljo štirje vavčerji: storitev na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (IP Scan Enforcement) (vavčer 1), znamke in modeli (vavčer 2), patenti (vavčer 3), žlahtniteljske pravice (vavčer 4). Več: https://www.gov.si/novice/2024-05-30-financne-ugodnosti-za-varstvo-izumov/

Arhiv: Slovenski globalni forum, 6. konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva; Maribor, 3. 6. 2024

Arhiv: Slovenski globalni forum, 6. konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva; Maribor, 3. 6. 2024

Slovenski globalni forum, 6. konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva 3. junij 2024, center Maribox, Loška ulica 3, Maribor V času velikih gospodarskih sprememb se konferenca osredotoča na krepitev globalnih ciljev in možnosti slovenskih podjetij, da z novimi trajnostnimi izdelki in rešitvami osvajajo nove priložnosti v svetu ter na drugi strani povečujejo privlačnost Slovenije za nove naložbe z visoko dodano vrednostjo. Dr. Hubert Kosler, direktor družb Yaskawa Ristro in Yaskawa Slovenija, dr. Tomaž Rotovnik, direktor podjetja SkyLabs, Petra Štefanič Anderluh, General Manager Novartis LLC, Mark Pleško, direktor podjetja Cosylab bodo spregovorili o tem, kako v Slovenijo pritegniti nove naložbe z visoko dodano vrednostjo. Poleg plenarnega dela bodo na dogodku tudi ekonomski svetovalci različnih držav ter predstavniki podpornih institucij (SPIRIT, SPS, SID Banka, GZS, OZS), ki bodo na voljo za B2B sestanke in iskanje najprimernejših ukrepov ter podpornih aktivnosti za podjetja. Konferenca bo potekala v centru Maribox (Loška ulica 6, Maribor).  Več informacij in prijave: https://www.sgf.si/

Arhiv: Povezovanje z Japonsko in J. Korejo preko nove EU iniciative; predstavitveni dogodek, 28. 5. 2024

Povezovanje z Japonsko in J. Korejo preko nove EU iniciative  Predstavitveni dogodek, 28. 5. 2024   Program EU Business Hub (https://eubusinesshub.eu/) podpira podjetja EU v zelenem, digitalnem in zdravstvenem sektorju pri vstopu na trge Japonske in Republike Koreje. Zainteresirana slovenska podjetja vabijo k ogledu spletnega predstavitvenega dogodka na Youtubu 28. maja od 10. do 11.30 ure. Predstavljene bodo informacije o gospodarskih, digitalnih in drugih partnerstvih med EU in Japonsko ter EU in Republiko Korejo, o prednostih in poslovnih priložnostih, ki jih ponuja program EU Business Hub ter o postopkih prijave.  Prenos bo potekal v živo na Youtube povezavi: https://www.youtube.com/live/cCZAUyzxItc

Arhiv: Vabilo: 1. konferenca Pametna industrija, 21. maj 2024

Arhiv: Vabilo: 1. konferenca Pametna industrija, 21. maj 2024

Časnik finance je organizator 1. konference Pametna industrija. Vabijo vas na dogodek, kjer lahko kot člani zbornice izkoristite možnost 25-odstotnega popusta na ceno kotizacije za udeležbo na konferenci. V ospredje konference so postavili možnosti uporabe umetne inteligence pri povečevanju učinkovitosti procesov in konkurenčnosti ter njene uporabe pri razvoju novih izdelkov in storitev. Osvetlili bodo področje zasebnih mobilnih omrežij v industriji, ki zagotavljajo veliko hitrost prenosa podatkov in majhne zakasnitve. Posvetili se bodo tudi varnostnim grožnjam. Mnoga industrijska podjetja še nimajo zagotovljene vidljivosti v procesnem (OT) okolju, kar je prvi pogoj za uspešno obrambo pred kibernetskimi napadi. ·         Joachim Hensch, svetovalec za industrijo 4.0: Od ogljika do silicija – oblikovanje prihodnosti industrije 4.0 ·         Hidria: Moč umetne inteligence v proizvodnih procesih ·         Novartis Slovenija: Kako z umetno inteligenco povečevati učinkovitost in konkurenčnost na trgu ·         Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS: Pot do digitalizacije gospodarstva ·         Cisco Systems: Brezžične tehnologije v industrijskem okolju ·         Krka, Impol - FinAl, Herz: Kako s pomočjo industrije 4.0 do večje produktivnosti in višje dodane vrednosti ·         Smart Com: Kako povečati odpornost organizacije pred kibernetskimi tveganji – z učinkovitim pristopom k izpolnjevanju zahtev direktive NIS 2 ·         odelo Slovenija: Izpolnjevanje standardov informacijske varnosti v avtomobilski industriji ·         Incom Leone: Kako zmanjšamo možnost kibernetskega napada Več informacij o konferenci in prijavnico za potrditev udeležbe najdete na pametna-industrija.si (ob ...

Slovenski podjetniški sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev

Slovenski podjetniški sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev

Javni poziv V2 – Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z ministrstvom objavil javni poziv V2 – Vavčer za patente, modele, znamke. Gre za drugi javni poziv v letošnjem letu v okviru vavčerskih spodbud malih vrednosti, ki jih lahko podjetja prejmejo hitro ter enostavno za različne poslovne storitve ter pridobijo do 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov. Cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k zaščiti patentov, modelov in znamk. To bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja.  Podjetja bodo lahko s pomočjo vavčerja sofinancirala upravičene stroške, ki se nanašajo na: pripravo prijave patenta, modela, znamke, prijave, registracije, podelitve, vzdrževanja in širjenja patenta, modela, znamke v tujini, prevod prijave.  MSP lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov oziroma minimalno 500 evrov in največ 5000 evrov nepovratnih sredstev za zaščito patentov, modelov in znamk..  Preberite celotno novico: Slovenski podjetniški sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev.

Zaživela je spletna stran projekta INSPIRING ERA

Zaživela je spletna stran projekta INSPIRING ERA

Konec aprila je bila lansirana spletna stran projekta INSPIRING ERA (https://www.inspiring-era.eu/), ki ga financira Evropska komisija za podporo izvajanju Načrta politik ERA (European Research Area Policy Agenda) in predstavlja osrednje orodje projekta za ovrednotenje rezultatov Načrta politik ERA. Namen projekta je pospešiti ovrednotenje rezultatov Načrta politik ERA z vzpostavitvijo storitvenega središča, ki bo povezovalo države članice, pridružene države in vse zainteresirane pri skupnem izvajanju ukrepov ERA ter spodbujalo in zagotavljalo široko poznavanje rezultatov ter ponudilo priporočila za oblikovalce politik. Projekt si prizadeva olajšati medsebojno učenje in sodelovanje ter širiti rezultate in pridobljene izkušnje iz izvajanja Načrta politik ERA za obdobje 2022-2024, kot tudi za prihajajoče obdobje 2025-2027, s ciljem vpeljati rezultate ukrepov v široko rabo znotraj ERA. Spletna stran projekta bo služila kot povezovalnik med različnimi deležniki in omogočala zagon skupnosti. Prav močna in aktivna skupnost Inspiring ERA je ključna, saj bo pospešila pretok informacij o izvajanju ukrepov ERA in njihovih rezultatih med deležniki. Vabljeni, da se pridružite Inspiring ERA skupnosti, kjer boste pridobili vpogled v ukrepe ERA, prejemali informacije o posodobitvah razvoja ERA, prejemali vabila na delavnice in izmenjave ter prebirali naša četrtletna projektna glasila. V skupnost ...

Arhiv: Povezovanje z Japonsko in J. Korejo preko nove EU iniciative

Arhiv: Povezovanje z Japonsko in J. Korejo preko nove EU iniciative

Program EU Business Hub (https://eubusinesshub.eu/), ki ga financira EU, podpira podjetja EU v zelenem, digitalnem in zdravstvenem sektorju pri vstopu na trge Japonske in Republike Koreje. Povezuje evropska podjetja s trgi Japonske in Republike Koreje, ponuja profesionalno usposabljanje, omogoča večjo vidnost izdelkov in storitev na azijskih trgih ter zagotavlja logistično podporo. Program obsega 20 poslovnih misij v naslednjih štirih letih, kjer lahko podjetja izkoristijo individualna B2B srečanja in različne sektorske vpoglede. Vključitev v ta program je strateška priložnost za vsa slovenska podjetja, ki želijo raziskovati nove trge, graditi mednarodne poslovne vezi in povečati svojo konkurenčnost. EU Business Hub nudi kritje dela stroškov in ponuja prilagojene storitve za udeležence, kar zmanjšuje finančno breme za podjetja pri raziskovanju novih priložnosti. Zainteresirana slovenska podjetja vabijo k udeležbi spletnega predstavitvenega dogodka (https://eubusinesshub.eu/launch-event-eu-business-hub), ki bo potekal 28. maja 2024 in je idealna priložnost za podrobnejše informacije o programu in srečanje z vodilnimi predstavniki Evropske komisije in uspešnimi poslovneži, ki že delujejo na trgih Japonske in J. Koreje. Več o programu: https://eubusinesshub.eu/

Arhiv: Koristne informacije za člane SRIP MATPRO

EENergy – spodbuda za varčevanje z energijo EENergy je projekt, financiran s strani EU, ki evropskim malim in srednjim podjetjem (MSP) ponuja 900 subvencij v vrednosti 10.000 EUR za izvajanje ukrepov, ki zmanjšujejo porabo energije in posledično ogljični odtis. S skupnim proračunom 9 milijonov EUR projekt EENergy aktivno podpira MSP v luči vplivov podnebnih sprememb, energetske krize in EU Green Deal-a. Glavni cilj EENergy subvencij je izboljšanje energetske učinkovitosti MSP. Sredstva se lahko uporabijo za svetovanje/storitve in/ali kot investicije. Prihranki energije se naj dosežejo s procesi, poslovnimi modeli, novimi postopki in investicijami v zgradbe in proizvodne linije. Upravičenci so tisti, ki lahko formulirajo pristop, s katerim lahko z EENergy subvencijo dosežejo (več kot) 5-odstotni prihranek energije. Vsi prijavitelji iz Slovenije morajo ustrezati EU definiciji za MSP (večinoma samostojni, profitno usmerjeni, manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50 milijonov EUR letnega prometa, manj kot 43 milijonov EUR bilančne vsote). Pogoj je tudi, da so podjetja ustanovljena pred 1. januarjem 2023 in že operativna. Posebej zaželene so prijave MSP iz energetsko intenzivnih industrij. Subvencije se financirajo 100% in so nepovratne. Če ste majhno ali srednje podjetje in želite izboljšati ...

Arhiv: Vabila in informacije o različnih dogodkih

INDTech2024, 3 - 5. 6. 2024, Namur MVZI vabi, da se prijavite na prihajajočo konferenco INDTech Konferenco o industrijskih tehnologijah - Znanost in inovacije za opolnomočenje evropske (EU) industrijske odpornosti in gospodarske varnosti. Konferenca bo potekala v Namurju od 3. do 5. junija 2024. Program in prijava na: www.indtech2024.eu. Gospodarska delegacija v München, 18. - 20. 6. 2024 SPIRIT Slovenija vabi k udeležbi v gospodarski delegaciji v Nemčijo. Število mest v delegaciji je omejeno na dva udeleženca iz posameznega podjetja. Pri končni potrditvi udeležbe bodo imela prednost podjetja iz navedenih področij/sektorjev: strojna industrija,  elektrotehnična industrija, IT, avtomobilska industrija in mobilnost, logistika, energetika, turizem, zelene tehnologije. Za sofinanciranje dela stroškov imate mikro, mala in srednja podjetja možnost uveljavitve vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah, ki ga je razpisal Slovenski podjetniški sklad - SPS (https://www.podjetniskisklad.si/v1-vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino/). Prijaviti se je možno do 15.5.2024. Več informacij najdete na povezavi https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-k-udelezbi-v-gospodarski-delegaciji-m%C3%BCnchen/ Vabilo na webinar "Uvod v odprtokodni ekosistem EDA" - Go-IT Consortium, 14.5. 2024 Konzorcij Go-IT (https://cordis.europa.eu/project/id/101070660) organizira vrsto dogodkov, katerih cilj je razprava, zbiranje prispevkov in spodbujanje angažiranosti za odprtokodni razvoj EDA in odprtega silicija v Evropi. Prvi uvodni dogodek (webinar) z naslovom "Uvod v odprtokodni ekosistem EDA" bo potekal v torek, 14. maja od 10.00 ...

Arhiv: Obvestila MVZI

Arhiv: Obvestila MVZI

  HEU razpisi za AI in kvantne tehnologije MVZI je posredovalo informacijo, da je Evropska komisija objavila nov sklop razpisov v vrednosti več kot 112 milijonov EUR iz delovnega programa Grozda 4 (Digital, Industry, and Space) za obdobje 2023–2024, ki so namenjeni predvsem R&I projektom na področju umetne inteligence in kvantnih tehnologij. Več informacij najdete na povezavi https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-horizon-europe-funding-boosts-european-research-ai-and-quantum-technologies Iskanje partnerjev: SAL Silicon Austria Labs (SAL) išče partnerje, s katerimi bi sodeloval na inovativnih rešitvah za močnostno elektroniko. Trenutno imajo odprta dva projektna razpisa, v naslednjih mesecih naj bi jih objavili še več. Prvi projekt, InnoTract (https://silicon-austria-labs.com/en/forschung/project-calls/innotract), se osredotoča na visoko učinkovite energetske vlečne pogonske sisteme. Z drugim projektom, DC Microgrid (https://silicon-austria-labs.com/en/forschung/project-calls/dc-microgrid), želijo revolucionirati pretvorbo energije z oblikovanjem vsestranskih pretvornikov. Oba projekta bosta potekala štiri leta, za vsakega želijo ustanoviti konzorcij desetih industrijskih in znanstvenih partnerjev.

Arhiv: Najava: Nacionalni informativni dan Obzorje Evropa civilna varnost (grozd 3); 30. maj 2024

Arhiv: Najava: Nacionalni informativni dan Obzorje Evropa civilna varnost (grozd 3); 30. maj 2024

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije obvešča, da bo v četrtek, 30. maja 2024, od 10.00 do 14.00, organiziralo Nacionalni informativni dan o javnih razpisih Obzorje Evropa za področje civilne varnosti (grozd 3) za leto 2024. Dogodek bo potekal na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.  O programu dogodka in možnosti registracije boste s strani ministrstva pravočasno obveščeni.

Arhiv: Projekt InShaPe:  Zelena aditivna proizvodnja z inovativno spremenjeno obliko laserskega snopa

Arhiv: Projekt InShaPe: Zelena aditivna proizvodnja z inovativno spremenjeno obliko laserskega snopa

      Na GZS smo gostili člane EU projekta InShaPe z naslovom: Zelena aditivna proizvodnja z inovativno spremenjeno obliko laserskega snopa (Green Additive Manufacturing through Innovative Beam Shaping and Process Monitoring). Projekt, ki ima 11 partnerjev (iz Slovenije je to IMT, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije), je finansiran s strani EU projekta Horizont v vrednosti 7,2 milijona evrov. Bistvo projekta je, kako tehnologijo printanja kovinskih materialov narediti bolj konkurenčno in tako tudi bolj razširjeno. Glavni oviri sta visoka cena in počasna hitrost izdelave izdelkov. Skozi projekt InShaPe partnerji poskušajo poiskati oziroma izpopolniti metodo, ki bi za 7x povečala hitrost tiska in za 50 odstotkov pocenil proizvodnjo. To naj bi dosegli s tako imenovanim beam shapom oziroma spremenjeno obliko laserskega snopa. Namesto Gausove porazdelitve energije laserja uporabljamo različno obliko laserja od oblike krofa, klobuka, stola itd. To omogoča bolj plitek in precej širši talilni bazen in s tem bolj stabilen proces selektivnega laserskega taljenja. Pri tem je zelo pomembno, da ob spremenjenih pogojih tiska ne pride do poslabšanja mikrostrukture. Vloga slovenskega partnerja IMT je analiza mikrostrukture z najmodernejšimi analiznimi tehnikami ter ...

Arhiv: Vabilo: Evropski obrambni sklad - Slovenski informativni dan 2024; 23. maj 2024

Arhiv: Vabilo: Evropski obrambni sklad - Slovenski informativni dan 2024; 23. maj 2024

Evropski obrambni sklad  Slovenski informativni dan 2024  23. maj 2024  I  09.00 – 13.00 V veliki dvorani na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) organizira brezplačen info dan na temo Evropskega obrambnega sklada (EDF) v Ljubljani na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, dne 23. maja 2024 od 09.00 do 13.00.  Vljudno vabljeni vsi, ki ste kakorkoli zainteresirani ali pa že vpleteni v tovrstne obrambnovarnostne aktivnosti, da pridobite dodatne informacije iz prve roke.    Evropski obrambni sklad je osrednji in verjetno še najbolj odprt obrambni sklad EU za financiranje različnih inovativnih obrambnih produktov in tudi storitev, zato njegov razpis, ki zapade 5. novembra 2024 in ga  predstavljamo še pred info dnevom, ki ga za nami organizira tudi Evropska komisija v Bruslju. Slovenci pri predhodnikih tega sklada nismo bili preveč uspešni, a so se stvari s sistematičnim in organiziranim pristopom tako ministrstva za obrambo (MORS), kot tudi Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA) v Bruslju zelo spremenile. To še posebej velja za Slovence rekordno leto 2021. Danes imamo številna slovenska podjetja in tudi inštitute, ki se lahko pohvalijo s partnerstvi v ...

Arhiv: Zadeva: Vabilo na dogodek Demonstracija GEORIS tehnologije in mreženje, 24. april 2024

Arhiv: Zadeva: Vabilo na dogodek Demonstracija GEORIS tehnologije in mreženje, 24. april 2024

Partnerji projekta GEORIS vas vabijo na predstavitev GEORIS tehnologije in mreženje – izobraževalni seminar, ki bo potekal 24. aprila 2024 v prostorih SIJ Acroni na Jesenicah. O projektu GEORIS: Evropska komisija v zadnjih letih precej sredstev namenja za raziskave, ki bi pomagale doseči cilje zelenega prehoda, za kar si v svoji trajnostni strategiji prizadevajo tudi družbe Skupine SIJ. Pod okriljem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT Raw Materials)  je bil oblikovan mednarodni konzorcij 11 partnerjev iz Belgije, Grčije, Poljske in Slovenije, ki izvaja projekt GEORIS. V tem projektu razvijajo in prikazujejo učinkovitosti inovativnih tehnologij za ponovno uporabo sekundarnih surovin, kot so mineralni industrijski odpadki. Projekt Georis izkorišča te materiale za proizvodnjo gradbenih izdelkov, kot so tlakovci ali ognjevarni paneli, ki bi cenovno in kvalitativno lahko konkurirali podobnim betonskim izdelkom, s čimer pomaga dosegati ambiciozne cilje predelovalnih industrij (jeklarska, proizvodnja aluminija) za doseganje ničelnih odpadkov. Slovenski partnerji imajo odločilno vlogo pri razvoju in testiranju tlakovcev iz predelane jeklarske žlindre SIJ Acronija. Ti proizvodi imajo pomembne prednosti v primerjavi z obstoječimi na trgu, predvsem z okoljskega vidika ter njihovih tehničnih lastnosti. Proizvodnjo tlakovcev iz ...

Arhiv: Natečaj za nagrado Okoljski trajnostni menedžer 2024

Arhiv: Natečaj za nagrado Okoljski trajnostni menedžer 2024

Natečaj za nagrado Okoljski trajnostni menedžer 2024 a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0; } .ExternalClass { width:100%; ...

Evropski obrambni sklad: objavljeni razpisi za leto 2024

Evropski obrambni sklad: objavljeni razpisi za leto 2024

Ministrstvo za obrambo RS (MORS) obvešča, da je Evropski obrambni sklad objavil razpise za leto 2024. Delovni program Evropskega obrambnega sklada, mehanizma Evropske komisije, v celoti ali delno financira raziskovalne in razvojne projekte na področju obrambnih tehnologij in tehnologij za dvojno rabo.   Za letošnjih 32 razpisov je namenjenih 1,1 milijarde evrov, od tega 376 za raziskovalne in 722 milijonov evrov za razvojne projekte. Rok za prijavo projektov s strani konzorcijev (praviloma vsaj trije subjekti iz vsaj treh držav EU ali Norveške) je 5. november 2024.   Neodvisno od roka in narave projekta (raziskovalni ali razvojni) z namenom nudenja njihove podpore prosijo, da jih čimprej seznanite z namero o prijavi. V primeru zaprosila za podporo razvojnim projektom (pri katerih je podpora vsaj dveh ministrstev za obrambo pogoj za prijavo), vas za pravočasno obravnavo prosijo, da jih s projektom seznanite najkasneje v prvi polovici septembra. V nasprotnem primeru pravočasne obravnave ne moremo zagotoviti.  Prav tako sporočajo, da bodo letošnji informativni dnevi potekali ob sledečih datumih: ·         nacionalni informativni dan bo potekal 23. maja (Ljubljana) ·         uradni evropski informativni dnevi bodo potekali 28. in 29. maja ...

Arhiv: Webinar

Arhiv: Webinar "Predstavitev programa koržnega gospodarstva IF CEED", 5. april 2024

TECES vabi, da se seznanite s priložnostmi, ki jih prinaša program "Inkubacijski forum za krožno gospodarstvo evropskega obrambnega sektorja (IF CEED)" pod okriljem Evropske obrambne agencije (EDA). Skupaj z Ministrstvom za obrambo (MORS) in predstavniki EDA vam jih bodo predstavili na SYeNERGY webinarju, ki bo v petek, 5. aprila 2024, s pričetkom ob 10.30 uri. Predstavili bodo projektna področja v okviru programa IF CEED ter aktivnosti, kjer bo TECES ob podpori Ministrstva za obrambo (MORS) pod okriljem partnerstva SiEnE svojim članom in partnerjem nudil ustrezno aktivno podporo pri njihovem vključevanju v mednarodne projektne konzorcije: Kritične surovine Krožni 3d tisk Krožni materiali za tekstilije Trajnostni ekodizajn EMAS Strategija okoljskega ravnanja in presoje Zelena javna naročila Podatkovne baze za krožne procese Ravnanje z nadomestnimi deli  Na tokratnem webinarju boste ...

Arhiv: INDUSAC - priložnost brezplačnega reševanja poslovnih in tehnoloških izzivov podjetij

Arhiv: INDUSAC - priložnost brezplačnega reševanja poslovnih in tehnoloških izzivov podjetij

Platforma INDUSAC omogoča podjetjem možnost sodelovanja z mednarodnimi skupinami študentov in raziskovalcev iz Evrope in širše pri iskanju brezplačnih rešitev tehnoloških in poslovnih izzivov. Prijave je možno oddati do 15. aprila 2024!  Izzivi so lahko iz kateregakoli segmenta poslovanja – na primer: določanje prihodnjih potreb kupcev, zasnova marketinških kampanj, razvoj digitalnih platform, priprava poslovnih načrtov, izvedba analiz in podobno. Izzive si je na platformi ogledalo več kot 300 študentov in raziskovalcev, preko 10 skupin oziroma več kot 50 študentov in raziskovalcev pa že rešuje izzive podjetij.  Sodelovanje poteka na naslednji način: Registrirajte se na platformi INDUSAC kot podjetje. Opišite in oddajte izziv preko obrazca na platformi INDUSAC do 15. aprila 2024. V začetku poletnih mesecev izberite skupine študentov in raziskovalcev na podlagi motivacijskih pisem z opisom njihovih znanj in veščin. Rešitev izziva je razvita v 4-8 tednih od formalnega začetka sodelovanja s skupino in jo nato uporabite v vaših poslovnih procesih.  Prednosti sodelovanja podjetij: Rešitev je razvita brezplačno. Podjetja nimate finančnih obveznosti do izbrane skupine. ...

Arhiv: AMULET WEBINAR -  Save the date 23rd April 2024!

Arhiv: AMULET WEBINAR - Save the date 23rd April 2024!

  Save the date 23rd April 2024! Time: 10.30-12.00 am Hosted by Jožef Stefan Institute Speaker: Prof. dr. Vilma Ducman and dr. Majda Pavlin (Slovenian National Building and Civil Engineering Institute), dr. Jakob König and dr. Uroš Hribar (Jožef Stefan Institute) Join our webinar “Regulation related to building products: selected case studies”. The webinar will cover strict European regulation of the construction sector – Construction Products Regulation (CPR, 2011/305/EC), which sets out technical requirements and legal procedures for placing construction products on the EU market. The webinar is organized for SMEs working in the development of materials for the Construction sector. The webinar will present several use cases where CPR was addressed and cases where secondary raw materials are used in the production of construction materials. Participation in the webinar is free of charge! Register now! Prior registration is required at the link: Webinar: Material supply & development – AMULET (amulet-h2020.eu

Arhiv: Greentech Global Forum, od 29. do 30. maja 2024 v Rimu

Arhiv: Greentech Global Forum, od 29. do 30. maja 2024 v Rimu

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu obvešča, da LAZIO INNOVA S.p.A., (skupina v lasti regije Lacij, ukvarja se z inovacijami, vzpodbudami za podjetnike, razpolaga tudi s finančnim skladom v te namene) organizira od 29. do 30. maja 2024 Greetech Global Forum v Rimu. Dogodek poteka pod  pokroviteljstvom italijanskega ministrstva za zunanje zadeve, v sodelovanju z regijo Lacij, ICE, SACE (italijanska zavarovalno-finančna skupina pod neposrednim nadzorom ministrstva za gospodarstvo in finance, specializirana za podporo podjetjem in nacionalni gospodarski strukturi s široko paleto instrumentov in rešitev za podporo konkurenčnosti v Italiji in po svetu) in SIMEST (podjetje skupine CDP, ki od leta 1991 podpira italijanska podjetja pri njihovi internacionalizaciji).  Srečanja se bodo udeležili predstavniki razvojnih agencij, industrijskih grozdov, podjetij in investicijskih skladov.  Forum se osredotoča na najsodobnejše tehnologije za energetski prehod in uporabo v pametnih mestih, na zeleno energijo, e-mobilnost, napredne storitve za državljane in krožno gospodarstvo. Organizator dogodka Lazio Innova vabi na dogodek slovenska visokotehnološla podjetja, ki bo ponujal odlično priložnosti za mreženje v prisotnosti potencialnih investitorjev.  Več informaciij >>>>>> TUKAJ!

Arhiv: Predstavitev različnih spodbud za sofinanciranje projektov v gospodarstvu v letošnjem letu

Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport vabi  k spremljanju novinarske konference, na kateri bodo minister Matjaž Han, predsednik uprave Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka) Borut Jamnik ter direktorica Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) mag. Maja Tomanič Vidovič predstavili različne finančne spodbude SID banke in SPS za sofinanciranje projektov v gospodarstvu v letošnjem letu. Ministrstvo bo namreč letos, skupaj z izvajalskimi in partnerskimi organizacijami, ponudilo dobrih 672,4 milijona evrov novih finančnih spodbud. Od tega bo kar 333,2 milijona evrov dano na voljo gospodarstvu s partnerskimi organizacijami, kot sta SID banka in SPS. Preostalih 339,2 milijona evrov pa bomo razpisali neposredno v okviru 42 ukrepov. Ministrstvo tako v sodelovanju s partnerskimi organizacijami nadaljuje s krepitvijo konkurenčnosti in dodane vrednosti slovenskega gospodarstva Neposredni prenos lahko spremljate v ponedeljek, 25. marca 2024, ob 10. uri na: spletnem mestu Vlade Republike Slovenije in na vladnem YouTube kanalu. Celotna informacija je objavljena >>>>> TUKAJ

Arhiv: Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal na FOMI 2024: Ali bomo vodilni v svetu z zelenimi in digitalnimi tehnologijami ali pa nas ne bo.

Arhiv: Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal na FOMI 2024: Ali bomo vodilni v svetu z zelenimi in digitalnimi tehnologijami ali pa nas ne bo.

  Kot je v svojem uvodnem nagovoru na konferenci FOMI 2024 – Prihodnost proizvodnje in industrije povedala generalna direktorica GZS in častna predsednica programskega odbora dogodka Vesna Nahtigal, industrija v Sloveniji podpira zeleni prehod in se nanj tudi pospešeno pripravlja. Vendar potrebuje pomoč države, tako z vidika financiranja prehoda kot tudi s hitrim in enostavnim postopkom izdajanja potrebnih dovoljenj za umeščanje v prostor. Izpostavila je, da tudi država potrebuje to industrijo, da bi lahko zagotovila krožno gospodarstvo, nove tehnologije in predvsem, da bi ohranila proizvodnjo strateških materialov ter si tako zagotovila manjšo odvisnost od uvoza pretežno »umazane« proizvodnje z veliko višjim ogljičnim odtisom. “Naša industrija že danes dosega najvišje mednarodne standarde s področja trajnosti, okoljske odgovornosti in energetske učinkovitosti v skladu s tehnologijo, ki je na voljo. Vendar energetsko intenzivna industrija potrebuje dolgoročno tudi zanesljive in cenovno konkurenčne vire energije, zato gospodarstvo pričakuje, da bo država čim prej sprejela odločitev o izgradnji novega bloka jedrske elektrarne,” je bila jasna. Spregovorila je tudi o Antwerpenski deklaraciji za evropski industrijski dogovor, ki jo je sprva podpisalo 70 večjih podjetij, podpora pa se naglo ...

Arhiv: SRIP MATPRO sodeloval na delavnici

Arhiv: SRIP MATPRO sodeloval na delavnici "Priložnosti slovenskega gospodarstva v okviru S5"

  V torek, 5. marca 2024, je Štajerska gospodarska zbornica skupaj z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj organizirala delavnico podjetniškega odkrivanja – Priložnosti slovenskega gospodarstva v okviru S5.  Predstavniki različnih institucij so udeležence seznanili s Pametno specializacijo in spodbudami, ki jih ta prinaša. Te je predstavil Marko Hren z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, priložnosti na področju internacionalizacije pa je predstavil dr. Slobodan Šešum z Ministrstva za zunanje zadeve. O aktivnosti SRIP - Krožno gospodarstvo je udeležence seznanila Nina Meglič iz Štajerske gospodarske zbornice, dr. Pal Levin in Tjaša Dobnik iz Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost pa sta okvirno predstavila prehajajoče javne razpise na področju raziskav, razvoja in inovacij. Dogodek je zaključil Vladimir Rudl s predstavitvijo primerov dobre prakse iz RRA Podravje. Na delavnici je sodelovala tudi koordinatorka SRIP MATPRO, Tjaša Polc (GZS), ki je udeležence seznanila o prednostih in priložnostih SRIP-a MATPRO. 

Nagrade GZS: 4 nagrajenci, 4 navdihujoče zgodbe uspeha  - Med nagrajenci tudi SILIKO, član SRIP MATPRO

Nagrade GZS: 4 nagrajenci, 4 navdihujoče zgodbe uspeha - Med nagrajenci tudi SILIKO, član SRIP MATPRO

Nagrade GZS: 4 nagrajenci, 4 navdihujoče zgodbe uspeha - med nagrajenci tudi član SRIP MATPRO a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0;}.ExternalClass { width:100%;}.ExternalClass,.ExternalClass p,.ExternalClass span,.ExternalClass font,.ExternalClass td,.ExternalClass div { line-height:100%;}.es-button { mso-style-priority:100!important; text-decoration:none!important;}a[x-apple-data-detectors] { color:inherit!important; text-decoration:none!important; font-size:inherit!important; font-family:inherit!important; font-weight:inherit!important; line-height:inherit!important;}.es-desk-hidden { display:none; float:left; overflow:hidden; width:0; max-height:0; line-height:0; mso-hide:all;}@media only screen and (max-width:600px) {p, ul li, ol li, a { line-height:150%!important } h1, h2, h3, h1 a, h2 a, h3 a { line-height:120%!important } h1 { font-size:16px!important; text-align:center } ...

Arhiv: Razpis RR na področju tehnologij in zmogljivosti mornarice -  U.S. Navy Global-X Challenge

Arhiv: Razpis RR na področju tehnologij in zmogljivosti mornarice - U.S. Navy Global-X Challenge

OBJAVLEN RAZPIS - U.S. Navy Global-X Challenge   Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije obvešča, da je objavljen razpis za RR na področju tehnologij in zmogljivosti mornarice, pri katerem lahko sodelujejo tudi podjetja.  Na voljo je 1 mio $.   Več informacij najdete v prilogi. 

Arhiv: Vabilo na delavnico: Priložnosti slovenskega gospodarstva v okviru S5

Arhiv: Vabilo na delavnico: Priložnosti slovenskega gospodarstva v okviru S5

  Priložnosti slovenskega gospodarstva v okviru S5 Torek, 5. 3. 2024, od 10.00 do 12.30  Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, Maribor   Štajerska gospodarska zbornica skupaj z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj organizira delavnico podjetniškega odkrivanja – Priložnosti slovenskega gospodarstva v okviru S5.  Delavnica bo potekala v torek, 5. marca, od 10.00 do 12.30 ure, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice (Ulica talcev 24, 2000 Maribor).  Na delavnici sodeluje tudi SRIP MATPRO.  PROGRAM DELAVNICE: 10:00–10:20  Kaj je Pametna specializacija in kakšne spodbude prinaša Marko Hren, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 10:20–10:40  Pomoč slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge in internacionalizacije slovenskega gospodarstva Slobodan Šešum, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve 10:40–11:00 SRIP – Krožno gospodarstvo: Aktivnosti partnerstva in razvojni trendi do 2026 Nina Meglič, SRIP – Krožno gospodarstvo,  Štajerska gospodarska zbornica 11:00–11:20 Prednosti in priložnosti SRIP MATPRO Tjaša Polc, SRIP MATPRO, GZS 11:20–11:40  Javni razpisi: kako in kdaj? dr. Pal Levin, ARIS  11:40–12:00 Predstavitev dobrih praks Vladimir Rudl, RRA PODRAVJE 12:00–12:30 Razprava z izmenjavo znanj Udeleženci PRIJAVE: Prijave na delavnico zbirajo do petka, 1. 3. 2024, na elektronski naslov: Natalija Poš (Natalija.Pos@gov.si) Vabljeni!

Arhiv: Vabilo FOMI 2024 - Člani SRIP MATPRO s kodo do 50 % znižanja kotizacije

Arhiv: Vabilo FOMI 2024 - Člani SRIP MATPRO s kodo do 50 % znižanja kotizacije

  Sreda, 20. marec 2024, Kongresni center Hotel Slovenija, Portorož   SRIP MATPRO je soorganizator dogodka Prihodnost proizvodnje in industrije, ki bo 20. marca 2024 v Kongresnem centru Hotela Slovenija v Portorožu.  Dogodek je namenjen strokovnjakom, inženirjem in poslovnežem iz proizvodnih in industrijskih podjetij, ki so na poti preoblikovanja v digitalno, zeleno in ljudem prijazno prihodnost v svojem podjetju. PROGRAM Več informacij o dogodku  >>>>>>>> TUKAJ! Člani SRIP MATPRO s kodo uveljavljajo 50 % popust.  Koda: FOMI2024-MAT Prijava na dogodek >>>>>>>> TUKAJ! Vabljeni! PARTNERJI PROJEKTA

Arhiv: Predstavitev načrtovanih ukrepov razvojnih sredstev za gospodarstvo, turizem in šport v 2024

Predstavitev načrtovanih ukrepov razvojnih sredstev za gospodarstvo, turizem in šport v 2024  Sreda, 14. 2. 2024 od 11.00 do 12.30 Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport bo  v sredo, 14. 2. 2024  na novinarski konferenci predstavilo letošnje novosti na področju razvojnih sredstev, vsebino ukrepov razvojnih nepovratnih in povratnih spodbud ter okvirno časovnico objav javnih razpisov, ki bodo na voljo različnim gospodarskim panogam, turizmu in tudi športu. Konferenco bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu na spletnem mestu: https://www.gov.si/neposredni-prenos ter na https://www.youtube.com/@VladaRepublikeSlovenije/ Na konferenci bodo ukrepe in javne razpise predstavili: Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport  Sibil Klančar, generalna direktorica Direktorata za razvojna sredstva  Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo  Darko Sajko, generalni direktor Direktorata za lesarstvo mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg  Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem  mag. Dejan Plastovski, generalni direktor Direktorata za šport  Več informacij: TUKAJ!

Arhiv: Javni poziv za slovenska podjetja za udeležbo na gospodarski delegaciji v Sofijo, 26. - 28. februar 2024 sreda, 31. januar 2024

Javni poziv za slovenska podjetja za udeležbo na gospodarski delegaciji v Sofijo 26. - 28. februar 2024  SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Uradom Predsednice Republike Slovenije, Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, Ministrstvom za gospodarstvo, šport in turizem ter Veleposlaništvom Slovenije v Bolgariji ter v partnerstvu s sorodno bolgarsko agencijo BSMEPA (Bulgarian Small and Medium Enterprise Promotion Agency) organizira v Sofiji v Bolgariji v času od 26. do 28. februarja 2024  gospodarski del političnega obiska Predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.  Slovenija je v letu 2022 v Bolgarijo izvozila za 374 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 268 mio EUR. Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 642 mio EUR, kar uvršča Bolgarijo na 27. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Trenutno Slovenija največ izvozi farmacevtskih proizvodov (skoraj 40 % izvoza), veliko neizkoriščenih poslovnih priložnosti pa je na področju visokih tehnologij, kjer bi lahko državi pospešili blagovno menjavo in investicije.  Ob tej priložnosti SPIRIT Slovenija vabi vsa zainteresirana slovenska podjetja s področja avtomobilske, obrambne, vesoljske, digitalne industrije ter s področja energetike, da izrazijo svoj interes in s tem omogočijo ...

Arhiv: VABILO K SODELOVANJU: Konferenca »The Future of manufacturing and industry« - FoMI 2024 (20. 3. 2024, Portorož)

Arhiv: VABILO K SODELOVANJU: Konferenca »The Future of manufacturing and industry« - FoMI 2024 (20. 3. 2024, Portorož)

VABILO K SODELOVANJU: Konferenca »The Future of manufacturing and industry« - FoMI 2024  20. 3. 2024, Portorož Spoštovani člani SRIP MATPRO,  vljudno vas vabimo k sodelovanju na mednarodni konferenci z naslovom »The Future of manufacturing and industry« - FoMI 2024: Prihodnost proizvodnje in industrije je digitalna, zelena in prijazna ljudem. Konferenca, katere soorganizator je SRIP MATPRO, bo 20. 3. 2024 med 9.00 in 17.00 v Portorožu. Po uradnem delu sledi neformalno druženje s pogostitvijo. K aktivni udeležbi vabimo predstavnike članov SRIP MATPRO, ki bi želeli predstavili izkušnje z digitalno preobrazbo v podjetju. V kolikor vas sodelovanje zanima, vas vabimo, da izpolnjen priložen obrazec z naslovom in kratkim povzetkom vašega predavanja posredujete koordinatorki SRIP MATPRO na naslov tjasa.polc@gzs.si. Rok za oddajo predlogov prispevkov: 25. 1. 2024.  Več informacij o konferenci v pripetem pdf dokumentu »FoMI 2024 - Event Brief and Invitiation«. PARTNERJI PROJEKTA

Arhiv:  Vabilo na konferenco

Arhiv: Vabilo na konferenco "Dan najboljše prakse" - 24.1.2024

Copy (1) Copy of (1) Vabilo na konferenco Dan najboljše prakse 24.1.2024 a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0;}.ExternalClass { width:100%;}.ExternalClass,.ExternalClass p,.ExternalClass span,.ExternalClass font,.ExternalClass td,.ExternalClass div { line-height:100%;}.es-button { mso-style-priority:100!important; text-decoration:none!important;}a[x-apple-data-detectors] { color:inherit!important; text-decoration:none!important; font-size:inherit!important; font-family:inherit!important; font-weight:inherit!important; line-height:inherit!important;}.es-desk-hidden { display:none; float:left; overflow:hidden; width:0; max-height:0; line-height:0; mso-hide:all;}@media only screen and (max-width:600px) {p, ul li, ol li, a { line-height:150%!important } h1, h2, h3, h1 a, h2 a, h3 a { line-height:120%!important } h1 { font-size:30px!important; text-align:center } h2 { font-size:16px!important; ...

Arhiv: Srečno 2024!

Arhiv: Srečno 2024!

Srečno 2024 a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0;}.ExternalClass { width:100%;}.ExternalClass,.ExternalClass p,.ExternalClass span,.ExternalClass font,.ExternalClass td,.ExternalClass div { line-height:100%;}.es-button { mso-style-priority:100!important; text-decoration:none!important;}a[x-apple-data-detectors] { color:inherit!important; text-decoration:none!important; font-size:inherit!important; font-family:inherit!important; font-weight:inherit!important; line-height:inherit!important;}.es-desk-hidden { display:none; float:left; overflow:hidden; width:0; max-height:0; line-height:0; mso-hide:all;}@media only screen and (max-width:600px) {p, ul li, ol li, a { line-height:150%!important } h1, h2, h3, h1 a, h2 a, h3 a { line-height:120%!important } h1 { font-size:30px!important; text-align:center } h2 { font-size:26px!important; text-align:center } h3 { font-size:20px!important; text-align:center } ...

Arhiv: Razpis EUSDR Seed Money Facility

Arhiv: Razpis EUSDR Seed Money Facility

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve obvešča o razpisu EUSDR Seed Money Facility, finančnemu instrumentu programa Interreg Podonavje za razvoj projektov, ki naslavljajo prioritetna področja Strategije EU za podonavsko regijo.  Vse informacije v zvezi z razpisom najdete na: https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call Rok za oddajo prijav je 29. marec 2024.  Dodatne tematske informacije nudijo Program Interreg in koordinatorji prioritetni področij v okviru EUSDR, splošne informacije pa Nacionalna kontaktna točka za Interreg.

Arhiv:  Kako lahko zmanjšamo izpuste mikroplastike v podjetju?

Arhiv: Kako lahko zmanjšamo izpuste mikroplastike v podjetju?

7-16-Trajnostni preobrat 11.12. a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0; } .ExternalClass { ...

Arhiv: Kaj je mikroplastika in zakaj je nevarna?

Arhiv: Kaj je mikroplastika in zakaj je nevarna?

6-16-Trajnostni preobrat 8.12. a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0; } .ExternalClass { ...

Arhiv: Kakšno energijo uporabljati za zeleni prehod?

Arhiv: Kakšno energijo uporabljati za zeleni prehod?

2-16-Trajnostni preobrat 4.12. a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0; } .ExternalClass { ...

Arhiv: Vabilo na spletni seminar o kibernetski varnosti

Arhiv: Vabilo na spletni seminar o kibernetski varnosti

Vabljeni na strokovno-izobraževalni seminar  Demistifikacija tehnologij kibernetske varnosti v okviru EDIH DIGI-SI.  Datum: 29. 11. 2023 Trajanje: 11.00-15.00 Lokacija: MS Teams Razvoj informacijskih tehnologij in interneta pomenita vedno večjo količino podatkov in digitalnih storitev, kar za seboj potegne izzive kibernetske varnosti. Zagotavljanje kibernetske varnosti vključuje tehnične in netehnične vidike. V okviru seminarja se bomo osredotočali na koncepte in tehnologije kibernetske varnosti, ki so pogosto napačno ali nepopolno razumljeni oz. sploh niso poznani.  Mikro, mala in srednje velika podjetja ter javna uprava: vljudno vabljeni na strokovno-izobraževalni seminar Demistifikacija tehnologij kibernetske varnosti v okviru EDIH DIGI-SI.   Seminar bosta izvedla izr. prof. dr. Marko Hölbl in dr. Marko Kompara iz Laboratorija za podatkovne tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.  V okviru seminarja bodo predstavljeni različni vidiki kibernetske varnosti. Tako bodo predstavljene osnove kriptografije, s čimer želimo razbliniti misterij okoli tehnologij, ki so osnova številnim varnostnim mehanizmom. Uporaba kriptografije se navezuje tudi na digitalna potrdila in infrastrukturo javnih ključev. Razjasnili bomo pojme kot so elektronski podpis, digitalno potrdilo, SIGEN-CA, eOsebna, ipd. ter možnosti uporabe v praksi. Pomemben vidik varovanja informacijskih sistemov predstavlja tudi varovanje komunikacijske povezave, za kar lahko uporabljamo tehnologiji kot sta HTTPS in ...

Arhiv: Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC

Arhiv: Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC

Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC   Slovenska podjetja lahko v okviru projekta INDUSAC oddajo enega ali več izzivov, za katerega bodo brezplačno prejela rešitev s strani mednarodnih skupin študentk/študentov in raziskovalk/raziskovalcev.  Izzivi so lahko iz vseh poslovnih dejavnosti in segmentov poslovanja, obsegajo pa lahko (na primer): prihodnje potrebe kupcev (analiza trendov, katalogi produktov) sive cone obstoječega produktnega portfelja (strateške analize, akcijski načrti)  marketinške kampanje (analize trga in trendov, zasnova kampanj) razvoj digitalnih platform  (tržne analize za zasnovo platforme, prototip platforme) razvoj idej prihodnjih proizvodov in storitev (trženjski profili, ideje) poslovni načrt in modeli (SWOT analiza, ocena dobičkonosnosti, modeli) drugo. Podjetje s sodelovanjem pridobi rešitev izziva (4-8 tednov), vzpostavi kontakt z obetavnimi mladimi iz Evrope (tudi za morebitno prihodnje sodelovanje) in še dodatno poveča vidnost v mednarodnem okolju. Pri tem podjetje sodeluje z mednarodno skupino, a pri tem nima finančnih obveznosti do njih.  Izzive se odda preko platforme INDUSAC. Za zasnovo rešitev v prvem krogu (do predvidoma maja 2024) se priporoča ...

Arhiv: Javni poziv za udeležbo slovenskih podjetij v gospodarski delegaciji v Dubaj med COP28, 4. - 7. december 2023

Arhiv: Javni poziv za udeležbo slovenskih podjetij v gospodarski delegaciji v Dubaj med COP28, 4. - 7. december 2023

Javni poziv za udeležbo slovenskih podjetij v gospodarski delegaciji v Dubaj med COP28, 4. - 7. december 2023 Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s Štajersko gospodarsko zbornico, SRIP Krožno gospodarstvo, organizirajo gospodarsko delegacijo v Dubaj ob boku 28. Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP28).  Delegacija bo potekala od 4. do 7. decembra 2023.   Podjetjem želijo omogočiti prisotnost v Dubaju v času zasedenja COP, ko bodo tam prisotni predsedniki držav, vlad, predstavniki poslovne skupnosti večine držav sveta. Med zasedanjem bodo vzporedno s pogajalskim procesom potekali dogodki na različnih ravneh, posvečeni temam kot so ogljična nevtralnost, pravični prehod, energetika, finance, trajnostna mobilnost, grajeno okolje in drugi. V Slovenski poslovni hiši v Dubaju bodo od 5. do 7. decembra organizirani Digitalni in zeleni inovativni dnevi.  Prijave in več informacijo o delegaciji >>>>>TUKAJ!

Arhiv: VABILO na Innovation day Ljubljana 2023

Arhiv: VABILO na Innovation day Ljubljana 2023

  VABILO INNOVATION DAY LJUBLJANA 6. DECEMBER 2023, GRAND HOTEL UNION V LJUBLJANI Strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) skupaj z Institutom Jožef Stefan in EIT Manufacturing vljudno vabi na Innovation Day Ljubljana, ki bo potekal v sredo, 06. decembra 2023 v Grand hotelu Union v Ljubljani. Mednarodni dogodek poteka že drugo leto zapored in je v preteklem letu požel veliko uspeha in obiskanosti. Letošnja tema nosi naslov Driving e-Mobility and Clean Energy Conversion through Materials design & Manufacturing (Spodbujanje e-mobilnosti in pretvorbe čiste energije prek oblikovanja materialov in proizvodnje). Dopoldanski del je namenjen predstavitvi rezultatov EIT Manufacturing inovacijskega projekta aProMag, ki ga koordinira Institut Jožef Stefan, čemur bo sledila razprava o poslovnih učinkih projekta. Ta del dnevnega reda bo zaključen z okroglo mizo z mednarodnimi govorci iz podjetij v proizvodnem sektorju.  Po kosilu, ki bo tudi priložnost za mreženje, bo EIT Manufacturing – največji inovacijski ekosistem za proizvodno industrijo v Evropi – predstavil svoje različne priložnosti za podjetja vseh velikosti, univerze in raziskovalne ustanove ter kako lahko organizacije izkoristijo to mrežo. Sledi krajši odmor s kavo, nato se bo dogodek osredotočil na prikaz uspešnosti industrije funkcionalnih materialov v Sloveniji z različnimi predstavitvami predstavnikov industrije in vlade. Po zaključku predstavitev so ...

Arhiv: Vabilo MZEZ:

Arhiv: Vabilo MZEZ: "NAREJENO V EVROPI, NAREJENO V SLOVENIJI – prihodnost slovenske in evropske industrije v pogojih zelenega prehoda" - torek, 24.10. ob 18. uri

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve vas vljudno vabi na prvo v seriji razprav o aktualnih izzivih Evropske unije NAREJENO V EVROPI, NAREJENO V SLOVENIJI – prihodnost slovenske in evropske industrije v pogojih zelenega prehoda, ki bo v torek, 24. oktobra, ob 18. uri na Ekonomski fakulteti (Plava dvorana), Kardeljeva ploščad 17, v Ljubljani. Sodelovali bodo: Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve, in Matevž Frangež, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport,  ter vidni predstavniki slovenskega gospodarstva: dr. Uroš Merc, BISOL Group, Tanja Skaza, Plastika Skaza, dr. Iztok Seljak, Hidria, Marko Drobnič, TALUM,  ki bodo razpravljali o načrtih in izzivih Evropske unije za krepitev neto ničelnih tehnologij, konkurenčnosti industrije in strateške avtonomije EU. ** Evropska unija je sprejela ambiciozen evropski zeleni dogovor, ki pomembno vpliva na gospodarstvo. Želi postati vodilna sila na trgu tehnologij z ničelno neto vrednostjo, ki bodo ključne za hiter prehod na podnebno nevtralnost. Ohraniti želi konkurenčnost evropske industrije in najti odgovor na izzive, kot so visoke cene energije, podnebne spremembe, pretresi v dobavnih verigah ter geopolitične napetosti, ki zaostrujejo tekmo za surovine in ...

Utrinki iz posveta SRIP MATPRO  - Materiale potrebujemo - ali jih bomo izdelovali mi, ali kdo drug

Utrinki iz posveta SRIP MATPRO - Materiale potrebujemo - ali jih bomo izdelovali mi, ali kdo drug

Materiale potrebujemo - ali jih bomo izdelovali mi, ali kdo drug   CELOTNI POSNETEK DOGODKA REPORTAŽA POSVETA SRIP MATPRO 2023 Portorož, 12.10.2023: »Industrija proizvodnje materialov je trenutno v največji stiski in se sooča z zaskrbljujočim padanjem naročil. Potrebujemo konkretne in ciljane ukrepe države. Država, ki ne bo imela zadostnih virov strateških materialov, jih bo prisiljena uvažati, zato mora s svojimi materiali upravljati pametno ter spodbujati vlaganja v raziskave in razvoj alternativnih materialov in tehnologij«, je bila jasna generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal, ki se je udeležila letnega srečanja SRIP MATPRO (Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti) na Bernardinu.   Kovinski in multikomponentni materiali so ključne surovine za številne industrije, kot so avtomobilska, gradbena, elektronska, energetska, letalska in druge industrije. »Pomanjkanje teh materialov lahko omeji proizvodnjo in vpliva na odvisnost od proizvodnje iz tretjih držav, ki te materiale proizvajajo z bistveno višjim ogljičnim odtisom«, je poudaril predsednik sveta SRIP MATPRO in hkrati predsednik uprave Taluma Marko Drobnič, ki govori iz lastnih izkušenj. S tem, ko so v Talumu ukinili proizvodnjo primarnega aluminija in ga morajo uvažati iz Azije, se jim je ogljični odtis proizvodnje podvojil   Aluminij je nepogrešljiva ...

Arhiv: EU raw materials week - 13. do 17. November v Bruslju

Arhiv: EU raw materials week - 13. do 17. November v Bruslju

  The Raw Materials Week is an annual event organised by the European Commission. It gathers a wide range of stakeholders discussing policies and initiatives in the field of raw material, providing an overview of ongoing EU activities in this sector. The Raw Materials Week 2023 will take place from 13 to 17 November 2023 in Brussels. This Week gathering a wide range of stakeholders will be centred around the European Critical Raw Materials Act and cover topics related to critical and strategic raw materials, strategic projects, investment, permitting, exploration, innovation, circularity, international partnerships etc. The 10th annual High-Level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on raw materials, co-organised with Eumicon on Wednesday 15 November will cover the topics as raw materials for energy transition, investment, strategic projects, strategic partnerships. Please click here   in order to register.

Arhiv: Dnevi ESA: Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa;  10. - 12. oktober 2023

Arhiv: Dnevi ESA: Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa; 10. - 12. oktober 2023

Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa   10. oktober 2023 od 9.15 do 12. 10. 2023 Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana Vabljeni na dogodek v organizaciji Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter ob finančni podpori EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost bo v sodelovanju s tujimi strokovnjaki osvetlil aktualne priložnosti na področju vesoljskih raziskav Evropske vesoljske agencije (angleško European Space Agency – ESA) in Obzorja Evropa in izpostavil vlogo znanosti in raziskav v predlogu slovenske vesoljske strategije. Organizirana bo panelna razprava, kako izboljšati sodelovanje Slovenije na področju vesoljskih raziskav, še posebej kako povečati sodelovanje raziskovalnih organizacij ter njihovo povezavo z industrijo. Več informacij o dnevhih ESA (program, prijave)  >>>>>>>>TUKAJ!   Vabljeni!