Matpro

Arhiv: SRIP TOP: Teden odprtih vrat

 SPARC , evropsko partnerstvo za robotiko, vsako leto v novembru v državah članicah združenja spodbuja organizacijo evropskega tedna robotike. Namen dogodka je splošna promocija robotike in predstavitev dosežkov s področja razvoja robotike, doseženih v posamezni državi. Tej pobudi se pridružuje tudi SRIP Tovarne prihodnosti, ki združuje podjetja in raziskovalne organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z razvojem robotike in robotskih komponent. V ta namen organiziramo Teden odprtih vrat, kjer bodo nosilci razvoja in podjetja predstavili dosežke in svoje projekte na področju robotike. Dogodki bodo potekali od 20.11.2017 do 24.11.2017 na različnih lokacijah po Sloveniji. Več informacij v pripetem dokumentu.

Arhiv: Horizon 2020: Work Programme 2018-2020

5.ii. - Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing 11. - Smart, green and integrated transport

Predstavniki SRIP-ov, gospodarstva in institucij znanja Vladi RS: Sprejmite pet sklepov za Slovenijo prihodnosti

Predstavniki devetih strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), gospodarstva in institucij znanja so na posvetu Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige 19. oktobra 2017 pod naslovom Za Slovenijo prihodnosti sprejeli pet sklepov, ki jih predlagajo Vladi RS in relevantnim ministrstvom v sprejem in izvedbo.  Med sklepi izpostavljajo dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, ki bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. Država naj v ta namen vzpostavi pilotni projekt in zagotovi sistemsko financiranje karierne platforme s ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in povečevanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu. Sklepe je predsednik GZS Boštjan Gorjup ob koncu posveta predal državnemu sekretarju na SVRK Francu Matjažu Zupančiču. Reportaža s posveta ZA SLOVENIJO PRIHODNOSTI 1. Prioritete in ukrepi Strategije pametne specializacije (Slovenian Smart Specialisation Strategy – S4) in povezovanje preko SRIP-ov znotraj te strategije predstavljajo pravi odgovor na izzive sedanjosti in bližnje prihodnosti. Ključno je, da gre za nacionalni, nadvladni, dolgoročni projekt, ki zahteva konstruktivno in stalno podporo te in tudi prihodnjih vlad. Strategija pametne specializacije je določila devet prednostnih področji (domen), za katere so v strateško razvojnih inovacijskih partnerstvih (SRIP-i) v sodelovanju gospodarstva ...

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

E-prijavnica na dogodek >> V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO, je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva. Vabimo vas v četrtek, 19. oktobra 2017, od 13:30 do 17:00 ure v GH Bernardin v Portorožu Naslov letošnjega posveta bo: Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige  Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri. Program: 13:30 Marko Drobnič, predsednik ...

Arhiv: Predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO in delavnico za oblikovanje projektnih predlogov za objavljena razpisa JR RRI2 ter EUREKA 2017

video reportaža 29. avgusta 2017 smo na GZS predstavili Akcijski načrt SRIP MATPRO ter dva odprta javna razpisa – Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26.9.2017 in Eureka, ki je odprt do 9.10.2017. Vse predstavitve in oba razpisa sta vam na voljo v pripetih *. pdf dokumentih: Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA Predstavitev SRIP MATPRO, GZS 29.8.17 M.R.pdf Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP) – Materiali kot končni produkti (MATPRO) SRIP MATPRO: TRAJNOST povečuje kapital podjetja SRIP MATPRO: Akcijski načrt SRIP-MATPRO_AK.pdf Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« (JR RRI 2) - osnovna informacija

Arhiv: VABILO na predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO in delavnico za oblikovanje projektnih predlogov za objavljena razpisa JR RRI2 ter EUREKA 2017

torek, 29.8. 2017 ob 9.00   GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A   Vabimo vas na predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO ter predstavitev dveh objavljenih razpisov MGRT, in sicer  Javnega razpisa za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26. 9. 2017  in Eureka, ki je odprt do 9. 10. 2017.   Okvirni program dogodka: pozdrav in nagovor predsednika Sveta SRIP MATPRO, Marka Drobniča, struktura SRIP-a ter ključni cilji SRIP-a, koordinatorica Vesna Nahtigal, prednostna področja v Akcijskem načrtu ter strokovna podpora JRZ, dr. Bojan Podgornik, IMT in  dr. Andrej Kržan, KI, karierna platforma - načrt aktivnosti na področju človeških virov, mag. Staša Baloh Plahutnik, GZS, trajnostni razvoj: okoljski, družbeni in ekonomski vidiki, Janja Leban, Janja Petkovšek, GZS, internacionalizacija ...

Arhiv: 1. faza SRIP MATPRO uspešno zaključena

SRIP MATPRO je uspešno končal 1. fazo, v kateri smo pripravil akcijski načrt za področje kovinskih in multikomponentnih materialov in pridobil sklep DSDS S4 s potrditvijo Akcijskega načrta v celoti, zato s 1. avgustom že  vstopamo v 2. fazo, ki bo trajala do 31. 12. 2019 in v kateri načrtujemo vrsto aktivnosti, zlasti na področju skupnega razvoja, kadrovskih izzivov, trajnostnega vidika, internacionalizacije… Predstavitev vsebine Akcijskega načrta SRIP MATPRO bo 29. avgusta 2017 na GZS; cilje, ki smo si jih zadali v okviru Akcijskega načrta, pa bodo s strani DSDS S4 prvič merjeni konec leta 2018.

Arhiv: Spletna stran SRIP-a MATPRO

Z veseljem vas obveščamo, da smo pripravili spleto stran Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva (SRIP) MATPRO, v katerem s strani GZS kot prijavitelja sodelujejo Združenje kovinskih materialov in nekovin, Združenje kemijske industrije ter Združenje kovinske industrije. Na spletni strani objavljamo tekoče aktualne novice in vabila na dogodke, preberete pa si lahko tudi več o SRIP-u MATPRO in njegovih ključnih usmeritvah.Če se tudi vaše podjetje želi vključiti v strateško povezavo ključnih deležnikov na področju razvoja materialov kot končnih produktov, vas vabimo, da  se nam  pridružite z izpolnjeno Izjavo o vključitvi v SRIP MATPRO. Člani GZS za partnerstvo v SRIP MATPRO ne plačujejo posebne članarine.Več informacij: vesna.nahtigal@gzs.siPovezava: https://matpro.gzs.si/

Arhiv: Odprta dva nova razpisa MGRT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je že razpisalo prve razpise, za katere vam lahko ponudimo naše svetovanje in pomoč pri pripravi vloge. Gre za Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26. 09. 2017  ter Javni razpis Eureka 2017 , ki je odprt do 09. 10. 2017. Vabimo vas, da opredelite: • svoje razvojne usmeritve vključeno s pričakovanimi učinki, • vašo usmeritev v fokusna področja,  vrednostne verige oz. partnerje s katerimi sodelujete ali bi želeli sodelovati pri razvoju, • načrte na področju internacionalizacije, in nas kontaktirate na e-naslov: vesna.nahtigal@gzs.si. Z veseljem vas bomo obiskali v vašem podjetju! Predviden razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ za (TRL 3-6) pričakujemo konec poletja.

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-Inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva. Dan, namenjen posvetu, je četrtek, 19. oktober 2017, predvidoma od 13:30 do 18:00. Naslov letošnjega posveta bo: Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-Inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri. Podrobnejši program posveta bo objavljen na spletni strani SRIP MATPRO v ...