Brošura (pdf) >>>

22 podjetij in 7 institucij znanja se predstavlja v obsežni promocijski brošuri SRIP MATPRO na poti k trajnosti, ki jo je izdalo Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). V brošuro je poleg prikaza ključnih aktivnosti in proizvodov vključen tudi trajnostni vidik poslovanja podjetij, strokovni prispevki pa prikazujejo najbolj perspektivne nove materiale ter trende razvoja teh materialov v prihodnosti.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) je v počastitev Svetovnega dneva okolja izdalo dvojezično promocijsko brošuro z naslovom SRIP MATPRO na poti k trajnosti. V njej so na kar stotih straneh v besedi in sliki predstavljeni dosežki SRIP-a MATPRO, predvsem pa podjetij, ki kot partnerji sodelujejo v njem in pomenijo najprodornejši, najbolj razvojno naravnan in inovativen del slovenskega gospodarstva. V brošuro je poleg prikaza ključnih aktivnosti in proizvodov vključen tudi trajnostni vidik poslovanja podjetij.

Upoštevaje tako evropski Zeleni dogovor kot evropski akcijski načrt za krožno gospodarstvo v SRIP-u MATPRO namreč vse bolj poudarjajo tudi pomen okoljske sledljivosti in medsebojnega sodelovanja deležnikov pri transparentnem trajnostnem, nefinančnem poročanju po vrednostni verigi. Prav zato je GZS-Služba za varstvo okolja v pomoč pri pripravi ocene neposrednih in posrednih izpustov toplogrednih plinov podjetij razvila tudi metodologijo spremljanja emisij toplogrednih plinov v skladu z navodili, ki se oblikujejo pod blagovno znamko Greenhouse Gas Protocol za tovrstno poročanje.

Brošura je obogatena s prispevki strokovnjakov iz institucij znanja, vključenih v SRIP MATPRO, ki govorijo o najbolj perspektivnih novih materialih ter prikazujejo trende razvoja teh materialov v prihodnosti.

V  publikaciji, ki je izšla v nakladi 1.000 izvodov, je zajetih 22 podjetij in 7 institucij znanja in povezovanja, med katerimi ima pomembno vlogo Gospodarska zbornica Slovenije, ki je tudi prijavitelj projekta.