Predstavitve

1. 8. 2018 - SRIP MATPRO - predstavitev za ocenjevalce >>>
1. 8. 2018 - Razvoj materialov kot končnih produktov: Svetovni trendi in fokusna področja, predstavitev za ocenjevalce >>>

5. 4. 2019 - Zakonodaja EU o odpadkih (strokovni posvet)

7. 10. 2022 letni posvet v Portorožu

 • dr. Tomaž Boh.pdf
  (Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (RISS) 2021-2030)
 • mag. Ines Gergorić.pdf
  (Predstavitev projekta DanubePeerChains)
 • Erik Kapfer.pdf
  (Predstavitev spletne platforme za izobraževanje in usposabljanje s pomočjo AR in VR tehnologij na daljavo EON)
 • mag. Polona Jerina.pdf
  (Digitalno preoblikovanje Slovenije)
 • mag. Monika Kirbiš Rojs.pdf
  (Naložbene prioritete ter možnosti črpanja finančnih sredstev v luči novega večletnega finančnega okvirja 2021-2027)
 • Tanja Permozer.pdf
  (Možnosti sodelovanja podjetij in institucij znanja z Evropsko vesoljsko agencijo - ESA)
 • Jernej Salecl.pdf
  (Razvojne priložnosti, možnosti za dostop do finančnih sredstev in internacionalizacijo slovenskega gospodarstva v sodelovanju z institucijami znanja)
 • pk. Robert Šipec.pdf
  (Možnosti sodelovanja na področju obrambne industrije iz naslova domačih in mednarodnih razpisov)