Matpro

ORGANI SRIP MATPRO

  • Partnerstvo SRIP MATPRO (vsi člani)
  • Svet MATPRO
  • Predsednik SRIP MATPRO – Marko Drobnič, predsednik GZS - Združenja kovinskih materialov in nekovin
  • Podpredsednica SRIP MATPRO - Slavka Marinič, predsednica GZS - Združenja kovinske industrije
  • Podpredsednica SRIP MATPRO – dr. Ema Žagar, predstavnica multikomponentnih kemijskih materialov
  • Krovna koordinatorica SRIP MATPRO
  • Projektna pisarna SRIP MATPRO

SVET MATPRO

FUNKCIJA IME IN PRIIMEK
Predsednik SRIP MATPRO Marko Drobnič, predsednik GZS - Združenja kovinskih materialov in nekovin
Podpredsednik SRIP MATPRO Slavka Marinič, predsednica GZS - Združenja kovinske industrije
Podpredsednica SRIP MATPRO dr. Ema Žagar, predstavnica  multikomponentnih kemijskih materialov
   
Predstavniki raziskovalnih inštitucij
IMT dr. Vojteh Leskovšek
Kemijski inštitut dr. Ema Žagar
OMM NTF UL prof. Primož Mrvar
Predstavniki podjetij
C3m d.o.o. dr. Tomaž Šuštar
RCJ d.o.o. Miha Krisch
Stigma-cevni sistemi d.o.o. Žiga Gorenc
 AquafilSlo d.o.o. Denis Jahić
Krovna koordinatorka SRIP MATPRO Vesna Nahtigal
Pomočnica krovne koordinatorke mag. Janja Petkovšek
Pomočnica krovne koordinatorke dr. Ema Žagar
Skrbnica in vodja projekta SRIP MATPRO mag. Staša Baloh Plahutnik
 Projektna pisarna SRIP MATPRO  mag. Staša Baloh Plahutnik, Alenka Gračnar