Cilji 2020-2022

 

Cilji SRIP-a MATPRO so v III. fazi delovanja usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a:

-      krepitev partnerstva na fokusnih področjih, kjer je bilo doseženih največ rezultatov v 1. in 2. fazi, ki imajo tudi mednarodni potencial,

-      okrepitev horizontalnega sodelovanja in povezovanja med stebroma kovinskih materialov in kompozitov, predvsem pa med posameznimi SRIP-i in omogočitvenimi tehnologijami,

-      vzpostavitev in zagon dveh razvojnih centrov: pilotnega centra na področju aluminija ali, natančneje, Slovenskega pilotnega centra za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin - SIPCAST in pilotnega centra za kompozite oziroma Slovenskega pilotnega centra za kompozitne materiale – SiPCOMAT,

-      krepitev in usmerjanje kompetenc in kadrov na prioritetna področja S4: podpora izobraževanim programom, ki izkazujejo potencial za industrijo,

-      vzpostavljanje novih verig vrednosti z možnostjo nastopanja na najzahtevnejših evropskih in svetovnih trgih ter asistenca pri povezovanju z mednarodnimi partnerji v obliki skupnih nastopov partnerjev na »hišnih sejmih« velikih kupcev (npr. proizvajalci vozil) na prioritetnih trgih (EU, ZDA, Rusija, Kitajska).

Pri zasledovanju vseh ciljev se bomo vseskozi prilagajali ukrepom novega evropskega zelenega dogovora, kjer bosta vodilo industrijskega razvoja podnebje in okolje ter določilom, ki jih bosta prinesla Nacionalni energetski in podnebni načrt ter Zakona o podnebni politiki, pri snovanju katerih aktivno sodeluje tudi GZS.