Koristne povezave

SRIP-i:

Gospodarska zbornica Slovenije (prijavitelj)
GZS - projektno sodelovanje

KOC MAT 2.0  - Kompetenčni center za razvoj materialov KOC MAT 2.0 združuje podjetja v sklopu SRIP-A MATPRO, ki delujejo na 3 področjih: kovinsko-predelovalna industrija, multikomponente in premazi ter IKT. Glavni namen KOC MAT 2.0 je povezati podjetja na področju razvoja kompetenc zaposlenih, izvedba skupnih usposabljanj na prednostnih področjih.

Razpisi:

Sklad skladov - https://www.skladskladov.si/
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta 24. novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Ministrstvo je za upravljavca Sklada skladov imenovalo SID banko.