Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov
Portorož, 17. 10. 2019

Predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) so 17. 10. 2019 na posvetu z naslovom »Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov« v Portorožu premierno predstavili modularni izobraževalni program na področju kompozitov. Po najvišje ocenjenem vmesnem vrednotenju SRIP-a pa so pred partnerstvom že novi cilji, usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a.Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma in predsednik Sveta SRIP MATPRO ob zaključku posveta


Na posvetu Povezovanje – ključ do konkurenčnosti in kadrov, ki je v okviru 27. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah potekal pod pokroviteljstvom SRIP-a MATPRO, so bili predstavljeni doseženi rezultati, dobre prakse sodelovanja in povezovanja gospodarstva z institucijami znanja ter podane usmeritve delovanja za obdobje 2020-2022. Udeleženci so se seznanili tudi s trendi na področju multikomponent in modeliranja kovinskih materialov ter na področju razvoja človeških virov. 

 

Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma in predsednik Sveta SRIP-a MATPRO, je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da so drugo fazo delovanja zaključili z najvišjo oceno vmesnega spremljanja in vrednotenja delovanja SRIP-a v obdobju 2017-2019. Med najvidnejšimi dosežki je navedel danes premierno predstavljen modul neformalnega izobraževalnega programa na področju kompozitov (EduCOMP).

Vodja delovne skupine mag. Ines Gergorić je v predstavitvi povedala, da so EduCOMP pod okriljem SRIP-a MATPRO oblikovali pod vodstvom Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in v sodelovanju z institucijami znanja (Kemijski inštitut, Inštitut za kovinske materiale in metalurgijo, Fakulteta za tehnologijo polimerov in Naravoslovnotehniška fakulteta) ter v povezavi s podjetjem Aformx in Ljudsko univerzo Zasavje. Program je bil narejen na podlagi dolgoročnih napovedi potreb po kompetencah, kar je SRIP MATPRO že predstavil na lanskoletnem posvetu.
EduCOMP je strokovno usmerjen in razvojno naravnan. Odlikujejo ga specifičnost, fleksibilnost, agilnost, pa tudi dolgoročnost, saj gre za kompetence, ki se nakazujejo kot prihodnja potreba podjetij znotraj SRIP-a MATPRO.

 


Ines Gergorić o EduCOMP-u
 

Drobnič je povzel tudi v dopoldanskem delu posveta sprejete ključne usmeritve SRIP-a za obdobje 2020-2022. Največji poudarek bo na nadaljnji podpori izobraževalnim programom in razvoju kompetenc za potrebe industrije, vzpostavljanju novih verig vrednosti z možnostjo nastopanja na najzahtevnejših evropskih in svetovnih trgih ter krepitvi povezovanja in partnerskega sodelovanje med podjetji in institucijami znanja, še posebej na fokusnih področjih, kjer je bilo doseženo največ rezultatov. Predviden  je tudi zagon dveh razvojnih centrov in sicer za področje lahkih kovin in za kompozitne materiale.

CILJI SRIP-a MATPRO 2020-2022

  • krepitev partnerstva na fokusnih področjih, kjer je bilo doseženih največ rezultatov v 1. in 2. fazi, ki imajo tudi mednarodni potencial,
  • okrepitev horizontalnega sodelovanja in povezovanja med stebroma kovinskih materialov in kompozitov, predvsem pa med posameznimi SRIP-i in omogočitvenimi tehnologijami,
  • vzpostavitev in zagon dveh razvojnih centrov: pilotnega centra na področju aluminija ali, natančneje, Slovenskega pilotnega centra za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin - SIPCAST in pilotnega centra za kompozite oziroma Slovenskega pilotnega centra za kompozitne materiale – SiPCOMAT,
  • krepitev in usmerjanje kompetenc in kadrov na prioritetna področja S4: podpora izobraževanim programom, ki izkazujejo potencial za industrijo,
  • vzpostavljanje novih verig vrednosti z možnostjo nastopanja na najzahtevnejših evropskih in svetovnih trgih ter asistenca pri povezovanju z mednarodnimi partnerji v obliki skupnih nastopov partnerjev na »hišnih sejmih« velikih kupcev (npr. proizvajalci vozil) na prioritetnih trgih (EU, ZDA, Rusija, Kitajska).

 Tudi Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO, je poudarila, da je SRIP uresničil zastavljene cilje druge faze svojega delovanja, na področju razvoja človeških virov pa je v tretji fazi pred njimi nadgradnja EduCOMP-a, spremljanje in dopolnjevanje napovedovanja potreb po kompetencah, podpora kadrovski funkciji v podjetjih kot strateškemu partnerju za razvoj človeških virov ter povezovanje s Kompetenčnim centrom za razvoj materialov (KOC MAT 2.0).

CILJI NA PODROČJU KADROV IN IZOBRAŽEVANJA ZA 2020-2023

  • neformalni izobraževalni program EduCOMP za področje kompozitov
  • Spremljanje in dopolnjevanje napovedovanja potreb po kompetencah po modelu, ki je bil predstavljen
  • HR (kadrovska) v podjetju kot strateški partner za razvoj človeških virov in podjetja v prihodnosti
  • Povezovanje s KOC MAT 2.0


Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO ob zaključku posveta

Po besedah mag. Sonje Šmuc, generalne direktorice GZS, je SRIP MATPRO - skupaj z ostalimi strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi - dokazal, da je za uspeh ključno povezovanje vseh najpomembnejših elementov - gospodarstva, institucij znanja in države. Ob tem je izrazila prepričanje, da je za doseganje visoko zastavljenih ciljev nujno oblikovati enotno strategijo industrijske politike, raziskav in razvoja, vključujoč pametno specializacijo, ter vse postaviti na temelje digitalizacije in pod krovno komunikacijsko strategijo. Izpostavila je velik pomen avgustovskega sklepa vlade Republike Slovenije o postavitvi platforme za napovedovanje potreb po kompetencah na državnem nivoju s skupnimi močmi štirih ministrstev, za kar sta si prizadevala in kar podpirata tako Gospodarska zbornica Slovenije kot SRIP MATPRO.

Državni sekretar mag. Aleš Cntarutti je v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) odgovoril, da aktivnosti ministrstev na platformi za napovedovanje potreb po kompetencah potekajo, zato verjame, da bodo čez leto dni lahko že pokazali prve rezultate. Omenil je, da so tako pred gospodarstvom kot državo še novi izzivi v smeri zelenega in krožnega gospodarstva, kar bo tudi ena od rdečih niti slovenskega predsedovanja EU. Spregovoril je tudi o bodočih možnostih financiranja in pomoči pri nadaljnjih aktivnostih gospodarstva, zlasti na področju digitalizacije in internacionalizacije, saj je povezovanje pomembno ne le v slovenskem, ampak tudi mednarodnem prostoru. Ob koncu je pozval k nadaljnji krepitvi dialoga med ministrstvom in SRIP-i.

Dr. Peter Wostner iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je izpostavil velik pomen in uspehe strateških razvojno-inovacijskih partnerstev, kajti posebej za majhna gospodarstva so tovrstna povezovanja izjemnega pomena. Za naprej je po njegovem mnenju ključno večje vlaganje v raziskave in razvoj. Poudaril je, da ostaja pametna specializacija omogočitveni pogoj kohezijske politike in da zastavljena smer dokazano daje rezultate, treba pa je narediti še korak dalje, pri čemer je izpostavil potrebo po okrepljenih  vlaganjih v razvoj, dodatnih strukturnih ukrepih za povezovanje znanosti in gospodarstva ter nacionalne razvojne projekte. Če naj bo Slovenija v prihodnje gospodarstvo z visoko tehnološkimi in dobro plačanimi delovnimi mesti, pa so izjemno pomembni usposobljeni kadri, kar potrjuje potrebo po čimprejšnji vzpostavitvi platforme za napovedovanje potreb po kompetencah.


dr. Peter Wostner ob zaključku posveta

Kot je na začetku posveta v predavanju »Ko zapoje kovina« dejal prof. dr. Jožef Medved, ima slovenska industrija dolgo tradicijo. Danes pa se sooča z vrsto novih izzivov. O vlogi in priložnostih digitalnih tehnologij in uporabi umetne inteligence v industriji 4.0 je udeležencem spregovoril strokovnjak za umetno inteligenco v Sloveniji in svetu dr. Marko Grobelnik.


Digitalizacija je udeležencem posveta omogočila povezavo z Dejanom Zavcem, štirikratnim svetovnim boksarskim prvakom v velterski kategoriji po IBF ter svetovnim prvakom v super velterski kategoriji po WBF. Povedal je, da je boksar v ringu sicer sam, za seboj pa mora imeti odlično ekipo, ki ga podpira in pripravlja za uspeh. Posebna gosta v živo pa sta bila slovenska alpinista svetovnega slovesa, Marija in Andrej Štremfelj, ki sta leta 1990 kot prvi zakonski par osvojila najvišji vrh sveta. V njunem receptu za uspeh so pogum, vztrajnosti in zaupanje, njegova glavna sestavina pa je prav rdeča nit letošnjega, že tretjega posveta SRIP-a MATPRO - povezovanje.

 

Konferenca o materialih in tehnologijah se je nadaljevala 18.  10.  z delavnico 3D tiska kovinskih materialov, na kateri so sodelovali slovenski in vodilni evropski strokovnjaki ter končni uporabniki na področju 3D tiska kovin. S predstavitvijo možnosti za sodelovanje so bili prisotni tudi predstavniki Evropske vesoljske agencije (ESA) in Vanguard iniciative.

 

dr. Matjaž Godec, direktor IMT, o posvetu Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov