Dobro je vedeti

KorpoStart

Želeli bi vas opozoriti na projekt KorpoStart, v katerem sodelujejo CorpoHub, Gospodarska zbornica Slovenije in Saša inkubator in katerega cilj je povezovanje korporacij z inovativnimi MSP-ji. Gre za pomemben vidik "vrhunskega inovacijskega okolja", za katerega si skupaj prizadevamo.

V tem in naslednjem mesecu bosta izvedeni dve (brezplačni!) aktivnosti, ki bi utegnile biti izjemno zanimive tudi za vas.

Razpis za projekte s področja robotike  za ponudnike storitev in končne uporabnik

 I4MS projekt DIH2 objavlja razpis za projekte s področja robotike  za ponudnike storitev in končne uporabnike (mala in srednja podjetja).
1. faza:  1. julij -  31. oktober 2019 ob 13:00
2. faza: 3. december 2019 - 27. februar 2020 ob 13:00
Povezave na projektne strani in obrazce:

- na spletno stran: http://www.dih-squared.eu/
-  na poziv: https://dih-squared.fundingbox.com/  
-  na navodila / guidelines: https://dih-squared.fundingbox.com/pages/doc

Slovenski podjetniški sklad: Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.
Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere bodo lahko podjetja najemala skozi vso leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le-teh bo zelo hitra.
Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.
Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>>

Priporočamo v branje:  Newsletter Vanguard Initiative

Besedilo je dostopno na povezavi: https://mailchi.mp/centralsweden/vanguard-initiativ-newsletter-march-2018?e=895eefb4d3.

Horizon 2020: Work Programme 2018-2020