Dobro je vedeti

GZS v času predsedovanja Svetu EU

GZS se v času predsedovanja Slovenije Svetu EU aktivno vključuje v predstavitev in promocijo Slovenije širši javnosti. V ta namen je oblikovala tudi posebno spletno stran >>> z aktualnimi informacijami.

 EIT Manufacturing razpis za transformacijo MSP-jev

Razpis za preoblikovanje MSP-jev je namenjen podpori MSP, ki nameravajo preoblikovanje izvesti na svojih proizvodnih linijah ali proizvodnih sistemih. Rok za prijave je 30. september 2021.
Več >>>

Javno povabilo k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment - LCA analiza

Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za izvajanje celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenskem ciklu izdelka (LCA). Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju, ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, ki jih bo objavila SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju SPIRIT), Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) oziroma njegove izvajalske institucije, pri izbiri primernega strokovnjaka. Več >>>
Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada pa je objavljen Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) >>>

Odprt prvi razpis za program LIFE

13. julija se je odprl prvi razpis za zbiranje predlogov LIFE v okviru novega programa LIFE 2021–2027, ki zajema štiri podprograme: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje ter prehod na čisto energijo. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov.
Virtualne Q&A sessions bodo organizirane 8. in 9. septembra.
Več >>>

V Združenem kraljestvu podaljšanje uporabe CE oznake do 1. 1. 2023

Kot je objavljeno na portalu Izvozno okno, je Ministrstvo za gospodarstvo, energijo in industrijsko strategijo Združenega kraljestva najavilo podaljšanje uporabe izdelkov z oznako CE z izjemo medicinskih pripomočkov do 1. januarja 2023. Po 1. januarju 2023 brezpogojno začnejo v Združenem kraljestvu (Anglija, Wales in Škotska) veljati pravila uporabe oznake UKCA (UK Conformity Assessed) ter oznaka UKNI na Severnem Irskem, kjer ostaja CE oznaka v veljavi. Celoten pregled sektorjev, za katere se bo po 1. januarju 2023 zahtevalo ugotavljanje skladnosti za britanski trg (UKCA - UK Conformity Assessed), je dosegljiv na povezavi >>>

Poročilo World Manufacturing Foruma 2020: Proizvodnja v dobi umetne inteligence

Na voljo je poročilo World Manufacturing Foruma 2020 z naslovom Proizvodnja v dobi umetne inteligence. Osredotoča se na pomen umetne inteligence za proizvodni sektor, pri čemer podrobno analizira trende sprejemanja in uporabe umetne inteligence v proizvodnji, posledice umetne inteligence na človeški kapital ter etične, pravne, politične in družbene perspektive umetne inteligence.
Poročilo si lahko prenesete preko povezave >>>
Na voljo sta tudi pretekli poročili iz let 2019 (Skills for the Future of Manufacturing) in 2018 (Recommendations for the Future of Manufacturing).
Poročilo 2021 bo imelo naslov Digitally Enabled Circular Manufacturing in bo premierno predstavljeno na World Manufacturing Forumu 2021.

Zamiki letošnjih razpisnih terminov za MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions)

Več informacij v pripetem pdf dokumentu >>>

Slovenski podjetniški sklad: Program Startup Plus

Program Startup Plus, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad, na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo inovativna startup in scaleup podjetja za hitro globalno rast. Gre za enega najboljših javnih programov podpore startup in scaleup podjetjem in zajema finančne spodbude, mentorstvo in usposabljanja. Več…

KorpoStart

Cilj projekta KorpoStart je povezovanje korporacij z inovativnimi MSP-ji. Gre za pomemben vidik "vrhunskega inovacijskega okolja", za katerega si skupaj prizadevamo. V projektu sodelujejo CorpoHub, Gospodarska zbornica Slovenije in SAŠA inkubator.

Priporočamo v branje:  Microwave-Assisted Chemical Recycling of Polyamides

Avtorji: Urška Češarek, David Pahovnik in Ema Žagar, Kemijski inštitut, Ljubljana.

Članek je bil objavljen oktobra 2020 pri ACS Sustainable Chemistry & Engineering/ACS Publications. Do članka lahko dostopate preko povezave >>>