Dobro je vedeti

Grade2xl

Projekt Grade2xl je namenjen raziskavam na področju WAAM – Application of Functionally Graded Materials to Extra-Large Structures. Področje vključuje razvoj in različne dodajalne materiale za kakovostne končne produkte.

Aktivnostim projekta lahko sledite tudi preko njihove LinkedIn strani >>>

EDF WP2022 Topics

Objavljen je letošnji delovni program Evropskega obrambnega sklada.
V priponkah najdete povzetek in podroben pregled razpisov.
Dodatne informacije in večletne perspektive so vam na voljo na povezavi >>>

Embalaža Okolje Logistika (EOL) št. 167: intervju z Markom Drobničem, predsednikom uprave Taluma in predsednikom SRIP-a MATPRO

»Zadnje desetletje v Talumu intenzivno stopamo po poti prestrukturiranja v proizvodnjo aluminijastih izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Inovativnost je ključni steber nove prihodnosti. Inovacije oz. izboljšave v naših proizvodnih in poslovnih procesih izhajajo iz koncepta krožnega gospodarjenja, industrijske transformacije, energetske učinkovitosti za izboljšanje produktov in učinkovitost procesov, pojasnjuje prehod iz tovarne aluminija v tovarno visokotehnoloških izdelkov Marko Drobnič.
Vabljeni k zanimivemu branju >>

Marie Skłodowska-Curie Action

Pridružitve tretjih držav k programu Obzorje Evropa

Na spletnih straneh Evropske komisije so pod naslovom »Updates on the association of third countries to Horizon Europe« objavljene najnovejše informacije o pridružitvi tretjih držav k programu Obzorje Evropa. Več >>>

Prva informacija o intelektualni lastnini – Prva i

Storitev Urada RS za intelektualno lastnino Prva i je namenjena inovativnim malim in srednjim podjetjem s tržno zanimivimi proizvodi, ki so sicer želijo ugotoviti, kaj vse lahko zavarujejo kot svojo intelektualno lastnino in kakšne prednosti jim to lahko prinese. Storitev je brezplačna. Več >>>

Javno povabilo k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment - LCA analiza

Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za izvajanje celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenskem ciklu izdelka (LCA). Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju, ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, ki jih bo objavila SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju SPIRIT), Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) oziroma njegove izvajalske institucije, pri izbiri primernega strokovnjaka. Več >>>
Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada pa je objavljen Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) >>>

V Združenem kraljestvu podaljšanje uporabe CE oznake do 1. 1. 2023

Kot je objavljeno na portalu Izvozno okno, je Ministrstvo za gospodarstvo, energijo in industrijsko strategijo Združenega kraljestva najavilo podaljšanje uporabe izdelkov z oznako CE z izjemo medicinskih pripomočkov do 1. januarja 2023. Po 1. januarju 2023 brezpogojno začnejo v Združenem kraljestvu (Anglija, Wales in Škotska) veljati pravila uporabe oznake UKCA (UK Conformity Assessed) ter oznaka UKNI na Severnem Irskem, kjer ostaja CE oznaka v veljavi. Celoten pregled sektorjev, za katere se bo po 1. januarju 2023 zahtevalo ugotavljanje skladnosti za britanski trg (UKCA - UK Conformity Assessed), je dosegljiv na povezavi >>>

Vabljeni k branju: 2021 World Manufacturing Report: Digitally Enabled Circular Manufacturing

Poročilo, ki je bilo predstavljeno na dogodku World Manufacturing Forum 2021 v mesecu oktobru, analizira gonilne sile, priložnosti in izzive pri prehodu v krožno gospodarstvo. Osredotoča se zlasti na potencial digitalnih tehnologij za doseganje krožne proizvodnje ter opredeljuje dejavnike, ki omogočajo izgradnjo krožnih vrednostnih verig. Poročilo podaja tudi ključna priporočila, ki jih je razvila globalna skupina strokovnjakov, namenjena pa so zlasti podjetjem, oblikovalcem politik, izobraževalnim institucijam in drugim zainteresiranim javnostim za spodbujanje digitalno podprte krožne proizvodnje. Poročilo je dostopno na povezavi >>>