Matpro

Dobro je vedeti

Razpis za projekte s področja robotike  za ponudnike storitev in končne uporabnike

 I4MS projekt DIH2 objavlja razpis za projekte s področja robotike  za ponudnike storitev in končne uporabnike (mala in srednja podjetja).

 Povezave na projektne strani in obrazce:

 - na spletno stran: http://www.dih-squared.eu/
-  na poziv: https://dih-squared.fundingbox.com/  
-  na navodila / guidelines: https://dih-squared.fundingbox.com/pages/doc

 Projekt ponuja tudi spletno predstavitev (webinar)

Registracija: https://register.gotowebinar.com/register/5558682589072544258

Zadnja ponovitev spletne predstavitve bo 25.7.2019: https://attendee.gotowebinar.com/register/5558682589072544258

Slovenski podjetniški sklad: Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

 Slovenski podjetniški sklad: Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev
Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.
Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere bodo lahko podjetja najemala skozi vso leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le-teh bo zelo hitra.

Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada >>>

Brexit

Ministrstvo za finance RS obvešča, da so na spletni strani Evropske komisije v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU objavljene smernice za carinsko in trošarinsko področje (scenarij brez dogovora), ki jih objavljamo v pripetih dokumentih:

Evropska komisija objavila tudi smernice na področju DDV, upravnega sodelovanja in izterjave za primer izstopa ZK iz EU brez dogovora, ki so objavljene na povezavah: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-note-on-vat-administrative-cooperation-and-recovery-assistance-in-case-of-no-deal_en.pdf in https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-of-the-vat-committee-in-case-of-no-deal_en.pdf .

Vse omenjene smernice so objavljene tudi na spletni strani FURS na povezavi: http://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/.

Dodatne informacije na temo Brexita lahko najdete na spletnih straneh Evropske komisije:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en in https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud.  

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v Ur. l. št. 7 z dne 1. 2. 2019 objavil nov Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA.  

Namen razpisa je izvajanje programa Eurostars 2, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars.

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.

Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški:

  • stroški osebja,

  • stroški potovanj,

  • stroški materiala,

  • drugi stroški,

  • stroški svetovanja in drugih storitev, tj. pogodbenih,

  • režijski stroški.

Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 28. februar 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 12. september 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET

Več informacij je objavljenih na spletni strani MGRT >>>

Priporočamo v branje:  Newsletter Vanguard Initiative

Besedilo je dostopno na povezavi: https://mailchi.mp/centralsweden/vanguard-initiativ-newsletter-march-2018?e=895eefb4d3.

 

Priporočamo v branje: SRIP Report 2018

Evropska komisija je pravkar objavila SRIP Report 2018:  SCIENCE, RESEARCH AND INNOVATION PERFORMANCE OF THE EU 2018: Strengthening the foundations for Europe's future >>>

Horizon 2020: Work Programme 2018-2020