Matpro

Dobro je vedeti

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v Ur. l. št. 7 z dne 1. 2. 2019 objavil nov Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA.  

Namen razpisa je izvajanje programa Eurostars 2, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars.

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.

Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški:

  • stroški osebja,

  • stroški potovanj,

  • stroški materiala,

  • drugi stroški,

  • stroški svetovanja in drugih storitev, tj. pogodbenih,

  • režijski stroški.

Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 28. februar 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 12. september 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET

Več informacij je objavljenih na spletni strani MGRT >>>

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube)

Na spletni strani programa Podonavje (http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals)  je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis.
Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.
Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.
Razpisane bodo vse prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.
Predvidena skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.
Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

Priporočamo v branje:  Newsletter Vanguard Initiative

Besedilo je dostopno na povezavi: https://mailchi.mp/centralsweden/vanguard-initiativ-newsletter-march-2018?e=895eefb4d3.

 

Priporočamo v branje: SRIP Report 2018

Evropska komisija je pravkar objavila SRIP Report 2018:  SCIENCE, RESEARCH AND INNOVATION PERFORMANCE OF THE EU 2018: Strengthening the foundations for Europe's future >>>

Horizon 2020: Work Programme 2018-2020