Matpro
SRIP MATPRO Poslovnemu klubu Jesenice predstavil aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta

SRIP MATPRO Poslovnemu klubu Jesenice predstavil aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta

15. maja 2018 se je SRIP-a MATPRO odzval povabilu na delovni sestanek Poslovnega kluba Jesenice z namenom predstavitve aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta SRIP MATPRO.

Delegacija SRIP MATPRO na obisku na univerzi v Brunelu

NAJAVA POSVETA v okviru 26. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah

Dogodek pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo in pokroviteljstvom SRIP MATPRO je namenjen srečanju in izmenjavi mnenj med slovenskim gospodarstvom in inštitucijami znanja in bo potekal v četrtek, 4. oktobra 2018.

2. seja Zbora članov Partnerstva MATPRO

22. februarja 2018 je na GZS potekala 2. seja Zbora članov SRIP-a MATPRO.

Novinarska konferenca SRIP-i in SRIP MATPRO na MGRT

O pomenu in uspehih vzpostavitve devetih SRIP-ov ter še posebej predstavili enega izmed njih: SRIP MATPRO – Razvoj materialov kot produktov.

Predstavniki SRIP-ov, gospodarstva in institucij znanja Vladi RS: Sprejmite pet sklepov za Slovenijo prihodnosti

Predstavniki devetih strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), gospodarstva in institucij znanja so 19. 10. 2017 na posvetu Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige sprejeli pet sklepov z naslovom Za Slovenijo prihodnosti, ki jih predlagajo Vladi RS in relevantnim ministrstvom v sprejem in izvedbo. Med sklepi izpostavljajo dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, ki bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. Država naj v ta namen vzpostavi pilotni projekt in zagotovi sistemsko financiranje karierne platforme s ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in povečevanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu. Sklepe je predsednik GZS Boštjan Gorjup ob koncu posveta predal državnemu sekretarju na SVRK Francu Matjažu Zupančiču.