#vabilo: Povezovalni dogodek in info dan za MSP na področju AMULET - The Advanced Materials & Manufacturing United for LightwEighT, 2. 6. 2022
#vabilo: Informativni dan in mreženje: Javni razpis za okrevanje in odpornost s PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI

#vabilo: Informativni dan in mreženje: Javni razpis za okrevanje in odpornost s PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti. Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN - Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

#vabilo: 21. Okoljski dan gospodarstva, 3. 6. 2022

#vabilo: 21. Okoljski dan gospodarstva, 3. 6. 2022

Vljudno vas vabimo na letošnji, tradicionalni 21. Okoljski dan gospodarstva, ki bo 3. junija 2022, po dvoletnem premoru spet potekal v živo v hotelu Rikli na Bledu.

#GZS: Nujni ukrepi na področju digitalizacije

#GZS: Nujni ukrepi na področju digitalizacije

Na ustanovni seji Gospodarskega strateškega sveta za digitalizacijo pri GZS (GSSD) 17. maja so opredelil ključne usmeritve, da Slovenija do leta 2030 napreduje med pet najuspešnejših držav po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI). Gospodarski strateški svet za digitalizacijo pri GZS je tako opredelil prioritetna področja, ki bi jih bilo treba uvrstiti tudi v koalicijsko pogodbo: digitalizacija gospodarstva s poudarkom na srednjih in malih podjetjih, razvoj in podpora digitalnega poslovnega okolja, digitalizacija storitev javne uprave za državljane in gospodarstvo ter pospešen razvoj IKT panoge in digitalne ekonomije.

#analitika: Aprila zopet rast cen industrijskih proizvodov

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se aprila v Sloveniji v povprečju dvignile za 2,8 % glede na marec, kar je bilo nad pričakovanji Analitike GZS. Cene so bile višje v vseh skupinah po namenu porabe proizvodov. Najbolj so zopet porasle cene energentov (+4,6 %) in surovin (+4,0 %), medtem ko so se cene proizvodov za široko porabo in proizvodov za investicije povečale nekoliko manj. Več…

#analitika: Visok padec domače proizvodnje energije v 2021

Domači viri energije so v 2021 zadostovali za zadovoljitev 53 % potreb po energiji; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza. Skupna količina domačih virov energije je bila v Sloveniji v letu 2021 pri 3,3 mio. toe (=140 PJ), kar je bilo za 9 % manj kot v letu 2020. Razlog za padec je bil v nižji proizvodnji električne energije iz nuklearne energije in premoga.

#GZS: Koalicijska pogodba ne dovolj konkretna in s premalo posluha za gospodarstvo

Vodstvo GZS ob pregledu neuradnega predloga koalicijske pogodbe meni, da je sicer strukturirana in kompleksna, vendar pa pogreša večji poudarek na gospodarstvu. Pričakuje, da se bo čim prej začel socialni dialog v okviru Ekonomsko socialnega sveta, na katerem bodo socialni partnerji razpravljali o ključnih strateških vsebinah.

#GZS: Gospodarstvo čaka na shemo pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina

Po besedah predsednika GZS Tiborja Šimonke GZS pričakuje, da bo nova vladna koalicija prednostno pripravila ustrezno shemo pomoči podjetjem zaradi dviga cen energentov kot posledice ruske invazije. Le tako lahko slovenska podjetja, zlasti energetsko intenzivna proizvodna, ohranijo svoj konkurenčni položaj.

#inovativnost: EDA Defence Innovation Prize 2022

Evropska obrambna agencija (EDA) je objavila letošnji razpis za Defence Innovation Prize, ki tokrat išče rešitve in tehnologije s področja nadzora ter upravljanja objektov v vesolju.

#GZS: Poziv k sprejemu sheme pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina

»Vlada mora nemudoma v skladu z dopolnjenim tool boxom Evropske komisije pripraviti ustrezno shemo pomoči podjetjem zaradi dviga cen energentov kot posledice ruske invazije,« poziva predsednik GZS Tibor Šimonka, ki dodaja, da je »le tako mogoče zadržati konkurenčnost slovenske energetsko intenzivne industrije oz. vseh podjetij, ki jih je dvig teh cen resnično močno prizadel.« Ob tem opozarja, da je bila vlada s prvo shemo pomoči, ki jo je GZS predlagala, prepočasna, saj so podjetja na njen sprejem čakala več kot štiri mesece.

#GZS: Pri reševanju ključnih izzivov želi GZS tvorno sodelovati

Vodstvo GZS je na verjetnega bodočega mandatarja Roberta Goloba naslovila pismo, v katerem je izpostavilo tiste ključne vsebine, za katere pričakuje, da jih nova koalicija nemudoma naslovi. Hkrati je izpostavilo pripravljenost sodelovanja pri reševanju gospodarskih izzivov.

#analitika: Aprilsko razpoloženje v EU-27 nekoliko navzdol

Kazalnik gospodarske klime v EU-27 se je aprila še nekoliko znižal, kar je bila posledica znižanja optimizma v predelovalnih dejavnostih, trgovini, gradbeništvu in med potrošniki. Nespremenjeno je bilo razpoloženje pri storitvah. Med državami se je najbolj znižal v Španiji in Franciji, medtem ko se je izboljšal v Italiji. Četrtletna anketa poslovodstev podjetij je pokazala, da se je precej znižala ocena izvoza blaga.

#poročilo: Strategija za prihodnost: razprava o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije

#poročilo: Strategija za prihodnost: razprava o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije

Gospodarstvo je eden ključnih deležnikov energetsko-podnebnega prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, zato naj se kot partner aktivno vključi v pripravo nacionalnih energetskih strategij Slovenije, se je strinjalo več kot 120 udeležencev (med katerimi je bilo tudi 20 strokovnjakov z različnih področij) prve v nizu širokih javnih razprav, ki je v organizaciji Strateškega sveta za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) potekala 9. maja 2022 v hibridni obliki. Na dogodku so z različnih zornih kotov osvetlili problematiko in soočili ključne deležnike energetsko-podnebnega prehoda iz industrije, energetike in civilne družbe, s poudarkom na generaciji mladih. Sodelujoči so bili tudi mnenja, da bo nepredvidljivo poslovno okolje v Evropi - poleg Covid epidemije nas zdaj paralizira še vojna v Ukrajini, pomenilo še dodatno težavo pri energetsko-podnebnem prehodu.

#analitika: Cene uvoženih proizvodov v marcu močno navzgor

Cene uvoženih proizvodov v Slovenijo so bile marca 2022 za 3,6 % višje kot v februarju 2022, pri čemer so bile cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, višje za 3,2 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa za 4,0 %. Cene energentov so bile višje za 20,4 %, surovin za 3,0 %, proizvodov za široko porabo za 2,4 % ter investicij za 1,3 %. Najbolj so se zvišale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrbe z električno energijo, plinom in paro.

#analitika: Marčevska poraba električne energije za 2 % višja kot lani

Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je marca 2022 znašala 1.223 GWh in se je glede na februar 2022 povečala za 16 %, glede na marec 2021 pa je bila nižja za 8 %. V primerjavi z marcem 2021 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah marca 2022 za 45 % manjša, v termoelektrarnah za 12 % večja in v jedrski elektrarni za 1 % manjša. Skupna poraba goriv je bila tako marca 2022 za 20 % večja kot marca 2021, kar je bila posledica večje mobilnosti prebivalstva zaradi umika zajezitvenih ukrepov.

#vabilo: Spletna delavnica ERA talenti in ERC projekti za spodbujanje sinergije raziskav, 7. 6. 2022

ERA talenti in shema ERC za spodbujanje sinergij raziskav sta pomembni orodji za krepitev znanstvene odličnosti in izboljšanje povezav znotraj akademskega sektorja ter med akademskim in ne-akademskim sektorjem.

#vabilo: Expo energetske učinkovitosti, Buenos Aires (Argentna), 25. do 27. 8. 2022

Gre za mednarodno razstavo in sejem, ki bo v treh dneh združil podjetja, javne in zasebne organe ter strokovnjake, ki bodo predstavili in razpravljali o najnovejših tehnoloških dosežkih o racionalni in učinkoviti rabi energije, pomenu varovanja okolja in trajnostnem razvoju.

#vabilo: Globalni inovacijski vrh 2022, 22. in 23. 6, 2022

Dogodek organizira Eureka PORTUGALSKO PREDSEDSTVO v Estoril Convention Center, Cascais - Lizbona, Portugalska.