REC 2021 o tržnem ravnanju z odpadki

Posnetek okrogle mize Tržno ravnanje z odpadki – zlo ali ključ do uspešnega krožnega gospodarstva?

#GZS: Gospodarska zbornica Slovenije razočarana nad sklepi voditeljev držav EU glede rastočih cen energije

Voditelji držav članic EU so 21. oktobra v razpravi o rastočih cenah energije članice EU pozvali, naj izkoristijo predlagane ukrepe za kratkoročno pomoč najranljivejšim državljanom in podporo evropskim podjetjem. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so nad temi sklepi razočarani. Nadaljuje se »kriza političnega odločanja v EU o prehodu na zelene vire energije.«

Pomanjkanje zaposlenih eden ključnih izzivov v slovenskem gospodarstvu

Vsaj tretjina podjetij v predelovalnih dejavnostih se sooča s pomanjkanjem kadrov, v storitvenih podjetjih je ta delež dvajset odstotkov. Možni rešitvi na Gospodarski zbornici Slovenije vidijo v prilagajanju izobraževanja in pohitritvi postopkov pri zaposlovanju tujcev.

#razpisi: Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala

Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

#razpisi: Novi razpisi na voljo pri EuroAccess

V okviru skupine 4 - Digitalno, industrija in vesolje programa Obzorje Evropa so bili odprti novi razpisi za Destinacijo 1 - Podnebna nevtralna, krožna in digitalizirana proizvodnja ter Destinacija 2 - Povečana avtonomija v ključnih strateških vrednostnih verigah za odporno industrijo.

#GZS: Po mnenju delodajalskih organizacij minimalna plača ne sme biti prepuščena zgolj političnemu odločanju

Ob nastali blokadi delovanja Ekonomsko socialnega sveta naj minimalna plača kot ključna kategorija določanja stroškov dela v gospodarstvu spet postane del dogovora socialnih partnerjev in ministrstva za delo.

#GZS: Sredstva iz Sklada za podnebne spremembe edini način za reševanje drastičnega dviga cen energentov v gospodarstvu

Na izjemen porast cen energentov se predvsem energetsko intenzivna industrija odziva tudi z ukrepi zmanjšanja obsega svoje proizvodnje in zamrznitvijo investicijskih odločitev. Zato je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredovala pobudo glede prerazporeditve porabe sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. Pri tem je pripravila tudi konkreten predlog sheme za najbolj prizadeta podjetja. Tudi Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) bi želela podrobneje pojasniti problematiko, s katero se soočajo predvsem energetsko intenzivna podjetja in prikazati možne posledice pasivnosti odločevalcev.

#koronainfo: GZS: Odločni NE zapiranju gospodarstva, odločni DA preventivnim ukrepom

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) zagovarja čim večjo precepljenost prebivalstva proti covid-19 ter spodbujanje zaposlenih k cepljenju. Le na ta način bo mogoče ohraniti odprtost države v naslednjem obdobju.

#analitika: Avgustovska industrijska rast nad pričakovanji

V prvih osmih mesecih leta 2021 je bila glede na osem mesecev v letu 2019 industrijska proizvodnja najvišja v obdelavi in predelavi lesa (+17 %), proizvodnji pohištva (+16 %), drugih strojev in naprav (+14 %), kemikalij, kemičnih izdelkov (+13 %), elektronskih in optičnih izdelkih (+12 %).

Slovenski podjetniški sklad razpisal dva nova vavčerja

Razpisana vavčerja za dvig digitalnih kompetenc in vavčer za tržne raziskave tujih trgov.

Na posvetu SRIP-a MATPRO tudi o kadrih za prihodnost

Izvedena je bila delavnica za oblikovanje verig vrednosti na temo povezovanja kadrovskih strokovnjakov in predstavnikov izobraževalnih institucij ter institucij znanja za zagotavljanje usposobljenega kadra za prihodnost,

#GZS: Izjemen dvig cen energentov nepredstavljiv izziv za slovensko industrijo

GZS poziva Vlado RS, da nemudoma sprejme Uredbo za povračilo posrednih stroškov emisij, za katere se slovenska energetsko intenzivna industrija zavzema že 8 let.

#priznanja: Zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije: Orodno jeklo za delo v vročem z izboljšano toplotno prevodnostjo SITHERM S140R podjetja SIJ Metal Ravne d.o.o.

#priznanja: Zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije: Orodno jeklo za delo v vročem z izboljšano toplotno prevodnostjo SITHERM S140R podjetja SIJ Metal Ravne d.o.o.

Inovatorke in inovatorji: Peter Kirbiš, Borut Urnaut, dr. Tatjana Večko Pirtovšek, Andrej Vrečič, mag. Darja Oblak, mag. Miran Kadiš, Sašo Mačič, Simon Leskovec, Domen Kosi, dr. Henrik Kaker (SIJ Metal Ravne d.o.o.), Gregor Novak (Talum d.d., Kidričevo). Iskrene čestitke!

#priznanja: Zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije Elektronsko komutirani ventilatorji EC R18 podjetja Hidria d.o.o.

#priznanja: Zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije Elektronsko komutirani ventilatorji EC R18 podjetja Hidria d.o.o.

Inovatorji: mag. Igor Jurman, dr. Matej Milavec, Stane Pivk, Daniel Vidal, Bojan Lapanja in Jure Novak. Iskrene čestitke!

#priznanja: Nacionalna priznanja GZS za inovacije tudi članom SRIP-a MATPRO

#analitika: Nova naročila pri velikih porabnikih jekla z nižjo rastjo

Veliki porabniki jekla so v septembru nekoliko znižali pričakovanja o razmerah v svojem sektorju. Proizvodnja se je povečala najhitreje po maju 2021, vendar so nova naročila narasla najpočasneje v zadnjih 15 mesecih.

#analitika: Svetovni avtomobilisti v septembru pritisnili na tipko Pause

V septembru so svetovni avtomobilski sestavljavci in proizvajalci delov znižali svojo proizvodnjo drugi zaporedni mesec, kar je bilo primarno povezano z zamudami pri dobavah, ki so bile v zadnjih dveh mesecih rekordne. Knjiga naročil se je kljub temu okrepila, enako tudi pogled na delovanje v prihodnjih 12 mesecih, preseneča tudi rast zaposlovanja.

#analitika: Sektor elektronske industrije v dvig cen

Vsi ključni trgi (Kitajska, Japonska, Tajvan, Evropa in ZDA) so okrepili povpraševanje po elektronskih izdelkih.

#GZS: Poziv vladi k nujnemu ukrepanju glede enormnih cen energentov

#GZS: Poziv vladi k nujnemu ukrepanju glede enormnih cen energentov

Med kratkoročnimi ukrepi tako predlaga povračilo za posredne stroške emisij (MOP), znižanje prispevkov za URE in OVE ter trošarine, pri ceni električne energije pa naj se država začasno odreče zahtevanim dobičkom podjetij, ki spadajo pod SDH.