Akademijo upravljanja s kadri

Akademijo upravljanja s kadri

V organizaciji IKT horizontalne mreže, Združenja za informatiko in telekomunikacije ter v soorganizaciji SRIP-a MATPRO je 26. januarja potekal prvi modul Akademije upravljanja s kadri.

VABILO - Mehanizmi pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023

VABILO - Mehanizmi pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize za 2023

Na dogodku boste seznanjeni z vsebino in pogoji posameznih pomoči, sodelovali bodo tudi predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT-a.

Potrditev koncepta - Obzorje Evropa

Potrditev koncepta - Obzorje Evropa

SVRK obvešča o možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev v okviru Evropskega raziskovalnega sveta.

Akademije upravljanja s kadri 2023

Akademije upravljanja s kadri 2023

Tudi v elektroindustriji je pomanjkanje strokovnjakov trenutno največja razvojna prepreka. Zato postaja kakovostno in strokovno delo z zaposlenimi ter strategije za zadržanje in privabljanje talentov ključnega pomena. Verjamemo, da lahko tudi v slovenskem gospodarstvu ustvarimo zanimive pogoje za talente in jih zadržimo doma. Združenje za informatiko in komunikacijo prireja že tretjo ponovitev Akademije upravljanja s kadri. Prvi modul se bo začel 26. januarja 2023. Vljudno vabljeni k ogledu programa in k prijavi. Za člene SRIP MATPRO je akademija brezplačna.

Predstavitev platforme SloGlobal

Gre za mrežo poslovnih in podjetnih Slovencev ali njihovih potomcev iz vsega sveta.

POSVET SRIP-a MATPRO 2022: MATERIALI BODO KLJUČNI ZA ZELENI PREHOD

POSVET SRIP-a MATPRO 2022: MATERIALI BODO KLJUČNI ZA ZELENI PREHOD

Portorož, 13. oktober 2022 – Pod naslovom Pot do zelenega proizvoda - trajnost izven okvirjev poteka danes v Portorožu tradicionalni letni posvet Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Osrednja tema srečanja predstavnikov gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in države je tokrat pot, ki od zelenih materialov preko zelenega oblikovanja in zelenega procesa vodi do zelenega proizvoda. Da SRIP MATPRO odlično povezuje in gradi most med državo, institucijami znanja in podjetji, kaže udeležba okoli 100 predstavnikov vseh treh deležnikov na posvetu, ki se zavedajo, da vsaka uspešna zelena zgodba vsakega podjetja pomeni z dvigom produktivnosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva dobrobit za vse.

SRIP MATPRO o pomenu in vlogi materialov pri prehodu v zeleno, brezogljično družbo

O vlogi kovinskih materialov, razvoju novih naprednih lahkih materialov, pomenu raziskav, reciklaže in trajnosti kot potencialnih priložnostih za rast in razvoj so na strokovni konferenci z naslovom Vloga materialov pri prehodu v zeleno, brezogljično družbo razpravljali predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Dogodek je potekal v okviru »Meseca Industrije 4.0 in robotike« v Digitalnem središču Slovenije.

SRIP MATPRO na EXPO 2020 Dubaj

SRIP MATPRO na EXPO 2020 Dubaj

Osrednji dogodek dvodnevnega obiska je bil poslovni forum ADVANCED MATERIALS FOR THE GREEN FUTURE 22. novembra v slovenskem paviljonu. Govorci iz znanstveno raziskovalnih ustanov in podjetij so osvetlili slovensko industrijo naprednih materialov in tehnično-tehnološke rešitve za pametne tovarne. Predstavili so slovenska razvojna prizadevanja in dosežke na navedenih področjih in poželi zanimanje obiskovalcev foruma, z odzivom poslovne javnosti pa so zadovoljni.

SRIP MATPRO za zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo: Skupaj zmoremo več

7. oktobra 2021 je v Portorožu potekal tradicionalni letni posvet Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Osrednje teme srečanja predstavnikov gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in države so se navezovale na nove priložnosti za sodelovanje ter možnosti dostopa do domačih in evropskih finančnih sredstev za uspešen prehod v zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo v luči nove raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

#poročilo: Uspešno zaključena virtualna razstava Materiali Prihodnosti / Future Materials15

15. januarja 2021 se je uspešno zaključila trimesečna spletna razstava Materiali prihodnosti / Future Materials, ki je bila postavljena v virtualnem prostoru GZS. Na njej so svoje inovativne materiale predstavila podjetja Beti, Helios, I

#koronainfo: Likvidnost in finance: vaša vprašanja in odgovori

Poslovni nasveti v času koronavirusa s področja likvidnosti in financ.

SRIP MATPRO z odlično popotnico v tretjo fazo delovanja

Predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) so 17. 10. 2019 na posvetu z naslovom »Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov« v Portorožu premierno predstavili modularni izobraževalni program na področju kompozitov. Po najvišje ocenjenem vmesnem vrednotenju SRIP-a pa so pred partnerstvom že novi cilji, usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a.

Predstavniki SRIP-ov, gospodarstva in institucij znanja Vladi RS: Sprejmite pet sklepov za Slovenijo prihodnosti

Predstavniki devetih strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), gospodarstva in institucij znanja so 19. 10. 2017 na posvetu Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige sprejeli pet sklepov z naslovom Za Slovenijo prihodnosti, ki jih predlagajo Vladi RS in relevantnim ministrstvom v sprejem in izvedbo. Med sklepi izpostavljajo dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, ki bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. Država naj v ta namen vzpostavi pilotni projekt in zagotovi sistemsko financiranje karierne platforme s ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in povečevanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu. Sklepe je predsednik GZS Boštjan Gorjup ob koncu posveta predal državnemu sekretarju na SVRK Francu Matjažu Zupančiču.