#koronainfo: Video: Kaj povečuje tveganje okužbe?

Bistveni dejavniki tveganja širjenje okužbe so (1) zaprt prostor, (2) čas, ki ga preživimo z drugimi, (3) gostota ljudi in neupoštevanje varnostne razdalje, (4) kašljanje, kihanje, kričanje, petje in hitro dihanje pri raznih dejavnostih.

Predlagajte vsebine in predavatelje za AI4SI spletne seminarje

Predlagajte vsebine in predavatelje za AI4SI spletne seminarje

Vabimo vas, da aktivno prispevate k oblikovanju tematik.

Sprememba uredbe o posegih v okolje

Na 27. redni seji je Vlada RS izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

GZS podpira spremembe Uredbe o odpadkih za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo ter spremembe gradbene zakonodaje

Slovenija se želi v mednarodnem prostoru predstavljati kot država z uveljavljenim krožnim gospodarstvom, v praksi pa je slika pogosto drugačna. Naš sistem upravljanja z viri je naravnan tako, da določena snov hitro postane odpadek in to tudi ostane, kar otežkoča nadaljnjo uporabo te snovi in jo obsodi na odlaganje ali uničenje. S tem izgubljamo vrednost, ki jo odpadki imajo (ne ravnamo trajnostno), hkrati pa draži procese, kar na koncu vpliva na višje cene izdelkov in nižjo konkurenčnost podjetij.

Strateški svet GZS za okolje na drugi seji o aktualnih okoljskih vprašanjih tudi s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor

Strateški svet GZS za okolje pozdravlja izboljšano sodelovanje Gospodarske zbornice Slovenije s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), so poudarili člani na svoji 2. seji 10. julija, na kateri so podali tudi vrsto konkretnih pobud za reševanje okoljske problematike.

Evropska podjetja z do 250 zaposlenih poslovala slabše že pred izbruhom epidemije

Evropska centralna banka je prejšnji mesec izdala študijo, ki je pokazala, da so evropski MSP že v 2019 poslovali slabše kot v predhodnih treh letih, pri čemer sta bili izjema Nizozemska in Avstrija.

V juniju pričakujemo blago rast zaposlovanja

Pri Analitiki GZS ocenjujejo, da se bo zaposlenost v juniju sezonsko povečala, predvsem zaradi zaposlovanja v gostinstvu in gradbeništvu, medtem ko bo v predelovalnih dejavnostih število delovnih mest še vedno nekoliko upadlo.

Kitajske in ameriške družbe bolj optimistične kot ostale

IHS Markit je 16. julija objavil anketo med vzorcem podjetij (6.900) v 12 največjih gospodarstvih po svetu, ki je pokazala, da je pri 2/3 družb nivo poslovanja (aktivnosti) še vedno nižji kot pred izbruhom pandemije.

Krožno gospodarstvo sloni na koristni izrabi odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno razpravo predlog spremembe Uredbe o odpadkih, s katero bolj jasno ureja status odpadkov oziroma prenehanje statusa odpadka.

13. seja Strateškega sveta za metalurgijo o ukrepih in pobudah za zagon gospodarstva

Člani Strateškega sveta za metalurgijo so se na svoji 13. seji zavzeli zlasti za ukrepe za čimprejšnji zagon gospodarstva in ohranitev RR oddelkov v podjetjih ter hkrati izpostavili potrebo po nadaljnjem delu na RR projektih.

#koronainfo: DZ sprejel #PKP4

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) objavljen v UL RS.

Boštjan Gorjup na e-seji Skupščine GZS: »Če hočemo biti zmagovalci, moramo misliti kot zmagovalci.«

Na 3. redni e-seji Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) 8. julija 2020 je mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, članom skupščine spregovoril o aktualnih izzivih financiranja slovenskega gospodarstva, predsednik GZS Boštjan Gorjup pa je predstavil pobude za nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0. Skupščina GZS je sprejela tudi Letno poročilo GZS za leto 2019.

Anketa: pregled stanja ter potrebe podjetij na področju razvoja človeških virov v času COVID-19

Podjetja v večji meri menijo, da imajo napovedane potrebe po kompetencah SRIP-a MATPRO srednjo relevantnost v trenutni situaciji, 12% podjetij ocenjuje, da je relevantnost visoka.

Objavljen prvi razpis EU Inovacijskega sklada

Objavljen prvi razpis EU Inovacijskega sklada

Prvi razpis sredstev novega EU Inovacijskega sklada v vrednosti 1 milijarde € za pomoč pri komercializaciji in tržnemu preboju za velike demonstracijske projekte čistih tehnologij v sektorjih, ki trgujejo s toplogrednimi plini.

#koronainfo: Likvidnost in finance: vaša vprašanja in odgovori

Poslovni nasveti v času koronavirusa s področja likvidnosti in financ.

5. zbor Partnerstva in 6. seja Sveta SRIP MATPRO

5. zbor Partnerstva in 6. seja Sveta SRIP MATPRO sta potekala 17. decembra 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije.

Razstava Ko zapoje kovina

Razstava Ko zapoje kovina

Sprehod skozi tisočletja metalurgije na Slovenskem

SRIP MATPRO z odlično popotnico v tretjo fazo delovanja

Predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) so 17. 10. 2019 na posvetu z naslovom »Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov« v Portorožu premierno predstavili modularni izobraževalni program na področju kompozitov. Po najvišje ocenjenem vmesnem vrednotenju SRIP-a pa so pred partnerstvom že novi cilji, usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a.