Matpro

3. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO

Srečanje bo 18. december 2018 na Gospodarski zbornici Slovenije.

Strokovno srečanje in delavnica: Pregled in dopolnitev fokusnih področij v SRIP-u MATPRO

Posvet o dopolnitvah fokusnih področij iz Akcijskega načrta SRIP-a je potekala na GZS 10. decembra 2018.

Razvijanje kompetenc za prihodnje izzive

Razvoj človeških virov je eden najpomembnejših elementov tako za dvig konkurenčnosti kot tudi za uspešno vodenje sodelavcev. Za dobre poslovne rezultate ni dovolj vlaganje v tehnologijo, temveč so potrebna vlaganja v človeške vire, so se strinjali udeleženci posveta Razvoj kompetenc za prihodnje izzive. Dogodek je bil organiziran v okviru 26. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo ter pokroviteljstvom SRIP MATPRO, ki ga vodi GZS.

S predstavnikoma univerze v Brunelu o Slovenskem pilotnem centru za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin

Konec septembra sta se z namenom izmenjave izkušenj in dogovora o dolgoročnem sodelovanju pri vzpostavitvi Slovenskega pilotnega centra za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin – SiPCAST na delovnem obisku v Sloveniji mudila predstavnika univerze v Brunelu.

SRIP MATPRO na MIZŠ ocenjevalcem predstavil usmeritve fokusnih področij

1. avgusta 2018 je bila na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport izvedena delavnica za izbrane ocenjevalce pred pričetkom ocenjevanja prejetih vlog za drugo odpiranje razpisa RRI2.

Strokovni posvet  in predstavitev priročnika TRAJNOST = PREDNOST

Strokovni posvet in predstavitev priročnika TRAJNOST = PREDNOST

Na GZS je v okviru predstavitve priročnika TRAJNOST = PREDNOST potekalo strokovno srečanje na temo družbenega vidika trajnosti.

Fokusna skupina v okviru skupnega razvoja človeških virov projekta SRIP MATPRO

Fokusna skupina v okviru skupnega razvoja človeških virov projekta SRIP MATPRO

Na srečanju je bil predstavljen nabor kompetenc, predstavljene so bile dosedanje aktivnosti skupnega razvoja človeških virov in smernice za nadaljnje delo.

2. seja Zbora članov Partnerstva MATPRO

22. februarja 2018 je na GZS potekala 2. seja Zbora članov SRIP-a MATPRO.