Razvoj zlitin nove generacije, inovacij in novih izdelkov cilj projekta MARTIN

Hitrejši in učinkovitejši razvoj novih izdelkov je ključnega pomena za to, da lahko slovenski predelovalci aluminija konkuriramo tujim, predvsem azijskim proizvajalcem, ohranjamo delovna mesta v Sloveniji in povečujemo dodano vrednost na zaposlenega.

ČMRLJ leti naprej

Razvoj in raziskave v trenutnem obdobju so ključne za ohranjanje zdrave vizije in konkurenčne prednosti na trgu, kar je bistveno za preživetje gospodarstva na svetovnem trgu po koncu krize.

MARTIN aktiven tudi med epidemijo COVID-19

Z dobrim načrtovanjem in vestnimi sodelavci so uspeli slediti že prej zastavljenim ciljem.

#PKP3 v obravnavo v Državni zbor RS

Sprejema se Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19

Povzetek #PKP3 - Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE)

Kratek povzetek je na podlagi besedila, ki ga je Vlada RS posredovala 21. 5. 2020 v Državni zbor, pripravila Pravna služba GZS.

Potrjene smernice in načrt izvedbe aktivnosti na področju razvoja človeških virov

Aktivnosti bodo osredotočene na preverjanje vzdržnosti opredeljenih potreb po kompetencah in opredelitev novih profilov ter novih potreb po kompetencah. U

Marčevska statistika plač

POZOR: podatki zaradi spremenujene metodologije niso primerni za analizo

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020

Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov.

Posvetovanje o novem mehanizmu za financiranje projektov obnovljivih virov energije do 3. junija

Evropska komisija zbira preko javnega posvetovanja mnenja in predloge o predlogu pravil za vzpostavitev novega mehanizma za financiranje projektov s področja obnovljivih virov energije.

V pripravi je Green Deal razpis

Green Deal razpis bo spodbudil raziskave in inovacije za spodbujanje pravične in trajnostne družbene tranzicije, katere cilj je 'leaving nobody behind'.

DRIVES projekt za izobraževanje kadra v avtomobilski industriji

S pomočjo partnerskih mrež bodo rezultate projekta Development and Research on Innovative Vocational Educational Skills razširili na več kot 300 združenj in združili več kot 270.450 podjetij vseh velikosti, kar predstavlja več kot 7 milijonov delavcev.

#koronainfo: 3. protikoronski paket (#PKP3) v pripravi

Na dveh delovnih skupinah socialnih partnerjev, imenovanih na Ekonomsko-socialnem svetu (ena na MGRT, druga na MDDSZ), o vsebinah tretjega protikoronskega paketa.

#koronainfo: Z 31. majem preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je z 31.05. 2020 na območju Republike Slovenije preklicana epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

#koronainfo: Slovenski podjetniški sklad: v okviru razpisa P1 plus 2020 nova kreditno – garancijska linija C19

Slovenski podjetniški sklad je dne 08.05.2020 v Ur.l. RS št. 65/2020 objavil spremembe javnega razpisa z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20.03.2020.

Objavljen je Start Circles razpis za lesarska in polimerna podjetja

Objavljen je Start Circles razpis za lesarska in polimerna podjetja

Start Circles razpis za mala in srednja podjetja na programskem območju interreg Slovenija-Avstrija za vključitev v razvojno-raziskovalne projekte.

#koronainfo: GZS, TZS, ZDS in ZDOPS predlagajo dodatne ukrepe za #PKP3

Nekateri predlogi Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so kratkotrajnejšega značaja in vezani na čas izrednih razmer, za druge pa si delodajalske organizacije zavzemajo za to, da bi bili vključeni v trajnejše sistemske zakonodajne spremembe.

#koronainfo: Protikorona mega zakon - vaša vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja so pripravljeni na podlagi dne 10.4.2020 objavljenega ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP), v nadaljevanju MEGA Korona zakon ter njegovih sprememb in dopolnitev (ZUIZEOP-A), objavljenih 30.4.2020.

#koronainfo: Sporočilo Evropske komisije glede sproščanja prometa na notranjih mejah

Preko Združenja evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES) smo bile zbornice uspešne pri lobiranju Evropske komisije za nove smernice glede sproščanja ovir na mejah med državami članicami, ki jih je EK objavila včeraj v posebnem sporočilu.

#koronainfo: Skupna izjava predsednikov delodajalskih organizacij in zbornic

Izjava za medije: Predsedniki Združenja delodajalcev Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije izražamo podporo naporom Vlade RS pri oblikovanju ukrepov v boju proti gospodarskim posledicam epidemije koronavirusa