Drugi aktualni dogodki

Na tej strani objavljamo aktualna vabila na dogodke, ki jih prejemamo tako iz ostalih SRIP-ov kot tudi domačih in mednarodnih povezav (npr. Vanquard, S3...), ki so morda zanimivi tudi za vas.

Matchmaking srečanja
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je posredovalo informacijo o štirih matchmaking dogodkih, ki se bodo zvrstili v prihodnjih mesecih:
- EU-Taiwan Matchmaking Event, 10. - 12. 6. 2024, Berlin: https://clustercollaboration.eu/content/eu-taiwan-matchmaking-event-berlin-germany-2024
- EU-Canada ECCP Matchmaking Event, 10. - 12. 9. 2024, Montreal: https://clustercollaboration.eu/content/eu-canada-matchmaking-event-montreal-2024,
- EU-Singapore Matchmaking Event, 22.-24.10.2024, Singapur: https://clustercollaboration.eu/content/eu-singapore-matchmaking-event-2024
- India Matchmaking Event, 18.-21.11.2024, Bengaluru: https://clustercollaboration.eu/content/eu-india-matchmaking-event-bengaluru-2024.

Transnacionalni seminar EU Funding Opportunities under Horizon Europe: Focus on Widening Calls, 3. 7. 2024, Tunis in splet
Tunizijsko ministrstvo za visoko šolstvo in znanstveno raziskovanje (MHESR) organizira v sklopu združenja NCP-WIDERA-NET transnacionalni seminar, namenjen predstavitvi razpisov znotraj Widening (Širitev udeležbe in razširjanje odličnosti) dela programa Obzorje Evropa, s predstavitvijo dobrih praks in projektov ter mreženja. Seminar bo potekal hibridno, z možnostjo ogleda na daljavo ali v živo v Tunisu.
Program je objavljen v dokumentu na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1Ptuv9llV2VwTgKjCjlCi96bf_KM5K7XL/view?usp=sharing.
Prijavni obrazec je objavljen v dokumentu na povezavi:
·  Registration Form:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTpPv2ibmQnnnHq3yowtufMs-tgWdYrYNOxwcTfCd9oHfaRg/viewform.

Electronica 2024 in Semicon Europa 2024, 12. - 15. 11. 2024, München

- Electronica pooseblja celoten spekter tehnologij, izdelkov in rešitev iz celotnega sektorja elektronike in odraža hiter tehnološki razvoj na vseh področjih elektronike. Več: https://electronica.de/en

- SEMICON Europa 2024 poteka skupaj z Electronico in tako širi nabor udeležencev na celotno dobavno verigo mikroelektronike, vključno z materiali. Več: https://www.semiconeuropa.org/about/overview

Konferenca o trajnostnem poročanju – nefinančno poročanje 2022, 30. 9.2022
Predstavljeni bodo različni pristopi, orodja in izkušnje za pripravo nefinančnih – trajnostnih poročil podjetij.
Več informacij >>>

Jubilejno, 25. strokovno posvetovanje: Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije, 6. in 7. 10. 2022
Letošnji okoljski posvet z naslovom »Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije« bo obravnaval izzive potrebnih ukrepov in dejanj na področjih snovne učinkovitost pri ravnanju s surovinami in odpadki, realizacije projektov energetske izrabe odpadkov, nizkoogljičnega gospodarstva, hitrejšega napredka pri prilagajanju na podnebne spremembe in družbene preobrazba nasploh.
Več informacij >>>

Konferenca reciklažne industrije 2022, 19. in 20. 10. 2022
Osrednja tema 9. konference Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov bo Zakon o varstvu okolja, najpomembnejši akt na področju varstva okolja, poimenovan tudi okoljska ustava.
Več informacij >>>

 Konferenca GoDigital- Just do IT: Digitalni in zeleni prehod - pot zmagovalcev!, 24. 11. 2022
Konferenca GoDigital – Just do IT je največja neodvisna poslovna konferenca na področju digitalizacije v Sloveniji. Letos bo potekala 24. novembra 2022 na Brdu pri Kranju. Gostila bo tako domače kot tuje strokovnjake. Dogodek organizirajo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in SRIP IKT Horizontalna mreža in DIH Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Več informacij >>>

PRETEKLE NAJAVE:

 • TBMCE 2022
 • Vabilo startupom na tekmovanje v okviru AUS&R konference z razstavo
 • Konferenca o industrijskih tehnologijah prihodnosti IndTech22
 • Globalni inovacijski vrh 202
 • 2 EDF WP2022 Topics & Information Day and Networking Ev
 • ent Orodja in okvirji za krepitev človeškega potenciala za dvojni prehod
 • Soustvarjalna delavnica Krožno (bio)gospodars
 • tvo CCS v Sloveniji: Kje smo in kako naprej
 • Nova pravila zagotavljanja skladnosti tujih proizvodov z britansko regulativo
 • Slavnostna podelitev 54. Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke
 • Industrija 4.0: Predvidljivost
 • B2B poslovna srečanja v sklopu Iniciative treh morij
 • Evropski dan obrambnih inovacij
 • Okoljski dan gospodarstva 2022: Circular Economy Hackathon
 • Energetska učinkovitost malih in srednje velikih podjetij za zeleno prihodnost
 • ICT Spring 2022
 • Virtualna B2B srečanja na Technology & Business Cooperation Days 2022
 • Virtualna gospodarska delegacija s področja pametne tovarne Smart Factory
 • Javna naročila Organizacije združenih narodov (OZN)
 • Obisk romunske poslovne delegacije
 • 3rd Southeast Europe Smart Society Conference - Odprte urbane digitalne platformeEvropski dan obrambnih inovacij
 • Kitajski dobavitelji se vračajo - B2B spletni sestanki s kitajskimi podjetji
 • Dan meroslovja 2022: Meroslovje v digitalni dobi
 • KAdrovska KOnferenca KAKO 2022i
 • Made in Europe: Kakšni so izzivi za predelovalno industrijo v Evropi?
 • Posvet Avtomatizacija strege in montaže – ASM '21/22
 • Spletna okrogla miza: Uporaba standardov za dvig kibernetske varnosti
 • Krepitev oskrbovalnih verig v Evropi - B2B srečanja
 • Javna predstavitev analize slovenskega vesoljskega sektorja
 • Automotive Trade Fair in Taipei 2022
 • Odprta znanost in Data Management Plan v programu Obzorja Evropa: zakaj je to potrebno poznati?
 • Trajnostno poročanje in krožne inovacije
 • Prednosti naložb v zelene tehnologije
 • Do digitalne transformacije podjetij z naprednimi digitalnimi tehnologijami
 • GREEN DEAL, ORANGE STYLE!
 • ASAM
 •  Info dan o razpisih partnerstva za čisti vodik 2022
 • Predstavitev osnutka uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih izdelkov
 • Dan odprtih podatkov - Z učinkovito rabo odprtih podatkov do večje inovativnosti
 • Forum Meroslovje in Industrija
 • Zeleni zajtrk: Zakaj je zbiranje podatkov o trajnostnem poslovanju nujno
 • Successful R & I in Europe 2022 – 11th European Networking Event
 • 25. PwC-jeva globalna raziskava med direktorji: Med optimizmom, grožnjami in pragmatizmom
 • Masters of Digital 2022 - Europe's Digital Moment
 • ACI – The European Biopolymer Summit 2022
 • IMDS – mednarodna baza podatkov o materialih
 • 14. Informativa
 • ConnectAI: Umetna inteligenca v poslu
 • Dutch-Slovene Business Cases and Growth Opportunities with Green Growth and Circular Economy