Matpro

Drugi aktualni dogodki

Na tej strani objavljamo aktualna vabila, ki jih prejemamo tako iz ostalih SRIP-ov kot tudi domačih in mednarodnih povezav, npr. Vanquard, S3... in so morda zanimiva tudi za vas.

 Vabilo na tečaj: Izobraževanje na področju hidravlike, februar 2019

Vsi, ki se kakorkoli srečujejo s hidravličnimi stroji in napravami, imajo možnost spoznati osnove hidravlike, saj velja načelo »dobri temelji – stabilna zgradba«. Izobraževanje bo v veliko pomoč pri vzdrževanju obstoječih in projektiranju ali nakupu novih hidravličnih sistemov. Izobraževanje je razdeljeno na osem logičnih sklopov, ki v celoti pokrivajo področje pogonsko-krmilne hidravlike. Vsak posamezen sklop predavanj je podkrepljen s praktičnimi primeri v laboratoriju.

Vsak slušatelj bo v predavalnici 3 šolske ure (3x45') poslušal osnove posameznega hidravličnega sklopa, nato se bo po kratkem odmoru preselil za dve šolski uri (2x45') še v laboratorij. Tu bo vsak posameznik sam praktično podkrepil še sveže pridobljeno znanje na za to pripravljenih hidravličnih preizkuševališčih.

Podrobnejše informacije so objavljene v pripetem dokumentu.

PRETEKLi DOGODKI

  • Posvet Slovensko-nizozemskega poslovnega kluba: Gospodarska diplomacija – mali igralci na globalnem trgu: primer Slovenije in Nizozemske, 25. 1. 2019