Priročnik TRAJNOST = PREDNOST

Priročnik TRAJNOST = PREDNOST avtoric mag. Janje Neje Petkovšek in Petre Flerin, ki je izšel v sodelovanju Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti /SRIP MATPRO) in Združenja kovinske industrije Gospodarske zbornice Slovenije , je dostopen v pdf dokumentu >>>


mag. Janja Neja Petkovšek o priročniku TRAJNOST = PREDNOST

Priročnik je bil predstavljen na strokovnem posvetu o družbeni trajnosti 20. junija 2018 na Gospodarski zbornici Slovenije.


Utrinki s predstavitve priročnika