Arhiv: NEPN na vročem stolu ustanovne seje Strateškega sveta GZS za okolje

Ljubljana, 31. januar 2020 – Člani Strateškega sveta GZS za okolje so na ustanovni seji kritično razpravljali zlasti o predlaganem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), odprli pa so tudi druga, za gospodarstvo trenutno najbolj pereča okoljska vprašanja, kot so ravnanje z odpadki, vključno s termično obdelavo odpadkov, ter okoljevarstvena dovoljenja.   Osrednja tema današnje ustanovne seje Strateškega sveta za okolje je bil predlagani nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Udeleženci so opozorili predvsem na njegove nerealno visoko zastavljene cilje, pri čemer so poudarili, da je predlagana pot za dosego takšnih ciljev hkrati tudi izjemno izključujoča za industrijo. Po besedah predsednice strateškega sveta Vesne Nahtigal in direktorice GZS-Službe za varstvo okolja Antonije Božič Cerar ne smemo pozabiti, da nedavno sprejeti evropski zeleni dogovor v ospredje postavlja prav energetsko intenzivno industrijo kot temelj prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo, naša država pa se tej industriji - ki sodi v sam svetovni vrh in zgledno sledi zahtevam, ki jih prinaša prehod v brezogljično družbo - v veliki meri odpoveduje.Strinjali so se tudi z ugotovitvami s seje Strateškega sveta GZS za energetski prehod, da ...

Arhiv: GZS: dokument NEPN 4.1 naj se zavrne

Do sredine februarja je v javni obravnavi Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN). GZS je  danes, 31. januarja na predsednika Vlade RS ter na ministre za gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo ter okolje in prostor naslovila poziv, da se dokument NEPN 4.1 zavrne, saj je škodljiv tako za konkurenčnost gospodarstva kot za blaginjo prebivalcev Slovenije. GZS je pri tem izrazila ogorčenje nad potekom priprav in predstavitve NEPN. Kljub našemu aktivnemu angažmaju za izbor najboljše poti za doseganje brezogljične družbe je namreč vidik gospodarstva v tem pomembnem dokumentu zanemarjen. Pripombe in sugestije gospodarstva so ostale popolnoma prezrte.  Sprejem takega dokumenta bo oslabil konkurenčnost slovenskega gospodarstva in povzročil izgon marsikatere tradicionalne energetsko intenzivne panoge v Sloveniji, za katere si sicer EU prizadeva, da bi ostale v Evropi. Zato GZS nasprotuje pošiljanju NEPN 4.1 v Bruselj in zahteva, da se dopolni tako, da bo uravnotežil okoljska pričakovanja s socialnimi in ekonomskimi.  Dopis predsedniku Vlade je objavljen na povezavi >>>. Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc o NEPN 4.1

Arhiv: GZS: Nacionalni energetski in podnebni načrt žrtvuje slovensko industrijo

Uradno poteka zadnja javna razprava na temo Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta Republike Slovenije. Uradno, ker dosedanje izkušnje kažejo, da ta postopek poteka le formalno. Vsi utemeljeni in konstruktivni predlogi gospodarstva, ki jih je podala GZS, so ostali prezrti. Zadnja verzija dokumenta je še vedno nedosledna in mestoma celo protislovna. Kljub temu pa je razbrati, da snovalci NEPN odpisujejo slovenska energetsko-intenzivna podjetja in 30.000 delovnih mest, ki jih ta zagotavljajo. Pričakovati je, da se bo električna energija močno podražila, po nekaterih napovedih celo za 100 % ali več. S tega vidika NEPN napoveduje močan porast energetske revščine gospodinjstev oziroma širšega prebivalstva. V javnosti se ustvarja vtis, da ukinitev energetsko-intenzivne industrije terja novi Evropski zeleni dogovor. Velja pa ravno nasprotno. Tam je zapisano, da so »energetsko-intenzivne industrije, kot so jeklarstvo, kemija in cement, nepogrešljivi del gospodarstva Evrope, saj oskrbujejo številne ključne verige vrednosti. Razogljičenje in modernizacija tega sektorja je nujna.« Slovenija se je zavezala, da bo med prvimi v Evropi naredila prehod v krožno gospodarstvo. Če želimo, da bo naša prihodnost ne le podnebno nevtralna, ampak tudi krožna ter družbeno odgovorna, mora energetsko intenzivna industrija nujno ...

Arhiv: Seminar Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki

V četrtek, 23. januarja 2020, je v prostorih Univerze v Novi Gorici (link: http://www.ung.si/sl/) potekal seminar Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki za študente Fakultete za znanosti okolju. Seminar je bil organiziran v sodelovanju s SRIP-om MATPRO v okviru projekta Retracking in izveden v sklopu predavanja pri predmetu Ravnanje z odpadki, nosilca prof. dr. Andreja Kržana.    Giorgio Betteto, Gees Recycling, in Alan Domio, Infordata Sistemi sta predstavila digitalizacijo postopka reciklaže ter vzpostavitev možnosti sledenja recikliranim materialom s sodobno digitalno tehniko (RFID). Prisotni študentje so bili nad predavanjem navdušeni in so interes izkazali z mnogo vprašanji na temo reciklaže in sledljivosti.

Arhiv: Vabilo na seminar Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki

Vljudno vabljeni na seminar, organiziran v okviru projekta Retracking in v sodelovanju s SRIP MATPRO Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki, ki bo potekal v četrtek, 23. januarja 2020 med 15:45 in 17:15, v prostorih Univerze v Novi Gorici, dvorec Lanthieri, v Vipavi. Podrobnejše vabilo s programom si oglejte na povezavi: http://bit.ly/2tJiihZ in v pripetem dokumentu.

Arhiv: Najava: Karierni dan za poklice na področju metalurgije in materialov

V okviru razstave Ko zapoje kovina v Narodnem muzeju Slovenije bo aprila 2020 organiziran Karierni dan. Namen dogodka je predstavitev študijskih programov Materiali in metalurgija z vidika kompetenčnega modela in pomena kvalifikacij. V goste bodo organizatorji – Oddelek za materiale in metalurgijo v sodelovanju s SRIP-om MATPRO povabili odlične strokovnjake iz industrije in raziskovalne dejavnosti ter pripravili delavnice in predstavitve laboratorijev. Dogodek bo namenjen tako šolskim svetovalnim delavcem in ravnateljem kot tudi učiteljem naravoslovnih in tehničnih predmetov, ki si želijo pobliže spoznati področje materialov in metalurgije.

Arhiv: Vendarle dober zaključek za evropski avtomobilski trg v letu 2019

Od septembra 2019 naprej se prodaja novih vozil v EU spet povečuje po visokih mesečnih stopnjah (14,5 % v septembru, 8,7 % v oktobru in 4,9 % v novembru) in je decembra znašala celo 21,7 %. Ključen razlog pri rasti je bila nizka osnova v istih mesecih leta 2018, saj je bila s 1. septembrom 2018 vpeljana zaveza, da morajo biti vsi novi avtomobili, registrirani v EU, testirani po novem protokolu za merjenje izpustov WLTP. Pri prehodu na nove testne protokole so v proizvodnji avtomobilov nastala ozka grla, ki jih proizvajalci niso znali pravočasno odpraviti. To se je poznalo tudi pri manjši prodaji. Dodaten faktor so predstavljale pričakovane davčne spremembe na nekaterih največjih evropskih trgih. V Franciji (tretji največji trg) in na Švedskem (deveti največji trg) so s 1. januarjem 2020 uvedli občutne spremembe v sistemu bonusov in malusov pri obdavčitvi avtomobilov glede na izpuste ogljikovega dioksida, na Nizozemskem (osmi največji trg) pa 15-odstotni pribitek k cestni taksi za starejša dizelska vozila. V celotnem letu 2019 je tako prodaja vozil v EU-28 zrasla za 1,2 % na 15,3 milijona. ...

Arhiv: Uspešna udeležba slovenskih podjetij na sejmu EUROGUSS

Na mednarodnem strokovnem sejmu za tlačno litje, tehnologije, procese in produkte EUROGUSS v Nürnbergu so razstavljali tudi člani SRIP-a MATPRO in druga slovenska podjetja: SIJ Metal Ravne, TH Castings, MLM - Mariborska Livarna, skupina Talum, Kovinoplastika Lož, Iskra Mehanizmi in Iskra ISD livarna, Difa, Hidria in drugi. Zanimanje za nove rešitve slovenskih podjetij je dobro, tako da so predstavniki naših podjetij s svojim sejemskim nastopom zadovoljni. Dobro je predstavljen tudi nov razvoj  v štirih halah Nürnberškega sejma. Sejem poteka od 14. do 16. januarja 2020.

Arhiv: Vesna Nahtigal nova direktorica GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin

31. 12. 2019 je vodenje GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin (ZKMN) zaradi upokojitve zaključil dolgoletni sodelavec mag. Martin Debelak. Na mesto direktorice je bila s sklepom Upravnega odbora združenja imenovana koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal z Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT), ki je z novim letom prevzela tudi naloge Izvršne direktorice za industrijsko politiko na Gospodarski zbornici Slovenije.Vesna Nahtigal je ob sprejetju novih izzivov poudarila, da si bo tako kot njen predhodnik prizadevala za sodelovanje, mreženje in informiranje o vseh aktivnostih, ki bodo potekala v ZKMN in SRIP-u MATPRO z vsemi člani združenja.Kot prioritetno nalogo za leto 2020 izpostavlja proaktivno vlogo na okoljski in podnebni politiki, saj gospodarstvo že vrsto let ugotavlja, da se ob rešitvi določenih problemov vedno znova pojavljajo novi, ki postajajo vse bolj globalni in terjajo proaktiven globalni pristop k reševanju - ob sodelovanju vseh deležnikov sodobne družbe.Pomemben del aktivnosti bo namenjen tudi promociji panoge, predstavitvam dobrih praks ter razvoju človeških virov.Ob tem se je dosedanjemu direktorju zahvalila za njegov dolgoletni trud in povedala, da bo Martin Debelak z združenjem tudi po upokojitvi še ...

Arhiv: Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

23. decembra 2019 so predstavniki  delodajalcev in delojemalcev podpisali Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.Dodatek je začel veljati s 1. januarjem 2020 in se ga od tedaj dalje tudi uporablja. Dodatek je bil usklajen v procesu pogajanj med delodajalci in delojemalci, ki je potekal v drugi polovici leta 2019. Vsebuje novo tarifno prilogo in določa najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2020, ki znaša 1.050€ in velja do določitve novega zneska. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.

Arhiv: Upravni odbor GZS imenoval Strateški svet za okolje

Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na seji 12. 12. 2019 imenoval Strateški svet GZS za okolje, ki ga bo vodila Vesna Nahtigal. V skladu s Statutom GZS je Strateški svet za okolje posvetovalno telo organov GZS, katerega člani bodo obravnavali za gospodarstvo pomembna okoljska področja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo in trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji, ob zagotavljanju ustrezne skrbi za zdravje ljudi in okolje. Med ključnimi področji so prepoznali zlasti zagotovitev ustreznega zakonodajnega okvira, ki podpira: •        vzpostavitev ustrezne infrastrukture za učinkovito ravnanje z odpadki, •        izvajanje pristopov, kot to določajo in omogočajo direktive EU na področju odpadkov, •        izvajanje zakonodaje na področju emisij iz industrije, •        izvajanje ukrepov preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb,  kot tudi prepoznavanje in podporo okoljskim prostovoljnim pobudam v gospodarstvu kot so sistemi ravnanja z okoljem (EMAS, ISO 14001) in energijo (ISO 50001), okoljska zasnova proizvodov ter izmenjava dobrih praks z ustrezno vlogo spodbujevalnih mehanizmov, kot je zeleno javno naročanje.

5. zbor Partnerstva in 6. seja Sveta SRIP MATPRO

5. zbor Partnerstva in 6. seja Sveta SRIP MATPRO sta potekala 17. decembra 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije. Predstavljena je bila evalvacija SRIP-a MATPRO v poročilu Vmesno spremljanje in vrednotenje delovanja SRIP-ov v obdobju 2017-2019 in sprejeta revizija Akcijskega načrta za 3. fazo ( 1. 1. 2020 - 30. 9. 2022). SRIP MATPRO bo do konca letošnjega leta pripravil prijavo na tretjo fazo javnega razpisa.

Arhiv: 5. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO

SRIP MATPRO VABI na 5. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO 17. 12. 2019 ob 12. uri ...

Arhiv: Razstava Ko zapoje kovina

Arhiv: Razstava Ko zapoje kovina

Prijazno vas vabimo na ogled razstave »KO ZAPOJE KOVINA. Tisočletja metalurgije na Slovenskem.«  Razstava je na ogled v muzejskem atriju Narodnega muzeja Slovenije (Muzejska 1, Ljubljana) do konca avgusta 2020.Več...Odmevi v medijih:- https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174657609 - https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/ko-zapoje-kovina-ali-odzven-tisocletij-metalurgije-na-slovenskem/507312 - http://www.demokracija.si/kultura/obcasana-razstava-v-narodnem-muzeju-ko-zapoje-kovina-tisocletja-metalurgije-na-slovenskem.html   Avtor fotografij v spodnji fotogaleriji je Nejc Papič. Več si jih lahko ogledate na FB strani Narodnega muzeja Slovenije >>>

Arhiv: Predstavitev vsebin Akcijskega načrta za 3. fazo SRIP-a MATPRO za člane SRIP-a

Spoštovani člani! Do konca letošnjega leta moramo na razpis MGRT prijaviti 3. fazo SRIP-a MATPRO ter nadgraditi naš Akcijski načrt. Strokovna ekipa je pripravila pregled na področjih, ki vam bi jih želeli predstaviti v okviru delavnice 9. decembra in vas vljudno vabimo, da se nam pridružite. Na delavnici si želimo slišati vaše mnenje, predloge in potrebe po dopolnitvi vsebin. Okvirni program delavnice: predstavitev fokusnih področij v SRIP-u MATPRO: področje kovinskih materialov, področje nekovinskih materialov, kompoziti in tehnologije, o pilotni centri, o horizontalno povezovanje in omogočitvene tehnologije, nov okvirni program Obzorje Evropa, področje internacionalizacije, razvoj človeških virov, trajnostni vidiki in zakonodaja. Srečanje bo 9. decembra 2019 ob 9.00 uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C. Delavnica je brezplačna, člani SRIP-a M;ATPRO se lahko prijavijo  preko elektronske prijavnice.   

Arhiv: Na Vrhu slovenskega gospodarstva med ključnimi predlogi za razvoj Slovenije tudi izdelava karierne platforme

Na Vrhu slovenskega gospodarstva, ki je potekal 20. novembra 2019 v Ljubljani, je več kot 450 udeležencev iz gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in politične javnosti med ključnimi ukrepi za prihodnji razvoj Slovenije izpostavilo izdelavo Karierne platforme za dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah. Tako so še dodatno poudarili pomen avgustovskega sklepa vlade Republike Slovenije o postavitvi platforme za napovedovanje potreb po kompetencah na državnem nivoju s skupnimi močmi štirih ministrstev, za kar sta si prizadevala in kar podpirata tako Gospodarska zbornica Slovenije kot SRIP MATPRO.

Arhiv: Na FTPO slavnostno otvorili nov laboratorij in projetktno/študijsko sobo

Zaradi rasti dejavnosti Fakultete za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu so se na fakulteti odločili za širitev prostorov za laboratorije. Slovesna otvoritev nove pridobitve je potekala 12. novembra 2019. V okviru slavnostne otvoritve je potekala tudi okrogla miza na temo prihodnosti plastičarske industrije v Sloveniji, na kateri so sodelovali pomembni tuji in slovenski partnerji iz industrije. Sočasno z osrednjim dogodkom so otvorili tudi novo inovativno projektno/študijsko sobo, ki jo je opremil in financiral soeustanovitelj ter tesen partner fakultete, podjetje Plastika Skaza d.o.o.. Študentom bo omogočala razvijanje številnih mehkih in splošnih kompetenc, ki so potrebne za učinkovito in uspešno delo v hitro spreminjajočem se globalnem svetu. Več: https://www.ftpo.eu/Aktualno/slavnostna-otvoritev-novega-laboratorija-in-inovativne-projektno%C5%A1tudijske-sobe-ftpo

Arhiv: Na posvetu v Portorožu premierno predstavljen EduCOMP

Na posvetu SRIP-a MATPRO v letu 2018 smo predstavili napovedi potreb po kompetencah. Na posvetu Povezovanje – ključ do konkurenčnosti in kadrov, ki je potekal 17. oktobra 2019, pa je bil premierno predstavljen modularni izobraževalni program za področje kompozitov, ki smo ga poimenovali EDUCOMP, ki je nastal pod vodstvom SRIP MATPRO-ja.   Oblikovali smo ga na podlagi dolgoročnih napovedi potreb po kompetencah v okviru SRIP MATPRO in pri tem smo sodelovali s partnerji: - Kemijskim institutom, - Institutom za kovinske materiale in metalurgijo, - Fakulteto za tehnologijo polimerov in - Naravoslovnotehniško fakulteto, Oddelkom za materiale in metalurgijo - Oddelkom za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, - Ljudsko univerzo Zasavje in podjetjem Aformx.   Moduli vključujejo vsebine za razvoj strokovnih kompetenc na področju kompozitov na polimerni in kovinski osnovi ter na področju tekstilnih kompozitov. V nadaljevanju bodo oblikovani tudi moduli za razvoj kompetenc s področja Industrije 4.0 in kompetence digitalne dobe, poslovno-podjetniške kompetence in osebne ter medosebne kompetence. Modularni model izobraževalnega programa omogoča večjo fleksibilnost in dopolnjevanje z vsebinami, ki jih bomo tudi v prihodnje napovedovali. Zavedamo se pomembnosti kompetenc s področja avtomatizacije, robotizacije ...

SRIP MATPRO z odlično popotnico v tretjo fazo delovanja

Predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) so 17. 10. 2019 na posvetu z naslovom »Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov« v Portorožu premierno predstavili modularni izobraževalni program na področju kompozitov. Po najvišje ocenjenem vmesnem vrednotenju SRIP-a pa so pred partnerstvom že novi cilji, usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a. Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma in predsednik Sveta SRIP MATPRO ob zaključku posveta Na posvetu Povezovanje – ključ do konkurenčnosti in kadrov, ki je v okviru 27. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah potekal pod pokroviteljstvom SRIP-a MATPRO, so bili predstavljeni doseženi rezultati, dobre prakse sodelovanja in povezovanja gospodarstva z institucijami znanja ter podane usmeritve delovanja za obdobje 2020-2022. Udeleženci so se seznanili tudi s trendi na področju multikomponent in modeliranja kovinskih materialov ter na področju razvoja človeških virov.    Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma in predsednik Sveta SRIP-a MATPRO, je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da so drugo fazo delovanja zaključili z najvišjo oceno vmesnega spremljanja in vrednotenja delovanja SRIP-a v obdobju 2017-2019. Med najvidnejšimi dosežki je navedel danes ...

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov

POSVET v okviru 27. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah Dogodek pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo in pod pokroviteljstvom SRIP-a MATPRO je namenjen srečanju in izmenjavi mnenj med slovenskim gospodarstvom in institucijami znanja. Vabimo vas, da se nam pridružite v četrtek, 17. oktobra 2019 od 09:00 do 18:00 ure v GH Bernardin v Portorožu Naslov letošnjega posveta: Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov Sodelovanje je gonilna sila konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter pomembna sestavina premagovanja izzivov razvoja človeških virov. Dopoldanski del bo namenjen povezovanju treh sklopov: industrije z industrijo, industrije z JRZ ter JRZ med sabo. Posvetili se bomo dobrim praksam, prednostim članstva v SRIP-ih, doseženim rezultatom in pogledom v prihodnost. Sogovorniki bodo predstavniki podjetij ter institucij znanja s področja metalurgije, kompozitov in tehnologij. V popoldanskem delu bomo ostali zvesti kadrovskim izzivom v luči odprtosti za povezovanje. Plenarna predavanja vrhunskih športnikov in strokovnjakov  bodo osvetlila humanistični vidik in pomen povezovanja. Predstavljeni bodo trendi na področju razvoja človeških virov ter izzivi, ki jih nove tehnologije in umetna inteligenca prinašajo podjetjem na prehodu v Industrijo 4.0. Premierno bomo predstavili model neformalnega izobraževanja za področje kompozitov. Program posveta je objavljen ...

Arhiv: Uspešen zagon projekta KOC MAT 2.0

Glavna usmeritev kompetenčnega centra je razvoj kompetenc s področja digitalizacije in avtomatizacije procesov V podjetju Kadring, d.o.o.  je z delom uspešno začel nov Kompetenčni center za razvoj materialov KOC MAT 2.0, v katerem sodeluje kar 33 partnerjev. Kompetenčni center deluje pod okriljem SRIP-a MATPRO. Na kick-off sestanku 16. septembra 2019 v Slovenski Bistrici so se partnerji projekta seznanili z navodili izvajanja projekta ter s predlogom programa skupnih usposabljanj. Glavna usmeritev kompetenčnega centra je razvoj kompetenc s področja digitalizacije in avtomatizacije procesov. Pomen usposabljanj za razvoj zaposlenih in doseganje dobrih poslovnih rezultatov podjetij je na sestanku izpostavil tudi David Kastelec iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Arhiv: Industrija potrebuje spremembe na področju okoljevarstva in raziskovalne dejavnosti

Predstavniki ključnih slovenskih metalurških podjetij ter izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, povezanih v Strateški svet za metalurgijo, so mag. Vojmirju Urlepu, državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, predstavili nujnost sprememb v zakonodaji Republike Slovenije na področju okoljevarstva in raziskovalne dejavnosti, ki vplivata na poslovanje ključnih podjetij v panogi.   Ob začetku 11. seje Strateškega sveta za metalurgijo, ki je potekala v četrtek, 12. septembra 2019, je Tibor Šimonka, član uprave Skupine SIJ, v imenu gostitelja zbrane nagovoril z besedami: »Evropa in tudi Slovenija sta temelj metalurgije v svetu in sta bili vedno močan igralec v metalurgiji, metalurška dejavnost pa odločujoča v raziskavah, patentih in inovacijah, v proizvodnji industrijskih zlitin, nadaljnji tehnološki predelavi, pri končni uporabi in tudi ponovni uporabi (recikliranju). V Skupini SIJ, največji vertikalno integrirani metalurški skupini v Sloveniji, verjamemo, da bodo skupna prizadevanja podjetij, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov z jasno izraženimi potrebami in s posluhom Vlade Republike Slovenije pomagala pri vzpostavitvi ugodnega poslovnega okolja, da bo panoga še naprej eden najmočnejših tehnoloških sektorjev.«   KOVINSKOPREDELOVALNA INDUSTRIJA V BDP DRŽAVE PRISPEVA VEČ KOT OSEM ODSTOTKOV V celotni kovinskopredelovalni industriji, katere del ...

Arhiv: Marko Drobnič gost oddaje Studio ob 17h

Arhiv: Marko Drobnič gost oddaje Studio ob 17h

Predsednik uprave družbe Talum in predsednik SRIP-a MATPRO Marko Drobnič je bil 13. 8. 2019 gost oddaje Studio ob 17h, v kateri so govorili o posledicah trgovinskih vojn za slovenska podjetja.   Drobnič je med drugim izpostavil, da je za gospodarstvo in industrijo ne glede na morebitne spremembe pomembno vztrajati pri že sprejeti strategiji razvoja države po prednostnih področjih ter izvajanju iz nje izhajajočih akcijskih načrtov ter povezovanju.   »Sam predsedujem enemu izmed teh na področju materialov in mislim, da gremo tukaj, na tem segmentu po zelo dobri poti, pa najsi bodo to kovinskopredelovalna industrija, proizvodnja kovin ali proizvodnja drugih materialov. Tako da jaz tudi verjamem v to, da znamo in zmoremo, večkrat smo to pokazali, ne pa gledati parcialno po posameznih področjih, kar se pri nas v smislu vrtičkanja dostikrat dogaja«, je ob koncu dejal Marko Drobnič.     Posnetek oddaje je na voljo na povezavi http://bit.ly/2KM2Bfq, odgovorom g. Drobniča lahko prisluhnete med 07:26-09:47, 17:18-21:20, 24:14-25:44, 38:42-43:52 in 48:53-50:40.   Vabljeni k poslušanju!

Člani in projekti pod okriljem SRIP-a MATPRO na sejmu GIFA

Objavljamo nekaj fotoutrinkov s sejma GIFA v Duesseldorfu (Nemčija).

Arhiv: Na konferenci o izzivih industrije prihodnosti tudi Marko Drobnič in prof. dr. Jožef Medved

Na konferenci Industrija prihodnosti, ki je potekala v organizaciji GZS, MGRT in Spirit Slovenija 12. junija 2019 na Brdu pri Kranju, sta sodelovala tudi Marko Drobnič, predsednik uprave TALUM d.d. in predsednik Sveta SRIP MATPRO ter prof. dr. Jožef Medved z Oddelka za materiale in metalurgijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo UL.   Marko Drobnič, ki je sodeloval na okrogli mizi o izzivih industrije prihodnosti, je izpostavil nujnost povezovanja in sodelovanja. Poudaril je, da mora biti okvir strateških razvojno-inovacijskih partnerstev tudi dolgoročna strategija države. SRIP-i so namreč dali še intenzivnejši impulz povezovanju z institucijami znanja, v smeri, da bo to integrirano po celotni raziskovalni vertikali. Tudi v fazi TRL 1 do 3 naj bi bile raziskave poenotene z aplikativnimi raziskavami v fazah od TRL 6 do 9. Zaradi velikosti našega gospodarstva je po njegovem mnenju potrebno preseči razdrobljenost in se usmeriti v povezovanje in krepitev sodelovanja, saj le skupaj lahko realiziramo zastavljene cilje.   Prof. dr. Jožef Medved je v svoji predstavitvi slovenske industrije med drugim  izpostavil, da poteka danes razvoj industrije, materialov in tehnologij s svetlobno hitrostjo. Da bi sledili temu hitremu ...

Projekt MARTINA uspešno povezal gospodarstvo in znanost

Slovenski model poslovno-tehnološkega sodelovanja na področju razvoja novih jekel, aluminijevih zlitin in multikomponentnih materialov je primer najsodobnejšega inoviranja v svetu V podjetju TPV v Novem mestu je 6. junija 2019 potekala predstavitev projekta MARTINA (Materiali in Tehnologije za nove Aplikacije), v okviru katerega je 16 partnerjev iz industrije, inštitutov in univerz s celovitim multidisciplinarnim pristopom sodelovalo pri razvoju na kar petih področjih materialov, ki vključujejo novo orodno jeklo za delo v vročem, nova visoko trdna konstrukcijska jekla, novo zlitino aluminija z večjim deležem uporabe recikliranega Al, razvoj večkomponentnega magnetnega materiala na osnovi termoplastov ter 3D tiska delov orodja. Projekt MARTINA, ki poteka v okviru Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO), je primer izjemno uspešnega modela sodelovanja med gospodarstvom in inštitucijami znanja. V panogi, ki jo tradicionalno obvladujejo veliki in bogati svetovni koncerni, predstavlja MARTINA odgovor na globalne izzive na povsem nov način, saj je do skupnega razvoja prišlo na podlagi medsebojnega povezovanja industrijskih partnerjev in vključevanja inštitucij znanja. S sodelovanjem se je bistveno povečala inovativnost in dodana vrednost proizvodov, predvsem pa konkurenčnost vseh udeleženih podjetij. Projekt ...

Arhiv: Ključne aktivnosti SRIP-a MATPRO v letu 2019

o Ključni cilj Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) je vzpostavitev verig vrednosti s poudarkom na proizvodnji materialov, namenjenih proizvodnji kompleksnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom za umestitev v globalne vrednostne verige. Ključne aktivnosti SRIP-a MATPRO v letu 2019 predstavljajo krovna koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, Andreja Sever (GZS), dr. Bojan Podgornik (IMT), dr. Andrej Kržan (Kemijski inštitut), prof. dr. Jožef Medved (NTF UL) in dr. Igor Belič (IMT). Plan dela SRIP-a MATPRO za leto 2019 Prof. dr. Jožef Medved (NTF UL) o dosedanjem in prihodnjem delu SRIP-a MATPRO na področju RRI

Arhiv: Rezervirajte si čas in se nam pridružite!

Na konferenci o razvojnih izzivih slovenske industrije bomo 12. junija na Brdu pri Kranju osvetlili pot in rezultate našega dela na raziskovalno-razvojnem in inovacijskem področju ter na področju trajnostnega razvoja. Predstavili bomo tudi naš model napovedovanja potreb po kompetencah ter spregovorili o prizadevanju za vzpostavitev karierne platforme.   V okviru 27. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah v Portorožu bo 17. oktober namenjen slovenski industriji in partnerstvu SRIP MATPRO s predstavitvijo dosedanjih rezultatov in pogledom v prihodnost na področju RRI ter kadrov, kjer nadaljujemo s pripravami programov neformalnih izobraževanj za kompetence prihodnosti. Vabimo vas, da si rezervirate čas in se nam pridružite!

4. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO

5. 4. 2019 je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal 4. zbor Partnerstva MATPRO, na katerem sta bila predstavljena Poročilo o delu SRIP-a MATPRO od 1. 8.  2017 do 31. 12. 2018 ter Plan dela SRIP-a MATPRO za leto 2019. Predstavitvi je sledila strokovna delavnica z naslovom Zakonodaja EU o odpadkih. PPT prezentaciji: Zakonodaja EU o odpadkih (Janja Leban)  Primeri sodne prakse in platforma Danube Goes Circular (Antonija Božič Cerar) Pred zborom Partnerstva je potekal tudi sestanek Sveta SRIP-a MATPRO.  

Arhiv: 4. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO

SRIP MATPRO VABI na                         4. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO  s strokovno delavnico Zakonodaja EU o odpadkih 5.4. 2019 ob 11. uri Gospodarska zbornica Slovenije Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C ...

Arhiv: Preko CERN-a do novih poslovnih partnerstev

Arhiv: Preko CERN-a do novih poslovnih partnerstev

 Dejstvo: CERN sodi med najbolj elitne znanstvene institucije na svetu, ustanovljene z namenom zagotavljanja raziskovalne infrastrukture – pospeševalnikov protonov, antiprotonov, težkih ionov, elektronov in pozitronov.   Priložnosti: Hkrati je lahko pomemben poslovni in razvojni partner slovenskemu gospodarstvu, ki nudi vrsto poslovnih priložnosti. Te niso omejene le na neposredno povezane produkte in storitve ali pa le na švicarski trg, temveč na širše potencialne povezave z globalnimi podjetji, ki že sodelujejo s CERN-om.   Kako jih izkoristiti: S pridruženim članstvom Republike Slovenije v tej organizaciji so se odprle priložnosti vključevanja slovenskega gospodarstva v konkretne poslovne-prodajne in razvojno-poslovne aktivnosti, kar lahko slovenskemu gospodarstvu prinese številne dodatne koristi in ugodnost. Te segajo poleg znanosti in izobraževanja tudi na področje gospodarstva.   Kje dobim več informacij o tem: MIZŠ: mag. Tea Glažar, tel. 01/478 47 62 , e-mail: tea.glazar@gov.si GZS - Science Tech: mag. Janko Burgar, tel. 031/ 345 604, e-mail: sciencetech@gzs.si ali mag. Samo Tuma, Slovenian Industry Liaison Officer (ILO), CERN (Geneva), samo.tuma@cern.ch   Kdaj je prva priložnost za obisk CERN-a? V Ženevi bo 7. in 8. oktobra 2019 »Dan slovenske industrije na sedežu Evropske organizacije za jedrske raziskave – CERN«. Organiziramo ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

Arhiv: SRIP MATPRO vam na Svetovni dan poezije  želi veliko ustvarjalnega navdiha !

Arhiv: SRIP MATPRO vam na Svetovni dan poezije želi veliko ustvarjalnega navdiha !

To smo mi, sripovci delo nas ne zmelje, kamorkoli pridemo, nosimo veselje! Rezultate žanjemo, znanost in podjetja v verigo trdno kujemo za nova stoletja. V prihodnost vodi naš korak pametna specializacija, in dosežek dober vsak skupna je kreacija. Uspešne zgodbe ustvarjamo, z MATPRO energijo trud nas vseh pretvarjamo v dobro sinergijo. Ko zaslišimo poziv naše Vesne drage, sprejmemo vsak nov izziv, za spet nove zmage!   Branka Murn, članica Delovne skupine SRIP-a MATPRO  

Arhiv: Ministrici Klampferjevi in ministru Počivalšku predstavljen model dolgoročnejšega napovedovanja potreb po kompetencah

Ministrici Kseniji Klampfer (MDDSZ) in ministru Zdravku Počivalšku (MGRT) je ekipa družbe Talum v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) predstavila karierno platformo za lažje napovedovanje potrebnih kompetenc in boljše povezovanje gospodarstva z izobraževalnimi ustanovami, ki je bila oblikovana v okviru pilotnega projekta razvoja človeških virov Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva (SRIP MATPRO). Z napovedovanjem potreb po kompetencah na karierni platformi bodo podjetja znala usmeriti svoje zaposlene v razvoj pravih kompetenc, hkrati pa bo Ministrstvo za izobraževanje na tej platformi dobilo informacije, s katerimi bodo lahko pravočasno in ustrezno prilagajali vsebine izobraževalnih programov  od poklicnih do doktorskih izobraževanj. Za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva morajo podjetja skrbno načrtovati razvoj kadrov in usmerjati zaposlene v razvoj pravih kompetenc, zato je SRIP MATPRO – Materiali kot končni produkti - izvedlo pilotni projekt razvoja človeških virov, v okviru katerega se je oblikovala karierna platforma za lažje napovedovanje potrebnih kompetenc in boljše povezovanje z izobraževalnimi ustanovami. Prednosti karierne platforme je ekipa družbe Talum v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenijo ministrici za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti Kseniji Klampfer ter ministru za gospodarski razvoj ...

Arhiv: Predstavniki SRIP-a MATPRO na delovnem srečanju z ministrom Puričem

Arhiv: Predstavniki SRIP-a MATPRO na delovnem srečanju z ministrom Puričem

Na delovnem srečanju z ministrom dr. Iztokom Puričem, pristojnim za razvoj, strateške projekte in kohezijo ter dr. Petrom Wostnerjem (Sektor za koordinacijo pametne specializacije SVRK) so predstavniki SRIP-a MATPRO in člani ožje delovne skupine SiPCAST predstavili projekt Slovenski pilotni center za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin (SiPCAST) in pilotni projekt Razvoja človeških virov SRIP-a MATPRO. Na delovnem srečanju je tekla beseda tudi o prizadevanjih SRIP-a MATPRO za vzpostavitev karierne platforme. V pilotnem projektu razvoja človeških virov, ki ga je vodila GZS v okviru SRIP-a MATPRO, je sodelovalo 12 podjetij, vodilnih v verigah vrednosti, in štiri inštitucije znanja. Skupaj so uspeli definirati in opredeliti splošne ter specifične potrebe po kompetencah za nadaljnjih 10 let. Predstavljen je bil tudi model napovedovanja potreb po kompetencah prihodnosti, nastalega na podlagi pilotnega projekta. Srečanje je potekalo 1. februarja 2019 na sedež družbe Impol d.d. v Slovenski Bistrici.  

3. zbor članov Partnerstva SRIP-a MATPRO

3. zbor članov Partnerstva SRIP-a MATPRO je potekal 18. decembra 2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Na srečanju so bile predstavljene dopolnitve vsebin na fokusnih področjih Akcijskega načrta SRIP MATPRO ter aktivnosti na področju razvoja človeških virov. Ključne usmeritve SRIP MATPRO z dopolnitvami, sprejetimi v decembru 2018 >>>.

Seja Sveta MATPRO

Na seji Sveta SRIP-a MATPRO, ki je potekala 18. decembra 2018 na Gospodarski zbornici Slovenije, so člani Sveta obravnavali dopolnitve vsebin na fokusnih področjih ter kadrovskem delu Akcijskega načrta SRIP-a MATPRO. Sprejete spremembe bomo objavili na spletni strani RIP-a MATPRO.

Arhiv: 3. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO

SRIP MATPRO VABI na 3. zbor članov Partnerstva SRIP MATPRO 18. december 2018 ob 14.00 uri Gospodarska zbornica Slovenije Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A Vabimo vas na 3. zbor članov Partnerstva MATPRO, ki bo v torek, 18. 12. 2018, ob 14.00 uri na GZS v Ljubljani, Dimičeva 13, v dvorani A. Predlagan je naslednji dnevni red: 1. Uvodni pozdrav: Marko Drobnič, predsednik SRIP MATPRO 2. Predstavitev dopolnitev vsebin na fokusnih področjih Akcijskega načrta SRIP MATPRO 3. Predstavitev aktivnosti na Razvoju človeških virov 4. Razno Srečanje je brezplačno, vendar prosimo za vašo prijavo preko povezave. Če se srečanja ne boste mogli udeležiti, prosimo, da vas na zboru kdo nadomešča. Z veseljem vas pričakujemo! Vabljeni: • člani Partnerstva SRIP MATPRO • člani Sveta MATPRO • člani delovne skupine SRIP MATPRO • predstavniki ministrstev

Strokovno srečanje in delavnica: Pregled in dopolnitev fokusnih področij v SRIP-u MATPRO

SRIP MATPTO namerava do konca leta 2018 Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) posredovati dopolnitve fokusnih področij (kovinski materiali, nekovinski materiali, kombinirani izdelki in tehnologije) iz Akcijskega načrta SRIP-a MATPRO . Strokovna ekipa je v ta namen pripravila pregled novosti svetovnih in evropskih trendov naših fokusnih področjih, ki jih je predstavila v okviru delavnice, ki je potekala na GZS 10. decembra 2018. Na delavnici so svoje potrebe po dopolnitvi vsebin podali tudi udeleženci dogodka. Zaključki posveta so v priprav.

Arhiv: Vabilo na strokovno srečanje in delavnico pregled in dopolnitev fokusnih področij v SRIP-u MATPRO

SRIP MATPTO namerava do konca letošnjega leta Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko posredovati dopolnitve fokusnih področij iz Akcijskega načrta SRIP-a MATPRO.   Srečanje bo 10. decembra 2018 ob 10.00 uri v dvorani C na  Gospodarski zbornici Slovenije Dimičeva 13, Ljubljana   Strokovna ekipa je v ta namen pripravila pregled novosti svetovnih in evropskih trendov naših fokusnih področjih, ki vam bi jih želeli predstaviti v okviru delavnice in vas vljudno vabimo, da se nam tudi vi pridružite. Na delavnici si želimo slišati tudi vaše mnenje in potrebe po dopolnitvi vsebin.   Okvirni program delavnice:   Pregled in dopolnitev fokusnih področij v SRIP-u MATPRO Področje kovinskih materialov Področje nekovinskih materialov ...

Razvijanje kompetenc za prihodnje izzive

Reportaža s posveta Razvoj človeških virov je eden najpomembnejših elementov tako za dvig konkurenčnosti kot tudi za uspešno vodenje sodelavcev. Za dobre poslovne rezultate ni dovolj vlaganje v tehnologijo, temveč so potrebna vlaganja v človeške vire, so se strinjali udeleženci posveta Razvoj kompetenc za prihodnje izzive. Dogodek je potekal 4. oktobra 2018 v okviru 26. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo ter pokroviteljstvom SRIP MATPRO, ki ga vodi GZS. »SRIP MATPRO ste v prvi vrsti ljudje, ki poosebljamo znanje, izkušnje in tradicijo ter svoje ideje za uporabo materialov in tehnologij pretvarjate v končne izdelke,« je uvodoma dejala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Na lanskem posvetu je bilo med sprejetimi sklepi izpostavljeno, da so kadri ključnega pomena ter da bodo v SRIP-ih pristopili k dolgoročnemu napovedovanju potreb po kadrih in kompetencah, kar bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. To je bilo tudi narejeno, je povedal Marko Drobnič, predsednik Sveta MATPRO in predsednik uprave TALUM Kidričevo. Izpostavil je tudi nujnosti sistemske podpore. Gospodarski minister Počivalšek je delovanje SRIP-ov - zlasti z vidika kompetenc, znanja, kadrov - ...

Arhiv: S predstavnikoma univerze v Brunelu o Slovenskem pilotnem centru za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin

Med 23. in 27. septembrom 2018 sta se z namenom izmenjave izkušenj in dogovora o dolgoročnem sodelovanju pri vzpostavitvi Slovenskega pilotnega centra za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin – SiPCAST na delovnem obisku v Sloveniji mudila predstavnika univerze v Brunelu, dr. Simon Butler in dr. Mark Jones, saj imajo na tem področju Angleži zelo bogate izkušnje. Gosta sta si prvi dan ogledala Impol  in Talum ter slovenskim predstavnikom predstavila izkušnje pri vzpostavljanju podobnega centra v Brunelu. Drugi in tretji dan obiska so pogovori potekali na OMM NTF in IMT, kjer so jima gostitelji razkazali svoje laboratorije. Pogovorom so se pridružili še predstavniki nekaterih ministrstev ter Univerze v Mariboru, vsi skupaj pa so z zanimanjem prisluhnili podrobni predstavitvi delovanja brunelskega centra. Vizija Slovenskega pilotnega centra za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin – SiPCAST je, da v desetih letih postanemo najmočnejši center na področju lahkih kovin in zlitin ter naprednih tehnologij predelovanja v srednjeevropskem, južnoevropskem, jadransko-sredozemskem in balkanskem prostoru, ki bo predstavljal podporo industriji na področju pridelave, predelave in uporabe lahkih kovin (avtomobilska, letalska, transportna, ladjedelniška, gradbena, farmacevtska in prehrambna industrija).  Naše poslanstvo je ...

Upravljanje s talenti

V okviru razvoja človeških virov SRIP MATPRO je bilo 27. septembra 2018 izvedeno usposabljanje za kadrovike na temo Upravljanje s talenti, ki ga je vodila Tina Kastelic, Kompetenca d.o.o. Veseli smo, da so se kadrovice iz različnih podjetij SRIP MATPRO povezale, izmenjevale dobre prakse ter pridobile informacije o učinkovitem upravljanju s talenti.    

Arhiv: Vabilo na posvet v okviru 26. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku, ki ga pripravljamo pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo in pokroviteljstvom SRIP MATPRO in je namenjen srečanju in izmenjavi mnenj med slovenskim gospodarstvom in inštitucijami znanja. Govorilibomo o materialih v krožnem gospodarstvu ter razvoju kompetenc za prihodnje izzive, na posebni delavnici pa bo predstavljen 3D tisk kovinskih materialov. Vabimo vas v četrtek, 4. oktobra 2018, od 09:00 do 18:00 ure v GH Bernardin v Portorožu Dopoldanski del: Materiali v krožnem gospodarstvu Materials in Circular Economy Dopoldanski del bo v angleškem jeziku in bo namenjen predstavitvi strokovnih vsebin podjetij: SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, Impol, Talum, Štore Steel, TPV in drugih. Na strani inštitucij znanja pa sodelavci IMT, OMM NTF in KI. Program >>> Popoldanski del: Razvoj kompetenc za prihodnje izzive Popoldanski del bo namenjen pogledu v prihodnost skozi kompetence fokusnih področij, ki ga bomo na pilotu SRIP MATPRO predstavili vsem udeležencem. Program >>> petek, 5. oktobra 2018, od 10:00 do 15:00 ure 3D tisk kovinskih materialov – delavnica Pod okriljem SRIP-ov Materiali za končne produkte in Mobilnosti ter v sodelovanju s konzorcijem SiEva organiziramo delavnico ...

Arhiv: SRIP MATPRO na MIZŠ ocenjevalcem predstavil usmeritve fokusnih področij

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bila 1. avgusta 2018 izvedena delavnica za izbrane ocenjevalce pred pričetkom ocenjevanja prejetih vlog za drugo odpiranje razpisa RRI2. Namen delavnice je bil, vsem ocenjevalcem na kratko, predvsem pa jasno in nedvoumno, predstaviti usmeritve ter poudarke posameznih fokusnih področij vseh prioritet S4, kot jih opredeljujejo in predvsem interpretirajo akcijski načrti SRIP-ov. Delavnica je bila za vse ocenjevalce hkrati, tako da so le-ti dobili celotno sliko S4, kar bo po našem mnenju pripomoglo k prepoznavanju pravilne umeščenosti projektov v relevantno fokusno področje, predvsem zaradi prepoznavanja morebitne bolj primerne umestitve v katero drugo fokusno področje. Področje metalurgije je predstavil dr. Bojan Podgornik, področje multikomponent pa dr. Andrej Kržan. Predstavitve: SRIP MATPRO - predstavitev za ocenjevalce >>> 1. 8. 2018 - Razvoj materialov kot končnih produktov: Svetovni trendi in fokusna področja, predstavitev za ocenjevalce >>>

Strokovni posvet  in predstavitev priročnika TRAJNOST = PREDNOST

Strokovni posvet in predstavitev priročnika TRAJNOST = PREDNOST

Za podjetja odgovorno in trajnostno ravnanje dolgoročno pomeni povečevanje konkurenčne prednosti in boljši poslovni izid, veča pa se tudi zadovoljstvo in s tem zvestoba zaposlenih, izboljšuje odnos z deležniki, krepi vloga podjetja v lokalni skupnosti, izboljšuje predvidevanje in upravljanje tveganj. O tem, zakaj na pot trajnosti in kakšne so njene prednosti, kakšni so vložki, kakšna je korist in kakšen je trajnostni poslovni model ter kako lahko trajnostno poročanje podjetij pomaga k uspešnemu usklajevanju različnih interesov deležnikov s cilji in strateško vizijo podjetja, govori priročnik TRAJNOST = PREDNOST, ki je izšel v sodelovanju Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti in Združenja kovinske industrije Gospodarske zbornice Slovenije avtoric Janje Neje Petkovšek in Petre Flerin. Priročnik je bil predstavljen na strokovnem posvetu o družbeni trajnosti 20. junija 2018. Avtorici Janji Neji Petkovšek se je pridružil Mitja Tuškej iz agencije Formitas / BBDO, ki je spregovoril o trajnosti in družbeni odgovornosti kot ključnem elementu delovanja, vizije in razvoja podjetja skozi tržno komunikacijske aktivnosti. Priročnik je dostopen na povezavi >>>          

Arhiv: TRAJNOST = PREDNOST

SRIP MATPRO VABI na strokovno srečanje na temo družbenega vidika trajnosti   TRAJNOST = PREDNOST   20. junij 2018 ob 9. uri Gospodarska zbornica Slovenije Dimičeva 13, Ljubljana, Poslovna oaza, 7. nadstropje     Za podjetja odgovorno in trajnostno ravnanje dolgoročno pomeni povečevanje konkurenčne prednosti in boljši poslovni izid, veča pa se tudi zadovoljstvo in s tem zvestoba zaposlenih, izboljšuje odnos z deležniki, krepi vloga podjetja v lokalni skupnosti, izboljšuje predvidevanje in upravljanje tveganj.   Zato vas vabimo, da se nam 20. junija 2018 pridružite na strokovnem posvetu TRAJNOST = PREDNOST, ki bo ob 9. uri, v Poslovni oazi Gospodarske zbornice Slovenije.   Uvodoma bosta udeležence pozdravila mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS ter Marko Drobnič, predsednik uprave Talum in predsednik Sveta SRIP MATPRO.   Naši osrednji sogovornici bosta mag. Janja Neja Petkovšek, avtorica priročnika Trajnost = prednost ter Saša Leben, direktorica za razvoj na Formitas Group, članica Upravnega odbora Slovenske oglaševalske zbornice ter predsednica Združenja agencij na SOZ.   Na posvetu bomo predstavili, zakaj na pot trajnosti in kakšne so njene prednosti, kakšni so vložki, kakšna je korist in kakšen je trajnostni poslovni model. Podjetja o svoji družbeni odgovornosti tudi poročajo in pri tem ...

SRIP MATPRO Poslovnemu klubu Jesenice predstavil aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta

SRIP MATPRO Poslovnemu klubu Jesenice predstavil aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta

15. maja 2018 se je SRIP-a MATPRO odzval povabilu Steva Ščavničarja, direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, na delovni sestanek Poslovnega kluba Jesenice. Namen srečanja je bila predstavitev aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta SRIP MATPRO. Krovna koordinatorica SRIP MATPRO Vesna Nahtigal in mag. Ines Gergorić sta se z udeleženci pogovarjali o napovedovanju potreb po kompetencah, ugotavljanju vrzeli v sedanjih in potrebnih kompetencah ter razvoju ustreznih programov za pridobivanje manjkajočih kompetenc. Na sestanku so bili prisotni župan ter vodja oddelka za gospodarstvo Občine Jesenice, predstavniki podjetij ter ravnateljica in predsednik Sveta Srednje šole Jesenice.

Arhiv: Delegacija SRIP MATPRO na obisku na univerzi v Brunelu

Arhiv: Delegacija SRIP MATPRO na obisku na univerzi v Brunelu

Delegacija SRIP MATPRO si je 10. maja 2018 na Univerzi v Brunelu (Velika Britanija) ogledala njihov Advanced Metal Casting Centre kot primer dobre prakse industrijskega pilotnega raziskovalnega centra.   Prof. dr. Jožef Medved (NTF UL) po obisku delegacije SRIP MATPRO na Univerzi v Brunelu Povezana novica: S predstavniki univerze v Brunelu o Slovenskem pilotnem centru za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin >>>

Arhiv: Fokusna skupina v okviru skupnega razvoja človeških virov projekta SRIP MATPRO

Arhiv: Fokusna skupina v okviru skupnega razvoja človeških virov projekta SRIP MATPRO

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo 20. 4. 2018 organizirali fokusno skupino v okviru skupnega razvoja človeških virov projekta SRIP MATPRO. V sodelovanju s podjetji, ki smo jih obiskali v zadnjih štirih mesecih in z inštitucijami znanja smo pripravili nabor relevantnih kompetenc na področju materialov za končne produkte in fokusnih področij v okviru SRIP MATPRO. Na srečanju je bil predstavljen nabor kompetenc, o katerih je nato potekala razprava. Predstavljene so bile dosedanje aktivnosti skupnega razvoja človeških virov in smernice za nadaljnje delo.    

Arhiv: Preverba interesa udeležbe na konferenci Mat-X v Nurenbergu

SRIP MATPRO je v začetku leta uspešno navezal stik z Bavarskim grozdom za nove materiale (http://www.bayern-innovativ.de/neue-werkstoffe/), ki ima sorodne interese in funkcije kot SRIP MATPRO.    Vsebinski poudarki bavarskega grozda Novi materiali so:   Lahki kovinski materiali Lastnosti in predelava polimerov Z vlani ojačeni materiali Tehnični tekstili Materiali za procesirno elektroniko velikih površin  Tehnične keramike in stekla Funkcionalizirane površine Dodajna proizvodnja Multimaterialni dizajn / lahke strukture Trajnost / učinkovita raba virov Glede na to, da je zvezna država Bavarska ena vodilnih industrijskih regij v Evropi, ter je hkrati pomemben ...