Arhiv: Vabilo na posvet v okviru 26. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku, ki ga pripravljamo pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo in pokroviteljstvom SRIP MATPRO in je namenjen srečanju in izmenjavi mnenj med slovenskim gospodarstvom in inštitucijami znanja. Govorilibomo o materialih v krožnem gospodarstvu ter razvoju kompetenc za prihodnje izzive, na posebni delavnici pa bo predstavljen 3D tisk kovinskih materialov. Vabimo vas v četrtek, 4. oktobra 2018, od 09:00 do 18:00 ure v GH Bernardin v Portorožu Dopoldanski del: Materiali v krožnem gospodarstvu Materials in Circular Economy Dopoldanski del bo v angleškem jeziku in bo namenjen predstavitvi strokovnih vsebin podjetij: SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, Impol, Talum, Štore Steel, TPV in drugih. Na strani inštitucij znanja pa sodelavci IMT, OMM NTF in KI. Program >>> Popoldanski del: Razvoj kompetenc za prihodnje izzive Popoldanski del bo namenjen pogledu v prihodnost skozi kompetence fokusnih področij, ki ga bomo na pilotu SRIP MATPRO predstavili vsem udeležencem. Program >>> petek, 5. oktobra 2018, od 10:00 do 15:00 ure 3D tisk kovinskih materialov – delavnica Pod okriljem SRIP-ov Materiali za končne produkte in Mobilnosti ter v sodelovanju s konzorcijem SiEva organiziramo delavnico ...

Arhiv: SRIP MATPRO na MIZŠ ocenjevalcem predstavil usmeritve fokusnih področij

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je bila 1. avgusta 2018 izvedena delavnica za izbrane ocenjevalce pred pričetkom ocenjevanja prejetih vlog za drugo odpiranje razpisa RRI2. Namen delavnice je bil, vsem ocenjevalcem na kratko, predvsem pa jasno in nedvoumno, predstaviti usmeritve ter poudarke posameznih fokusnih področij vseh prioritet S4, kot jih opredeljujejo in predvsem interpretirajo akcijski načrti SRIP-ov. Delavnica je bila za vse ocenjevalce hkrati, tako da so le-ti dobili celotno sliko S4, kar bo po našem mnenju pripomoglo k prepoznavanju pravilne umeščenosti projektov v relevantno fokusno področje, predvsem zaradi prepoznavanja morebitne bolj primerne umestitve v katero drugo fokusno področje. Področje metalurgije je predstavil dr. Bojan Podgornik, področje multikomponent pa dr. Andrej Kržan. Predstavitve: SRIP MATPRO - predstavitev za ocenjevalce >>> 1. 8. 2018 - Razvoj materialov kot končnih produktov: Svetovni trendi in fokusna področja, predstavitev za ocenjevalce >>>

Strokovni posvet  in predstavitev priročnika TRAJNOST = PREDNOST

Strokovni posvet in predstavitev priročnika TRAJNOST = PREDNOST

Za podjetja odgovorno in trajnostno ravnanje dolgoročno pomeni povečevanje konkurenčne prednosti in boljši poslovni izid, veča pa se tudi zadovoljstvo in s tem zvestoba zaposlenih, izboljšuje odnos z deležniki, krepi vloga podjetja v lokalni skupnosti, izboljšuje predvidevanje in upravljanje tveganj. O tem, zakaj na pot trajnosti in kakšne so njene prednosti, kakšni so vložki, kakšna je korist in kakšen je trajnostni poslovni model ter kako lahko trajnostno poročanje podjetij pomaga k uspešnemu usklajevanju različnih interesov deležnikov s cilji in strateško vizijo podjetja, govori priročnik TRAJNOST = PREDNOST, ki je izšel v sodelovanju Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti in Združenja kovinske industrije Gospodarske zbornice Slovenije avtoric Janje Neje Petkovšek in Petre Flerin. Priročnik je bil predstavljen na strokovnem posvetu o družbeni trajnosti 20. junija 2018. Avtorici Janji Neji Petkovšek se je pridružil Mitja Tuškej iz agencije Formitas / BBDO, ki je spregovoril o trajnosti in družbeni odgovornosti kot ključnem elementu delovanja, vizije in razvoja podjetja skozi tržno komunikacijske aktivnosti. Priročnik je dostopen na povezavi >>>          

Arhiv: TRAJNOST = PREDNOST

SRIP MATPRO VABI na strokovno srečanje na temo družbenega vidika trajnosti   TRAJNOST = PREDNOST   20. junij 2018 ob 9. uri Gospodarska zbornica Slovenije Dimičeva 13, Ljubljana, Poslovna oaza, 7. nadstropje     Za podjetja odgovorno in trajnostno ravnanje dolgoročno pomeni povečevanje konkurenčne prednosti in boljši poslovni izid, veča pa se tudi zadovoljstvo in s tem zvestoba zaposlenih, izboljšuje odnos z deležniki, krepi vloga podjetja v lokalni skupnosti, izboljšuje predvidevanje in upravljanje tveganj.   Zato vas vabimo, da se nam 20. junija 2018 pridružite na strokovnem posvetu TRAJNOST = PREDNOST, ki bo ob 9. uri, v Poslovni oazi Gospodarske zbornice Slovenije.   Uvodoma bosta udeležence pozdravila mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS ter Marko Drobnič, predsednik uprave Talum in predsednik Sveta SRIP MATPRO.   Naši osrednji sogovornici bosta mag. Janja Neja Petkovšek, avtorica priročnika Trajnost = prednost ter Saša Leben, direktorica za razvoj na Formitas Group, članica Upravnega odbora Slovenske oglaševalske zbornice ter predsednica Združenja agencij na SOZ.   Na posvetu bomo predstavili, zakaj na pot trajnosti in kakšne so njene prednosti, kakšni so vložki, kakšna je korist in kakšen je trajnostni poslovni model. Podjetja o svoji družbeni odgovornosti tudi poročajo in pri tem ...

SRIP MATPRO Poslovnemu klubu Jesenice predstavil aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta

SRIP MATPRO Poslovnemu klubu Jesenice predstavil aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta

15. maja 2018 se je SRIP-a MATPRO odzval povabilu Steva Ščavničarja, direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, na delovni sestanek Poslovnega kluba Jesenice. Namen srečanja je bila predstavitev aktivnosti skupnega razvoja kadrov v okviru projekta SRIP MATPRO. Krovna koordinatorica SRIP MATPRO Vesna Nahtigal in mag. Ines Gergorić sta se z udeleženci pogovarjali o napovedovanju potreb po kompetencah, ugotavljanju vrzeli v sedanjih in potrebnih kompetencah ter razvoju ustreznih programov za pridobivanje manjkajočih kompetenc. Na sestanku so bili prisotni župan ter vodja oddelka za gospodarstvo Občine Jesenice, predstavniki podjetij ter ravnateljica in predsednik Sveta Srednje šole Jesenice.

Arhiv: Delegacija SRIP MATPRO na obisku na univerzi v Brunelu

Arhiv: Delegacija SRIP MATPRO na obisku na univerzi v Brunelu

Delegacija SRIP MATPRO si je 10. maja 2018 na Univerzi v Brunelu (Velika Britanija) ogledala njihov Advanced Metal Casting Centre kot primer dobre prakse industrijskega pilotnega raziskovalnega centra.   Prof. dr. Jožef Medved (NTF UL) po obisku delegacije SRIP MATPRO na Univerzi v Brunelu Povezana novica: S predstavniki univerze v Brunelu o Slovenskem pilotnem centru za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin >>>

Arhiv: Fokusna skupina v okviru skupnega razvoja človeških virov projekta SRIP MATPRO

Arhiv: Fokusna skupina v okviru skupnega razvoja človeških virov projekta SRIP MATPRO

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo 20. 4. 2018 organizirali fokusno skupino v okviru skupnega razvoja človeških virov projekta SRIP MATPRO. V sodelovanju s podjetji, ki smo jih obiskali v zadnjih štirih mesecih in z inštitucijami znanja smo pripravili nabor relevantnih kompetenc na področju materialov za končne produkte in fokusnih področij v okviru SRIP MATPRO. Na srečanju je bil predstavljen nabor kompetenc, o katerih je nato potekala razprava. Predstavljene so bile dosedanje aktivnosti skupnega razvoja človeških virov in smernice za nadaljnje delo.    

Arhiv: Preverba interesa udeležbe na konferenci Mat-X v Nurenbergu

SRIP MATPRO je v začetku leta uspešno navezal stik z Bavarskim grozdom za nove materiale (http://www.bayern-innovativ.de/neue-werkstoffe/), ki ima sorodne interese in funkcije kot SRIP MATPRO.    Vsebinski poudarki bavarskega grozda Novi materiali so:   Lahki kovinski materiali Lastnosti in predelava polimerov Z vlani ojačeni materiali Tehnični tekstili Materiali za procesirno elektroniko velikih površin  Tehnične keramike in stekla Funkcionalizirane površine Dodajna proizvodnja Multimaterialni dizajn / lahke strukture Trajnost / učinkovita raba virov Glede na to, da je zvezna država Bavarska ena vodilnih industrijskih regij v Evropi, ter je hkrati pomemben ...

2. seja Zbora članov Partnerstva MATPRO

2. seja Zbora članov strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti je potekala 22. februarja 2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Predstavljene so bile aktivnosti 1. in 2. faze SRIP-a MATPRO ter načrt prihodnjih aktivnosti po posameznih fokusnih področjih, na področju napovedovanja kompetenc in razvoja zaposlenih, trajnostnega delovanja in internacionalizacije. 2 Reportaža z 2. seje Zbora članov Partnerstva MATPRO Načrtovane aktivnosti SRIP-a MATPRO v letu 2018

Arhiv: VABILO na 2. sejo Zbora članov Partnerstva MATPRO

Vabimo vas na 2. sejo zbora članov Partnerstva MATPRO, ki bo v četrtek, 22. 2. 2018,  ob 13.00 uri na GZS v Ljubljani, Dimičeva 13, v dvorani C, 1. nadstropje.   Predlagan je naslednji dnevni red:  Uvodni pozdrav. Pregled aktivnosti 1. faze SRIP MATPRO (do 31. 7.  2017). Pregled aktivnosti 2. faze SRIP MATPRO od 1. avg. 2017 do jan. 2018 in načrt prihodnjih aktivnosti po področjih: aktivnosti po posameznih fokusnih področjih: metalurgije in multikomponentnih materialov,  aktivnosti na področju razvoja človeških virov, aktivnosti na področju trajnosti - družbene odgovornosti, aktivnosti na področju internacionalizacije (Vanquard iniciativa, S3 Platforma, …). Razno Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na alenka.gracnar@gzs.si.  V kolikor ne utegnete, vas prosimo, da se dogovorite, da vas na seji kdo nadomešča.       Krovna koordinatorka MATPRO        ...

3. seja Sveta MATPRO

3. seja Sveta MATPRO

GZS, 22. februar 2018 Pred 2. sejo Zbora članov SRIP-a MATPRO se je na 3. seji sestal Svet MATPRO.

Arhiv: Novinarska konferenca SRIP-i in SRIP MATPRO na MGRT

Na novinarski konferenci, ki je potekala 29. januarja 2018 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, so minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, doc. dr. Matjaž Godec, direktor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO, ,dr. Tomaž Savšek, pomočnik predsednika UO TPV in dr. Peter Cvahte, direktor za tehnološki razvoj Skupine Impol,, spregovorili o pomenu in uspehih vzpostavitve devetih SRIP-ov ter še posebej predstavili enega izmed njih: SRIP MATPRO – Razvoj materialov kot produktov. . Več: http://bit.ly/2nrGj5W. Več o SRIP-ih na spletnih straneh MGRT: http://bit.ly/2nsQNCg, o SRIP-u MATPRO pa na povezavi: https://matpro.gzs.si/.

Arhiv: Objavljen Javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport  5.1. 2018 objavilo Javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6) Razpisna dokumentacija je objavljena na: povezavi: http://bit.ly/2DBvdoV. SRIP MATPRO bo za člane  SRIP-a v najkrajšem možnem času v zvezi z razpisom organiziral delavnico..

Arhiv: SRIP TOP: Teden odprtih vrat

 SPARC , evropsko partnerstvo za robotiko, vsako leto v novembru v državah članicah združenja spodbuja organizacijo evropskega tedna robotike. Namen dogodka je splošna promocija robotike in predstavitev dosežkov s področja razvoja robotike, doseženih v posamezni državi. Tej pobudi se pridružuje tudi SRIP Tovarne prihodnosti, ki združuje podjetja in raziskovalne organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z razvojem robotike in robotskih komponent. V ta namen organiziramo Teden odprtih vrat, kjer bodo nosilci razvoja in podjetja predstavili dosežke in svoje projekte na področju robotike. Dogodki bodo potekali od 20.11.2017 do 24.11.2017 na različnih lokacijah po Sloveniji. Več informacij v pripetem dokumentu.

Arhiv: Horizon 2020: Work Programme 2018-2020

5.ii. - Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing 11. - Smart, green and integrated transport

Predstavniki SRIP-ov, gospodarstva in institucij znanja Vladi RS: Sprejmite pet sklepov za Slovenijo prihodnosti

Predstavniki devetih strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), gospodarstva in institucij znanja so na posvetu Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige 19. oktobra 2017 pod naslovom Za Slovenijo prihodnosti sprejeli pet sklepov, ki jih predlagajo Vladi RS in relevantnim ministrstvom v sprejem in izvedbo.  Med sklepi izpostavljajo dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, ki bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. Država naj v ta namen vzpostavi pilotni projekt in zagotovi sistemsko financiranje karierne platforme s ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in povečevanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu. Sklepe je predsednik GZS Boštjan Gorjup ob koncu posveta predal državnemu sekretarju na SVRK Francu Matjažu Zupančiču. Reportaža s posveta ZA SLOVENIJO PRIHODNOSTI 1. Prioritete in ukrepi Strategije pametne specializacije (Slovenian Smart Specialisation Strategy – S4) in povezovanje preko SRIP-ov znotraj te strategije predstavljajo pravi odgovor na izzive sedanjosti in bližnje prihodnosti. Ključno je, da gre za nacionalni, nadvladni, dolgoročni projekt, ki zahteva konstruktivno in stalno podporo te in tudi prihodnjih vlad. Strategija pametne specializacije je določila devet prednostnih področji (domen), za katere so v strateško razvojnih inovacijskih partnerstvih (SRIP-i) v sodelovanju gospodarstva ...

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

E-prijavnica na dogodek >> V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO, je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva. Vabimo vas v četrtek, 19. oktobra 2017, od 13:30 do 17:00 ure v GH Bernardin v Portorožu Naslov letošnjega posveta bo: Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige  Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri. Program: 13:30 Marko Drobnič, predsednik ...

Predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO in delavnico za oblikovanje projektnih predlogov za objavljena razpisa JR RRI2 ter EUREKA 2017

video reportaža 29. avgusta 2017 smo na GZS predstavili Akcijski načrt SRIP MATPRO ter dva odprta javna razpisa – Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26.9.2017 in Eureka, ki je odprt do 9.10.2017. Vse predstavitve in oba razpisa sta vam na voljo v pripetih *. pdf dokumentih: Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA Predstavitev SRIP MATPRO, GZS 29.8.17 M.R.pdf Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP) – Materiali kot končni produkti (MATPRO) SRIP MATPRO: TRAJNOST povečuje kapital podjetja SRIP MATPRO: Akcijski načrt SRIP-MATPRO_AK.pdf Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« (JR RRI 2) - osnovna informacija

Arhiv: VABILO na predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO in delavnico za oblikovanje projektnih predlogov za objavljena razpisa JR RRI2 ter EUREKA 2017

torek, 29.8. 2017 ob 9.00   GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A   Vabimo vas na predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO ter predstavitev dveh objavljenih razpisov MGRT, in sicer  Javnega razpisa za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26. 9. 2017  in Eureka, ki je odprt do 9. 10. 2017.   Okvirni program dogodka: pozdrav in nagovor predsednika Sveta SRIP MATPRO, Marka Drobniča, struktura SRIP-a ter ključni cilji SRIP-a, koordinatorica Vesna Nahtigal, prednostna področja v Akcijskem načrtu ter strokovna podpora JRZ, dr. Bojan Podgornik, IMT in  dr. Andrej Kržan, KI, karierna platforma - načrt aktivnosti na področju človeških virov, mag. Staša Baloh Plahutnik, GZS, trajnostni razvoj: okoljski, družbeni in ekonomski vidiki, Janja Leban, Janja Petkovšek, GZS, internacionalizacija ...

Arhiv: 1. faza SRIP MATPRO uspešno zaključena

SRIP MATPRO je uspešno končal 1. fazo, v kateri smo pripravil akcijski načrt za področje kovinskih in multikomponentnih materialov in pridobil sklep DSDS S4 s potrditvijo Akcijskega načrta v celoti, zato s 1. avgustom že  vstopamo v 2. fazo, ki bo trajala do 31. 12. 2019 in v kateri načrtujemo vrsto aktivnosti, zlasti na področju skupnega razvoja, kadrovskih izzivov, trajnostnega vidika, internacionalizacije… Predstavitev vsebine Akcijskega načrta SRIP MATPRO bo 29. avgusta 2017 na GZS; cilje, ki smo si jih zadali v okviru Akcijskega načrta, pa bodo s strani DSDS S4 prvič merjeni konec leta 2018.

Arhiv: Spletna stran SRIP-a MATPRO

Z veseljem vas obveščamo, da smo pripravili spleto stran Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva (SRIP) MATPRO, v katerem s strani GZS kot prijavitelja sodelujejo Združenje kovinskih materialov in nekovin, Združenje kemijske industrije ter Združenje kovinske industrije. Na spletni strani objavljamo tekoče aktualne novice in vabila na dogodke, preberete pa si lahko tudi več o SRIP-u MATPRO in njegovih ključnih usmeritvah.Če se tudi vaše podjetje želi vključiti v strateško povezavo ključnih deležnikov na področju razvoja materialov kot končnih produktov, vas vabimo, da  se nam  pridružite z izpolnjeno Izjavo o vključitvi v SRIP MATPRO. Člani GZS za partnerstvo v SRIP MATPRO ne plačujejo posebne članarine.Več informacij: vesna.nahtigal@gzs.siPovezava: https://matpro.gzs.si/

Arhiv: Odprta dva nova razpisa MGRT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je že razpisalo prve razpise, za katere vam lahko ponudimo naše svetovanje in pomoč pri pripravi vloge. Gre za Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26. 09. 2017  ter Javni razpis Eureka 2017 , ki je odprt do 09. 10. 2017. Vabimo vas, da opredelite: • svoje razvojne usmeritve vključeno s pričakovanimi učinki, • vašo usmeritev v fokusna področja,  vrednostne verige oz. partnerje s katerimi sodelujete ali bi želeli sodelovati pri razvoju, • načrte na področju internacionalizacije, in nas kontaktirate na e-naslov: vesna.nahtigal@gzs.si. Z veseljem vas bomo obiskali v vašem podjetju! Predviden razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ za (TRL 3-6) pričakujemo konec poletja.

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-Inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva. Dan, namenjen posvetu, je četrtek, 19. oktober 2017, predvidoma od 13:30 do 18:00. Naslov letošnjega posveta bo: Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-Inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri. Podrobnejši program posveta bo objavljen na spletni strani SRIP MATPRO v ...

Arhiv: Kaj je SRIP?

Arhiv: Kaj je SRIP?

SRIP-i so Strateška razvojno-inovacijska partnerstva, ki na ciljnih področjih Strategije pametne specializacije (S4) združujejo predstavnike gospodarstva, institucij znanja in države. Oblikovanih je devet SRIP-ov: Materiali kot končni produkti, Trajnostna pridelava hrane, Trajnostni turizem, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Tovarne prihodnosti, Zdravje – medicina in Mobilnost.

Arhiv: Sloveče pnevmatike s slovenskim vezivom

Arhiv: Sloveče pnevmatike s slovenskim vezivom

Najbolj prodajan izdelek podjetja Melamin so zaetrene sintetične smole na bazi HMM (heksametilolmelamina), ki se uporabljajo kot veziva v gumarski industriji in zamreževalci v lakarski industriji. Njihov postopek izdelave je zaščiten z evropskim patentom. Največji kupci za te izdelke prihajajo iz lakarske industrije (can&coil) in gumarske industrije, kjer jih uporabljajo za proizvodnjo avtomobilskih pnevmatik. Njihovi izdelki se pojavljajo kot vezivo tudi v nekaterih končnih izdelkih zvenečih blagovnih znamk, kot so pnevmatike Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Continental, Michelin in druge. Melaminove izdelke pa prav tako najdemo v pločevinkah za pijačo ali tubah za živilo ali laku, s katerim je premazan avtomobil in vsebuje Melaminov zamreževalec.

Arhiv: Aquafil v oblačilih znamk Adidas in Levi’s

Arhiv: Aquafil v oblačilih znamk Adidas in Levi’s

AquafilSLO je del italijanske skupine Aquafil, ki proizvaja umetna vlakna ECONYL®, ki manj onesnažujejo okolje kot navadna vlakna najlona 6. Zaradi svojih okoljskih koristi so iskana predvsem v sektorju tekstilnih talnih oblog, kot so tapisoni in tekstilne talne obloge v ploščah. Po njih povprašujejo tudi okoljsko osveščena tekstilna podjetja – na primer za uporabo v kopalkah Speedo, Adidas, Parley, športnih oblačilih Outerknown, kavbojkah Levi’s in nogavicah Kunert.

Arhiv: Ferrari, Ducati in Lamborghini po aluminij v Slovenijo

Arhiv: Ferrari, Ducati in Lamborghini po aluminij v Slovenijo

Impol je proizvajalec valjanih in stiskanih aluminijastih izdelkov, ki se uporabljajo v številnih industrijah: prehrambni, farmacevtski, avtomobilski in transportni industriji, v gradbeništvu, strojegradnji, elektroindustriji, pri obnovljivih virih, potrošniških dobrinah in v manjši meri tudi v letalski industriji. Impolov osrednji kupec je avtomobilska industrija, kjer v zadnjih letih aluminij zaradi specifičnih lastnosti, ki omogočajo zmanjševanje teže vozil in s tem zmanjševanje obremenitev okolja, postaja vse bolj zaželena kovina. »Smo dobavitelj številnim proizvajalcem izdelkov prestižnih znamk, med njimi so tudi nemški Mercedez-Benz (Daimler), Audi in BMW. Naše nišne izdelke najdete tudi v prestižnih motornih vozilih italijanskih znamk Ferrari, Ducati in Lamborghini,« izpostavljajo v podjetju.

Arhiv: SIJ opremil največji ledolomilec na svetu

Arhiv: SIJ opremil največji ledolomilec na svetu

Skupina Slovenska industrija jekla (SIJ) je lani dobavila jeklo za največji ledolomilec na svetu, ki so ga splavili poleti. Gre za projekt podjetja Baltic Shipyard iz St. Petersburga, s katerim SIJ posluje že leta. Slovenski jeklar mu je dobavil nerjavno austenitno jeklo s posebno kemijsko strukturo, primerno za uporabo v zahtevnejših pogojih delovanja. SIJ sicer v svoji proizvodnji povečuje delež specialnih jekel z višjo dodano vrednostjo, ki zdaj predstavljajo že preko 50 odstotkov njegove proizvodnje. Največji kupci SIJ-a v tem segmentu so Siemens, Alstom, GE, Caterpillar, Liebherr Andritz, Škoda, BMW, VW, Bosch, Alfa Laval in Holtec.

Arhiv: »Silovit napredek, percepcija panoge pa je še izpred 30 let.«

Dojemanje pomembnosti industrije materialov se izboljšuje, potenciali panoge se prebijajo v ospredje. Ključno bo sodelovanje industrije in institucij znanja, meni Marko Drobnič, prvi človek SRIP-a MATPRO.   Članek v prilogi >>> 

SRIP kot nov poslovni model?

Za večino, ki se ukvarjate z vsakodnevnim upravljanjem svojega poslovnega modela – narediti, prodati, razvijati in tako naprej, so SRIP-i neznanka. Zato na kratko: gre za program vlade, podprt z javnim denarjem – delom davkoplačevalske pogače, pa najsi bo domačega ali bruseljskega porekla. S programom vlada spodbuja in podpira sodelovanje za gospodar-ski razvoj, za inovacijski preboj. Sodelovanje med gospodarskimi subjekti, razvojnimi organizacijami, inštituti ... Tudi na GZS smo aktivno vstopili v pripravljalne aktivnosti za razvoj SRIP-ov. Tudi sami imamo delček kompetenc, s katerimi lahko realiziramo zadane razvojne cilje: nove razvojne produkte, ki bodo uspeli tudi na trgu. Vstopili smo tudi zato, ker se srečujemo z različnimi ovirami pri projektih, kjer je potrebno sodelovanje. Saj veste, čeprav imamo v Sloveniji zelo lep pregovor, da je v slogi moč, pa prepogosto obvelja pregovor, ki predstavlja prav nasprotno – da v špano-viji še pes crkne. Prav pomanjkanje zaupanja je glavni razlog za prešibko sodelovanje. Težko mi je, ko poslušam tarnati naše podjetnike, kako si, tudi z nelojalno konkurenco, sesuvajo pogoje, ne le na domačih, temveč tudi na tujih trgih. Še manj je sodelovanja med znanstveno-razisko-valno ...

Arhiv: Vabilo na 1. sestanek Odbora za razvoj človeških virov SRIP MATPRO

VABILO   na 1. sestanek Odbora za razvoj človeških virov SRIP MATPRO petek, 16.6. 2017 ob 9. uri GZS Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana F   Spoštovani! v okviru SRIP MATPRO je eno izmed ključnih področij področje razvoja človeških virov. (Kratka informacija o našem SRIP in Razvoju človeških virov je v prilogi). Vljudno vabljeni na 1. sestanek Odbora za razvoj človeških virov SRIP MATPRO, ki bo v petek 16.06. 2017 ob 09.00 na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana v medetaži, dvorana F.   Dnevni red: 1.     Formalna ustanovitev delovne skupine Odbora za razvoj človeških virov v SRIPU MATPRO 2.     Predstavitev zapisanih aktivnosti v Akcijskem načrtu 3.     Terminski plan aktivnosti za leto 2017/2018   Vabljeni: Vodstvo SRIP-a:  Darja Boštjančič (Združenje kemijske industrije),  Janja Petkovšek (Združenje za kovinsko industrijo), Martin Debelak (Združenje kovinskih materialov in nekovin),  Tomaž Kordiš (KOC KOCKe),  Jožef Medved (OMM NTF), Boštjan Genorio (FKKT), Elido Bandelj (CPI), Zavod za zaposlovanje.   Podjetja: ·         Katja Možina – Helios ·         Luka Furlan  - Aquafil ·         Nina Potočnik – Impol ·         Mojca Veble – SIJ Group ·         Simona Erman – Magneti ·         Aleš Hančič- TECOs   Vljudno prosimo za potrditev udeležbe na e-naslov: vesna.nahtigal@gzs.si     S spoštovanjem in lep pozdrav,     Vesna Nahtigal                                                                        Staša Baloh Plahutnik Krovna koordinatorka SRIP MATPRO                                SRIP MATPRO – ...

Arhiv: Vabilo na delavnico: Priprave akcijskega načrta na področju skupnih storitev za SRIP MATPRO

VABILO   na delavnico Priprave akcijskega načrta na področju skupnih storitev za SRIP MATPRO   v petek, 24.3. 2017 od 9.00 do 14.00 ure na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C  Spoštovani!   Vabimo vas na delavnico SRIP MATPRO na kateri se bo oblikoval akcijski načrt na področju skupnih storitev za SRIP MATPRO.   PROGRAM DELA:   -       Pozdrav in predstavitev poteka delavnice -       Karierna platforma - načrt aktivnosti na področju človeških virov (dr. Marjan Rihar, GZS) -       Internacionalizacija (Ante Milivoj, GZS) -       Odmor za kavo -       Trajnostni razvoj: okoljski, družbeni in ekonomski vidiki (Janja Leban, Janja Petkovšek in Bojan Ivanc, GZS) -       Podjetništvo in inovacije (mag. Staša Baloh Plahutnik, GZS) -       Omogočitvene tehnologije (dr. Matjaž Spreitzer, IJS) -       Zaključek delavnice Vljudno vabljeni!     Vesna Nahtigal Koordinatorica SRIP MATPRO

Arhiv: Vabilo na delavnico: Snovanje nacionalne razvojne strategije na področju materialov kot končnih produktov

VABILO  na delavnico Snovanje nacionalne razvojne strategije na področju materialov kot končnih produktov  v petek, 10.03. s pričetkom ob 09.00 na GZS, Dimičeva 13, 1. nadstropje  dvorani A   PROGRAM DELA:  09.00   Uvod v delavnico in navodila glede poteka delavnice 09.10   Nagovora Barbare Eberl MGRT ter dr. Petra Wostnerja, SVRK,  - namen in cilji SRIP-a , (kaj podjetja s tem dobijo? kaj lahko pričakujemo?) 09.30   Janez Navodnik- GiZ Plasttehnika – Predstavitev tehnološke platforme napredni materiali   09.45 – 11.45 Razdelitev udeležencev v dve skupini s ciljem oblikovanja fokusnih področij; področje metalurgije (dvorana A) in multikomponentnih materialov (dvorana C).  Pregled globalnih trendov in slovenskega stanja ·         Panel na metalurgiji bosta vodila dr. Bojan Podgornik ter prof. Jožef Medved, sodelujoči mag. Janja Petkovšek, mag. Martin Debelak, Borut Urnaut, Srečko Krušič , dr. Peter Cvahte,  Jože Kaligaro ·         Panel na multimomponentnih materialih vodi dr. Andrej Kržan, sodelujoči  mag. Darja Boštjančič, dr. Aleš Hančič, dr. Franc Švegelj, dr. Boštjan Genorio, dr. Miha Steinbücher Vprašanja na katere želimo dobiti odgovore   1.     Ključni izzivi in omejitve pri izvedbi novih projektov 2.     Področje delovanja in razvojne usmeritve – formiranje verig vrednosti 3.     Kje vidijo možnosti sodelovanja v Sloveniji in širše 4.     Definiranje ...