Matpro

Arhiv: »Silovit napredek, percepcija panoge pa je še izpred 30 let.«

Dojemanje pomembnosti industrije materialov se izboljšuje, potenciali panoge se prebijajo v ospredje. Ključno bo sodelovanje industrije in institucij znanja, meni Marko Drobnič, prvi človek SRIP-a MATPRO.   Članek v prilogi >>> 

SRIP kot nov poslovni model?

Za večino, ki se ukvarjate z vsakodnevnim upravljanjem svojega poslovnega modela – narediti, prodati, razvijati in tako naprej, so SRIP-i neznanka. Zato na kratko: gre za program vlade, podprt z javnim denarjem – delom davkoplačevalske pogače, pa najsi bo domačega ali bruseljskega porekla. S programom vlada spodbuja in podpira sodelovanje za gospodar-ski razvoj, za inovacijski preboj. Sodelovanje med gospodarskimi subjekti, razvojnimi organizacijami, inštituti ... Tudi na GZS smo aktivno vstopili v pripravljalne aktivnosti za razvoj SRIP-ov. Tudi sami imamo delček kompetenc, s katerimi lahko realiziramo zadane razvojne cilje: nove razvojne produkte, ki bodo uspeli tudi na trgu. Vstopili smo tudi zato, ker se srečujemo z različnimi ovirami pri projektih, kjer je potrebno sodelovanje. Saj veste, čeprav imamo v Sloveniji zelo lep pregovor, da je v slogi moč, pa prepogosto obvelja pregovor, ki predstavlja prav nasprotno – da v špano-viji še pes crkne. Prav pomanjkanje zaupanja je glavni razlog za prešibko sodelovanje. Težko mi je, ko poslušam tarnati naše podjetnike, kako si, tudi z nelojalno konkurenco, sesuvajo pogoje, ne le na domačih, temveč tudi na tujih trgih. Še manj je sodelovanja med znanstveno-razisko-valno ...

Arhiv: Vabilo na 1. sestanek Odbora za razvoj človeških virov SRIP MATPRO

VABILO   na 1. sestanek Odbora za razvoj človeških virov SRIP MATPRO petek, 16.6. 2017 ob 9. uri GZS Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana F   Spoštovani! v okviru SRIP MATPRO je eno izmed ključnih področij področje razvoja človeških virov. (Kratka informacija o našem SRIP in Razvoju človeških virov je v prilogi). Vljudno vabljeni na 1. sestanek Odbora za razvoj človeških virov SRIP MATPRO, ki bo v petek 16.06. 2017 ob 09.00 na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana v medetaži, dvorana F.   Dnevni red: 1.     Formalna ustanovitev delovne skupine Odbora za razvoj človeških virov v SRIPU MATPRO 2.     Predstavitev zapisanih aktivnosti v Akcijskem načrtu 3.     Terminski plan aktivnosti za leto 2017/2018   Vabljeni: Vodstvo SRIP-a:  Darja Boštjančič (Združenje kemijske industrije),  Janja Petkovšek (Združenje za kovinsko industrijo), Martin Debelak (Združenje kovinskih materialov in nekovin),  Tomaž Kordiš (KOC KOCKe),  Jožef Medved (OMM NTF), Boštjan Genorio (FKKT), Elido Bandelj (CPI), Zavod za zaposlovanje.   Podjetja: ·         Katja Možina – Helios ·         Luka Furlan  - Aquafil ·         Nina Potočnik – Impol ·         Mojca Veble – SIJ Group ·         Simona Erman – Magneti ·         Aleš Hančič- TECOs   Vljudno prosimo za potrditev udeležbe na e-naslov: vesna.nahtigal@gzs.si     S spoštovanjem in lep pozdrav,     Vesna Nahtigal                                                                        Staša Baloh Plahutnik Krovna koordinatorka SRIP MATPRO                                SRIP MATPRO – ...

Arhiv: Vabilo na delavnico: Priprave akcijskega načrta na področju skupnih storitev za SRIP MATPRO

VABILO   na delavnico Priprave akcijskega načrta na področju skupnih storitev za SRIP MATPRO   v petek, 24.3. 2017 od 9.00 do 14.00 ure na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C  Spoštovani!   Vabimo vas na delavnico SRIP MATPRO na kateri se bo oblikoval akcijski načrt na področju skupnih storitev za SRIP MATPRO.   PROGRAM DELA:   -       Pozdrav in predstavitev poteka delavnice -       Karierna platforma - načrt aktivnosti na področju človeških virov (dr. Marjan Rihar, GZS) -       Internacionalizacija (Ante Milivoj, GZS) -       Odmor za kavo -       Trajnostni razvoj: okoljski, družbeni in ekonomski vidiki (Janja Leban, Janja Petkovšek in Bojan Ivanc, GZS) -       Podjetništvo in inovacije (mag. Staša Baloh Plahutnik, GZS) -       Omogočitvene tehnologije (dr. Matjaž Spreitzer, IJS) -       Zaključek delavnice Vljudno vabljeni!     Vesna Nahtigal Koordinatorica SRIP MATPRO

Arhiv: Vabilo na delavnico: Snovanje nacionalne razvojne strategije na področju materialov kot končnih produktov

VABILO  na delavnico Snovanje nacionalne razvojne strategije na področju materialov kot končnih produktov  v petek, 10.03. s pričetkom ob 09.00 na GZS, Dimičeva 13, 1. nadstropje  dvorani A   PROGRAM DELA:  09.00   Uvod v delavnico in navodila glede poteka delavnice 09.10   Nagovora Barbare Eberl MGRT ter dr. Petra Wostnerja, SVRK,  - namen in cilji SRIP-a , (kaj podjetja s tem dobijo? kaj lahko pričakujemo?) 09.30   Janez Navodnik- GiZ Plasttehnika – Predstavitev tehnološke platforme napredni materiali   09.45 – 11.45 Razdelitev udeležencev v dve skupini s ciljem oblikovanja fokusnih področij; področje metalurgije (dvorana A) in multikomponentnih materialov (dvorana C).  Pregled globalnih trendov in slovenskega stanja ·         Panel na metalurgiji bosta vodila dr. Bojan Podgornik ter prof. Jožef Medved, sodelujoči mag. Janja Petkovšek, mag. Martin Debelak, Borut Urnaut, Srečko Krušič , dr. Peter Cvahte,  Jože Kaligaro ·         Panel na multimomponentnih materialih vodi dr. Andrej Kržan, sodelujoči  mag. Darja Boštjančič, dr. Aleš Hančič, dr. Franc Švegelj, dr. Boštjan Genorio, dr. Miha Steinbücher Vprašanja na katere želimo dobiti odgovore   1.     Ključni izzivi in omejitve pri izvedbi novih projektov 2.     Področje delovanja in razvojne usmeritve – formiranje verig vrednosti 3.     Kje vidijo možnosti sodelovanja v Sloveniji in širše 4.     Definiranje ...