20. okoljski dan gospodarstva

Letošnji jubilejni, 20. okoljski dan gospodarstva, bo pod naslovom Gospodarske verige vrednosti v luči zelenega prehoda bo potekal 4. junija. Na njem se bodo predstavila tri strateška razvojno-inovacijska partnerstva, poleg SRIP-a MATPRO bosta sodelovala še SRIP ToP in SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO.

Več informacij bo objavljenih na portalu https://okoljskidan.gzs.si

Vabimo vas, da si rezervirate čas!

Fotogalerija