Arhiv: #koronainfo: Protikorona mega zakon - vaša vprašanja in odgovori

MEGA KORONA ZAKON – ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA (13.5.2020)

Odgovori na vprašanja so pripravljeni na podlagi dne 10.4.2020 objavljenega ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP), v nadaljevanju MEGA Korona zakon ter njegovih sprememb in dopolnitev (ZUIZEOP-A), objavljenih 30.4.2020.

Odgovore so pripravile samostojne svetovalke v Pravni službi GZS Metka Penko Natlačen, Urška Sojč, Cvetka Furlan, Andreja Kos in Lea Wildmann. Odgovori so pripravljeni po posameznih vsebinskih sklopih.

Dne 15. aprila 2020 je Pravna služba v sodelovanju z Infopiko izvedla webinar. Na naši spletni strani >>> najdete njegov posnetek ter gradiva predavateljic, predstavljena na njem. V posameznih primerih, ko odgovor na posamezno vprašanje ni jasen, smo vložili zaprosilo za pojasnilo na MDDSZ, MGRT, FURS ali pojasnilo za izvajanje postopka sofinansiranja na Republiški zavod za zaposlovanje. Rubrika odgovorov je s pridobljenimi odgovori dopolnjena, ko gre za pisne ali objavljene odgovore teh organov.

Odgovore so objavljeni na portalu GZS - Poslovni nasveti v času koronavirusa. Odgovori so splošne, informativne in nazavezujoče narave ter ne predstavljajo pravnega nasveta za ravnanje subjektov v konkretnem primeru, niti uradne razlage zakona. Pravna služba GZS ne prevzema nobene odgovornosti za ravnanje posameznih uporabnikov na podlagi informativnih odgovorov. Ugotovitve, predstavljene v odgovorih, v nobenem primeru ne pomenijo meritorne odločitve v posamezni zadevi, ali da organ, ki je pristojen za presojo zadeve, ne bi mogel odločiti drugače. 

Fotogalerija