Arhiv: Potrjene smernice in načrt izvedbe aktivnosti na področju razvoja človeških virov

Na delovnem sestanku, ki je potekal 20. maja 2020, so bile potrjene smernice in načrt izvedbe aktivnosti za razvoj človeških virov v 3. fazi izvajanja partnerstva SRIP MATPRO.
Aktivnosti bodo osredotočene na preverjanje vzdržnosti opredeljenih potreb po kompetencah in opredelitev novih profilov ter novih potreb po kompetencah. Upoštevane bodo tudi novosti, ki jih je prinesel COVID-19 in spremembe, ki so zaradi tega nastale tako na tehnološko-procesnem področju kot tudi na osebnem in medosebnem področju. Osredotočali se bodo tudi na nove tehnologije, strokovne smernice in trende na fokusnih področjih ter širše opredeljeno zaščito in zagotavljanje zdravja na delovnem mestu, ergonomijo in vpliv teh na procese.

Fotogalerija