Arhiv: V pripravi je Green Deal razpis

Green Deal razpis bo spodbudil raziskave in inovacije za spodbujanje pravične in trajnostne družbene tranzicije, katere cilj je 'leaving nobody behind'. Pričakuje se, da bodo projekti relativno hitro dali oprijemljive in vidne rezultate ter pokazali, kako lahko raziskave in inovacije zagotovijo konkretne rešitve za glavne prednostne naloge Green Deal, zato bo razpis podpiral pilotne aplikacije, predstavitveni projekti in inovativni izdelki, inovacije za boljše upravljanje zelene in digitalne tranzicije, inovacije v družbeni in vrednostni verigi.
Razpis poleg tehnološkega razvoja in demonstracije spodbuja eksperimentiranje in socialne inovacije k novim načinom vključevanja civilne družbe in opolnomočenja državljanov.

Razpis bo v zvezi s trenutno pandemijo prispeval k zelenemu okrevanju ter k večji družbeni odpornosti, na primer v kmetijstvu, pospeševanju biotske raznovrstnosti obnovljivih virov energije, čistemu prometu in prehodu k čisti in krožni industriji.

Več informacij >>>


Fotogalerija