Arhiv: Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020

Evropska komisija je aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči.
Razpisno dokumentacijo in vse novosti najdete na spletni strani Evropske komisije >>>

Fotogalerija