Arhiv: ČMRLJ leti naprej

Projekt ČMRLJ (Doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo Legiranjem Jekel) tudi v času korona krize nadaljuje svoj let po zastavljeni poti.

V času upočasnjevanja industrije zaradi epidemije so raziskovalci od doma zavzeto analizirali in proučevali rezultate poizkusov. Prekinitev vsakdanjih obveznosti, povezana s hitrim tempom v industriji, je raziskovalcem omogočila poglobljen pogled na rezultate, pridobljene pred in med epidemijo, saj tudi epidemija ne more ustaviti prave raziskovalne vneme. V manjših skupinah so v laboratorijskih pogojih izvedli številne poizkuse, zato ne zaostajamo za zastavljenimi mejniki.

Tudi na bodoče kadre niso pozabili, saj so v projekt aktivno vpleteni tudi študentje v zaključevanju študija. Neprekinjeno delo na se zrcali v napredku pri diplomskih in magistrskih nalogah študentov, ki sodelujejo pri projektu ter pri pripravi znanstvenih publikacij raziskovalcev.

Razvoj in raziskave v trenutnem obdobju so ključne za ohranjanje zdrave vizije in konkurenčne prednosti na trgu, kar je bistveno za preživetje gospodarstva na svetovnem trgu po koncu krize.


Fotogalerija