Arhiv: Številke na trgu dela se umirjajo

V zadnjih 10 delovnih dneh (14. do 28. maj 2020) se je število registrirano brezposelnih stabiliziralo med 90.150 in 90.400, pri čemer se zopet povečuje število vključenih v zaposlitev, predvsem zaradi umika omejitev o poslovanju pretežno storitvenih dejavnosti. Julij bo pomemben presečni mesec, saj se bodo določeni ukrepi na področju trga dela iztekli(čakanje na delo), na voljo pa bodole še ukrepi podpore, ki bodo delodajalcem nadomestili nižji delež stroška dela povprečnega zaposlenega (skrajšan delovni čas).Na drugi strani se bo v turizmu in gradbeništvo sezonsko povečalo povpraševanje, kar naj bi predstavljajo neke vrste protiutež. S tega vidika ocenjujemo, da se bo število brezposelnih verjetno bolj povečevalo v predelovalnih dejavnostih. Najmanj bodo ogrožena delovna mesta v javnem sektorju, energetiki, kmetijstvu, farmaciji in agroživilski industriji. Statistični urad RS je objavil tudi anketno stopnjo brezposelnosti, ki je pokazala, da se je stopnja v 1. četrtletju 2020 (4,6 %) celo znižala medletno za 0,2 odstotne točke. To bi lahko bila posledica tega, da tudi ljudje, ki so izgubili službo, še vedno delajo, vendar v neregistriranem delu ekonomije. Povečanje registrirane brezposelnosti je bilo v aprilu večje kot v drugi polovici marca. Povečanje brezposelnosti sicer pričakuje 90 % vseh potrošnikov, kar je ena izmed glavnih ovir pri načrtovanju večjih investicij v individualnih gospodinjstvih. Prav zato je zelo pomembno, da se številke pri brezposelnosti začnejo umirjati ali celo zniževati.

Fotogalerija