Arhiv: Delovni sestanek razvojnikov iz podjetij in institucij znanja

Delovno srečanje razvojnikov iz podjetij in institucij znanja, ki so vključeni v SRIP MATPRO, je potekalo 23. junija na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).  Posebni gost je bil Mihael Gornik iz podjetja Dewsoft, ki je predstavil, kako so v podjetju krizo epidemije izkorisitili za nov razvoj.

Udeleženci srečanja so razpravljali predvsem o ukrepih, potrebnih za zagon gospodarstva, zlasti z vidika vlaganja v raziskave in razvoj in pametne specializacije. Med obravnavanimi temami so še posebej izpostavlili:

  •  povečanje sredstev za R&R na 3% BDP,
  • raziskovalni vavčer – raziskovalci v gospodarstvo,
  • mladi raziskovalec,
  • TIA
  • okrepitev Strategije pametne specializacije (in SRIP-a/ov) s finančno podporo v večjem obsegu, sofinanciranje pilotnih centrov, povezovanje JRO in gospodarstva,
  • v luči evropskega zelenega dogovora podpora raziskavam, razvoju in inovacijam na področju nizkoogljičnih in reciklažnih tehnologij,
  • krepitev programa Startup Plus,
  • finančna podpora zavezništvu za čisti vodik za pospešitev razogljičenja industrije,
  • programi podpore projektom na področju nacionalnih prioritet – tudi pri odločanju o financiranju bazičnih raziskav.

 Slovensko gospodarstvo stopa v pokoronsko obdobje. V naših rokah je, ali bomo izkoristili ugodne pogoje za razvoj ali pa bomo klecnili zaradi težkih posledic epidemije. Na trgu so velike priložnosti (in nevarnosti, a o njih na drugem mestu). Kažejo se potrebe po vlaganju v razvoj (znanje, inovacije, digitalizacija, modernizacija infrastrukture, energetski prehod in sanacija, javne investicije v izboljšanje kvalitete okolja….). Na trgu je torej veliko investicijskega potenciala s praktično neomejenimi viri, pa tudi veliko ambicij in  načrtov – tako v zasebnem sektorju kot pri  državnih projektih.

 Pomembno je, da vse te priložnosti pravočasno zaznamo in kar najbolje izkoristimo.

Fotogalerija

Fotogalerija