Arhiv: Rezultati junijske gospodarske ankete med slovenskimi podjetji

Junijska anketa gospodarstva, ki zajema tako vprašanja, povezana s covid-19 kot posojili, je potekala med 20. majem in 15. junijem 2020. Na anketo je odgovorilo 272 podjetij. 44 % podjetij je bilo mikro in majhnih, ostala so bila velika in srednja podjetja. Med temi podjetji jih je 54 % povpraševalo po posojilu v vrednosti 100 tisoč do 1 mio EUR, 33 % po posojilu v vrednosti nad 1 mio EUR.

Ključne ugotovitve:
- podjetja bodo v povprečju v 2020 beležila za 17 % nižje prihodke kot v letu 2019,
- izvoz naj bi se v 2020 v povprečju znižal za 14 % v primerjavi z letom 2019,
- podjetja bodo za investicije v 2020 namenila za 14,4 % manj kot v 2019,
- zmanjšanje števila zaposlenih v podjetjih v 2020 v povprečju za 9 %,
- pretežni del podjetij naj bi povrnil rast prihodkov na medletni ravni šele v 2021,
- zaradi covid-19 naj bi prepolovila prisotnost na evropskem trgu,
- covid-19 je povečal predvsem uvajanje novih tehnologij,
- financiranje zaposlenih za čakanje na delu najbolj izkoriščen ukrep protikoronske zakonodaje,
- podjetja v polovici primerov povpraševala po posojilu v vrednosti 100 tisoč do 1 mio EUR, podjetjem pa v 88 odstotkih vloga za posojilo še ni bila odobrena.

Več >>>

Fotogalerija