Arhiv: SURS: Izboljšanje kazalnikov zaupanja v vseh gospodarskih panogah

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila junija 2020 za 5 odstotnih točk višja kot maja 2020. Glede na junij 2019 je bila nižja za 17 odstotnih točk. Za 21 odstotnih točk pa je bila nižja od dolgoletnega povprečja. 

Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni izboljšali, razen dveh. Izjemi sta bila kazalnik končnih izdelkov, ki se je poslabšal (za 8 odstotnih točk), in kazalnik pričakovane cene, ki je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca. Najbolj sta se izboljšala kazalnika proizvodnja in pričakovan izvoz (za 23 oziroma 20 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno, v gradbeništvu  in storitvenih dejavnstih višji
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila junija 2020 glede na maj 2020 za 18 odstotnih točk višja, glede na junij 2019 pa za 21 odstotnih točk nižja in 17 odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija 2020 za 12 odstotnih točk višja kot maja 2020, glede na junij 2019 pa je bila za 25 odstotnih točk nižja, hkrati pa je bila za 2 odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila junija 2020 za 10 odstotnih točk višja kot maja 2020, hkrati pa za 48 odstotnih točk nižja kot v juniju 2019 ter za  39 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Kazalniki stanj (povpraševanje, zaposlovanje in poslovni položaj) so se znižali in dosegli nove najnižje vrednosti v celotnem opazovanem obdobju. Kazalniki pričakovanj pa so se drugi mesec zapored izboljšali, med temi najizraziteje kazalnik pričakovano povpraševanje, ki je tudi najbolj vplival na zvišanje kazalnika zaupanja.

Več: spletna stran SURS-a  >> 

Fotogalerija