Arhiv: Objavljen prvi razpis EU Inovacijskega sklada

Objavljen je prvi razpis sredstev novega EU Inovacijskega sklada v vrednosti 1 milijarde € za pomoč pri komercializaciji in tržnemu preboju za velike demonstracijske projekte čistih tehnologij v sektorjih, ki trgujejo s toplogrednimi plini. Sredstva so namenjena pomoči pri preboju teh tehnologij na trg.  Za obetavne projekte, ki še niso razviti v tolikšni meri, kot to zahteva trg, je na voljo dodatnih 8 milijonov € za pomoč pri njihovem razvoju.

Vloge je treba predložiti do 29. oktobra 2020 preko portala >>>.

Sredstva je možno črpati skupaj s sredstvi drugih programov, kot so sheme državnih pomoči in drugi programi financiranja EU. Vloge bodo ocenjene glede na njihov potencial znižanja toplogrednih plinov, inovacijski potencial, finančno in tehnično zrelost ter cenovno učinkovitost. 

Već informacij >>>

Webinar, ki bo obravnaval postopek prijave in splošna vprašanja ob prvem razpisu Inovacijskega sklada, bo potekal v torek, 14. julija.

 Preurejena je tudi spletna stran Inovacijskega sklada.

 

Fotogalerija