Arhiv: 13. seja Strateškega sveta za metalurgijo o ukrepih in pobudah za zagon gospodarstva

Ljubljana, 15. julij 2020 - Člani Strateškega sveta za metalurgijo (SSM) so se na svoji 13. seji zavzeli zlasti za ukrepe za čimprejšnji zagon gospodarstva in ohranitev RR oddelkov v podjetjih ter hkrati izpostavili potrebo po nadaljnjem delu na RR projektih.

Predsednik SSM Marko Drobnič je na seji uvodoma povzel uspešne rezultate z zadnje seje SSM (19. februar 2020), ki sta se je udeležila takratni minister za okolje in prostor Simon Zajc in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. V ospredju seje je bil Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Rezultat seje je vključitev ustreznih določil za energetsko intenzivno industrijo v predlog Zakona o varstvu okolja, v pripravi je tudi že ustrezen podzakonski akt oziroma uredba.

Kot je poudaril Drobnič, so člani SSM dokaj uspešno podajali in uveljavljali svoje predloge za blažitev in odpravo posledic epidemije koronavirusa v paketih pomoči PKP 1, 2, 3 in 4, kjer je bila osrednji sogovornik odločevalcev Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Aktivni so tudi pri dopolnjevanju novega paketa, kjer v ospredje stopajo ukrepi za ponovni zakon gospodarstva v pokoronskem obdobju. Povezanost članov in skupen nastop nasproti odločevalcem sta je pokazala kot primer dobre prakse, s katero je potrebno nadaljevati.

Vse bolj se kaže, da je pametna specializacija gospodarski program, ki mora biti sestavni del vsake komunikacije države na vseh nivojih. Zato je potrebno (o)krepiti  zavedanje vlade o ohranitvi raziskovalno-razvojnih oddelkov v podjetjih. Metalurgijo kot znamko pa je potrebno pozicionirati kot eno ključnih za gospodarski razvoj države.

Vesna Nahtigal je v nadaljevanju izpostavila ugotovitev Vlade RS, da bo za učinkovito črpanje kohezijskih sredstev potrebno slediti strategiji pametne specializacije, kar predstavlja priložnost za industrijo. Pogajanja o višini kohezijskih sredstev so v teku, vendar je potrebno nemudoma pripraviti ustrezne programe, da bo mogoče izpogajana sredstva koristiti. Gospodarstvo mora zato v najkrajšem možnem času vladi posredovati konkretne predloge pomoči ohranitvi RR oddelkov v podjetjih, ki bodo lahko nadaljevali s pripravo projektov.

Člani SSM so v razpravi izpostavili zavedanje o nujnosti nadaljnjega dela na RR projektih, ki pa v razmerah, ko se podjetja soočajo s pomanjkanjem likvidnostnih sredstev, ker sta se  proizvodnja in prodaja zaradi pandemije praktično ustavili, niso prioriteta. Podjetja pa kljub izredno zahtevnim razmeram niso opustila svojih razvojnih aktivnosti, a potrebujejo za ohranitev delovnih mest razvojnega kadra hitro pomoč, ki bo imela takojšnji učinek.

Dogovorjeno je bilo, da naj se za ohranitev RR oddelkov v podjetjih in ohranjanje zaposlitve visoko izobraženih kadrov - raziskovalcev v podjetjih, vladi predlaga ukrepe, ki naj upoštevajo tako kratkoročne kot srednjeročne vidike. SSM se zavzema, da bi država za obdobje petih let kratkoročno namenila finančno pomoč za ohranitev delovnih mest in za nove zaposlitve razvojnikov v podjetjih, na srednji rok pa naj uvede raziskovalno-razvojne vavčerje, razvojno inovacijske projekte (RIP) in krepi razvojne oddelke podjetij (KROP). Člani SSM predlagajo tudi razvoj ciljnih raziskovalnih programov (CRP) in tehnoloških programov (TP) v različnih resorjih; gre za namen spodbujanja različnih državnih sektorjev, da v svoje razvojne projekte vključijo slovenske inštitucije znanja in propulzivna podjetja (npr. razvoj izdelkov za vojaško industrijo).

O pereči problematiki, kako zadržati obstoječe kadre in katere ukrepe potrebujemo za to, je spregovoril prof. dr. Jožef Medved. Poudaril je pomen nadaljevanja RR aktivnosti v podjetjih in inštitucijah znanja. Priložnosti za rešitev so na področju zvišanja starostne meje za mlade raziskovalce, s čimer bi jim omogočili nadaljnje izobraževanje, prav tako je potrebno razmišljati o prvi zaposlitvi mladih, ki zaključujejo šolanje. Razprava je pokazala, da se podjetja tudi v obdobju, ko se borijo za eksistenco, zavedajo pomena razvoja kadrov in razvoja novih kompetenc, ki se morajo dinamično prilagajati novim razmeram dela.

Ob koncu seje so se člani strateškega sveta posvetili še prihodnjim aktivnostim, zlasti na področju komuniciranja. Predlagali so, da se pripravi predlog vsebine za usmerjeno in usklajeno komunikacijo z odločevalci. Podana je bila pobuda za organizacijo sestankov z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvom za obrambo (MO) ter Ministrstvom za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti (MDDSS) in za povabilo na srečanje predsedniku vlade Janezu Janši. Vabila ministrstvom in SVRK-u so bila že posredovana, srečanje s predsednikom vlade pa bo predlagano po sestankih z ministrskimi ekipami.

Tradicionalni strokovni posvet bo predvidoma 8. in 9. oktobra 2020 v Portorožu, vse zainteresirane pa vabijo k ogledu razstave Ko zapoje kovina v Narodnem muzeju Slovenije, ki je podaljšana do 30. avgusta.

Seja Strateškega sveta za metalurgijo (SSM) je potekala 7. julija 2020 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Fotogalerija