Arhiv: Kitajske in ameriške družbe bolj optimistične kot ostale

IHS Markit je 16. julija objavil anketo med vzorcem podjetij (6.900) v 12 največjih gospodarstvih po svetu, ki je pokazala, da je pri 2/3 družb nivo poslovanja (aktivnosti) še vedno nižji kot pred izbruhom pandemije. Slaba desetina (8 %) ocenjuje, da je nivo poslovanja celo višji kot pred izbruhom. Med državami so razlike kar velike, kar lahko pripišemo tako moči lastnih gospodarstev (manjša odvisnost od izvoza v povprečju pomeni večji optimizem), strukturi gospodarstva (več farmacije in IT dviguje optimizem)kot trendi v število okuženih v lokalnem okolju. Kitajsko in ameriško gospodarstvo tu izstopata (najnižji delež družb, ki beležijo padec poslovanja), sledita jima Rusija in Francija. Optimizem nemških gospodarstvenikov je nekje v sredini 12 držav. Največ pesimizma izkazujejo družbe iz Indije, Brazilije in Italije. Med sektorji so bili globalno gledano najbolj prizadeti sektor turizma, transportne opreme (letala, avtobusi, stroji, kise uporabljajo na letališčih ipd.), tekstila (spomladanska in poletna kolekcijasta se slabo prodajali), lesa in papirja, transporta in mehatronike. Najmanj pesimizma je bilo zaznati v sektorju pošte in telekomunikacij, kemični in plastični industriji ter v prehrani. Zelo dober vpogled v pričakovanja podaja vprašanje o število mesecev, ko naj bi anketirana podjetja ponovno dosegla raven aktivnosti pred izbruhom pandemije. Približno 13% družb pričakuje okrevanje v 3 mesecih, 17 % v 3-6 mesecih, 16 % do sredine 2021, preostanek pa lastne ocene nima ali pa pričakuje še daljši čas okrevanja. Te informacije so pomembne predvsem z vidika prihodnjih investicijskih odločitev, saj jih podjetja verjetno ne bodo izvedle, dokler (1) ne bodo dosegala starega nivoja poslovanja in, pomembneje, (2) ne bodo prepričana, da se bo prihodnji nivo poslovanja trajno povečal. Fokus rasti podjetij bo v veliko primerih tudi s prevzemi, saj so stroški financiranja prevzemov nizki, vendar takšne transakcije ne vplivajo na povečanje BDP.

(Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, Analitika GZS)

Fotogalerija