Arhiv: Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0

 V času naraščanja števila okužb s koronavirusom, ko bo še  naprej potrebna velika previdnost in odgovorno obnašanje slehernega posameznika, stojimo hkrati kot družba in gospodarstvo pred izzivom, kako v teh razmerah doseči nov gospodarski zagon. Za razvoj Slovenije je izjemnega pomena, kako bomo podprli razvojne projekte, ki bodo imeli dolgoročnejši vpliv na trajnostno poslovno preobrazbo in pospeševanje rasti produktivnosti. Koronavirus je namreč vsaj začasno prekril, da kljub visokim stopnjam gospodarske rasti v zadnjih letih nekaterih ključnih kratkoročnih razvojnih ciljev, kot so rast dodane vrednosti, inovativnosti, okoljska vzdržnosti in modernizacija javnega sektorja, ne dosegamo.

Na Gospodarski zbornici Slovenije so ključne potrebne ukrepe razporedili v šest prednostnih področij za dosego gospodarskega zagona in družbenega napredka:

  •  ukrepi za dvig domače potrošnje,
  • ukrepi za zagon infrastrukturnih projektov z največjo možno vključenostjo slovenskega gospodarstva,
  • vlaganja v digitalizacijo,
  • vlaganje v RR in pametno specializacijo,
  • okoljske naložbe
  • naložbe na področju kmetijstva, živilskopredelovalne industrije ter samooskrbe s hrano.

Za vsako področje so opredelili tudi potrebne vire sredstev.

Predloge ukrepov GZS si lahko preberete v pripetem pdf dokumentu >>>

Fotogalerija