Arhiv: Delavnica - priprava prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije

V organizaciji Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 2. 9. 2020 potekala delavnica z naslovom Priprava prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Delavnice so se udeležili tako predstavniki pristojnih ministrstev kot tudi koordinatorji devetih Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov).

Udeležencem je uvodoma spregovorila državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je povedala, da se Slovenija intenzivno pripravlja na izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027; kot je poudarila, bi morale biti krovne podlage za izvajanje na nacionalni ravni pripravljene do konca letošnjega leta (poudarki iz njenega nagovora so objavljeni v novici Državna sekretarka Kirbiš Rojs nagovorila udeležence delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije na portalu gov.si).

Predstavniki vladnih resorjev so na kratko predstavili še očrt priprave prenovljene S4, slovenske industrijske politike, raziskovalne in inovacijske strategije ter digitalne agende. 

V nadaljevanju srečanja so bili s strani posameznih SRIP-ov povzeti njihovi pogledi na nadaljnje (so)delovanje s poudarkom na oceni potencialnih prekrivanj med SRIP-i, kar je bilo predhodno podrobneje začrtani v obsežnejšem delovnem gradivu.

Kot so zapisali na portalu gov.si, pomeni tokratna delavnica »uradni začetek naslednjega kroga procesa podjetniškega odkrivanja v luči prenove S4, ki preko SRIP-ov vključuje relevantne deležnike«.


Foto: objavljeno z dovoljenjem SVRK

Fotogalerija