Arhiv: Spletni seminar Razumevanje in ustvarjanje jezika z umetno inteligenco, 15. 9. 2020 (15:00 - 16:30)

Spletni seminarji AI for Slovenia (AI4SI) pričenjajo z napovedano predstavitvijo tudi konkretnih tehnologij umetne inteligence (UI), kamor med uspešne zgodbe spada tudi obdelava in razumevanje naravnih jezikov.

Vabimo vas na spletni seminar Razumevanje in ustvarjanje jezika z umetno inteligenco, ki bo potekal 15. 9. 2020 v organizaciji AI4SI, IKT horizontalne mreže in GZS-Združenja za informatiko in telekomunikacije.

Na tem področju gre za praktično uporabo strojnega prevajanja, prepoznave in ustvarjanje govora, semantično iskanje in klasifikacijo besedil. Sodobni pristopi temeljijo na globokih nevronskih mrežah, kjer smo v zadnjem letu priča spremembi vodilne tehnologije. Dotaknili se bodo tehnologije GPT-3, ki po mnenju strokovnjakov UI predstavlja največji preskok tehnologij UI v letu 2020.

PROGRAM:

GPT-3, največji preskok umetne inteligence v 2020
Dr. Boris Cergol, vodja poslovne enote za umetno inteligenco, Comtrade Digital Services
Ustvarjanje vseh mogočih besedil, od elektronske pošte do kreativnih esejev, prepričljivo odgovarjanje in pogovarjanje, pisanje delujoče programske kode zgolj na podlagi opisa, kaj želimo implementirati. Vse to so le nekatere od sposobnosti modela GPT-3, ki ga je pred kratkim predstavilo podjetje OpenAI. Vendar pa se avtorji modela niso zaustavili pri akademskem članku, ampak so pripravili tudi programski vmesnik, preko katerega je mogoče na uporabniku prijazen način dostopati do modela. Beta dostop do vmesnika so omogočili nekaterim predstavnikom strokovne javnosti.
V tokratnem seminarju bo dr. Cergol delil nekaj svojih izkušenj z GPT-3, ki jih je pridobil kot eden od beta testerjev in nekaj svojih razmišljanj o tem, kakšne spremembe si lahko v prihodnje obetamo od GPT-3 in od še veliko zmogljivejših modelov, ki mu bodo zagotovo kmalu sledili.

Novi pristopi k (večjezičnemu) procesiranju besedil
Marko Robnik Šikonja, profesor na FRI UNI Ljubljana
Med uspešne zgodbe umetne inteligence spada tudi obdelava in razumevanje naravnih jezikov, kjer vidimo praktično uporabno strojno prevajanje, prepoznavo in generiranje govora, semantično iskanje in klasifikacijo besedil. Sodobni pristopi temeljijo na globokih nevronskih mrežah. V zadnjem letu smo s pojavom mrež tipa transformer priča spremembi vodilne tehnologije. Današnji veliki jezikovni modeli tipa BERT in GPT-3 iz velikih zbirk besedil zajamejo znanje o jeziku in ga uporabijo za različne naloge. To lahko uspešno počno tudi za več jezikov hkrati. Predstavili bodo modele tipa BERT, ki trenutno dosegajo najboljše rezultate npr. pri povzemanju besedil, klasifikaciji sentimenta in odgovorih na vprašanja. Ta razvoj ni obšel niti slovenščine.

Podrobnejše informacije in prijava >>>

Fotogalerija