Arhiv: Pridobitev sredstev iz EU Inovacijskega sklada

Prvi razpis sredstev Inovacijskega sklada v vrednosti €1 milijarde za pomoč pri komercializaciji in tržnemu preboju za velike demonstracijske projekte čistih tehnologij je Evropska komisija objavila v začetku avgusta, pri čemer je za obetajoče projekte, ki še niso razviti do mere, ki jih zahteva trg, na voljo še dodatnih €8 milijonov za pomoč pri njihovem razvoju. Sredstva je možno črpati skupaj s sredstvi drugih programov kot so sheme državnih pomoči in drugi programi financiranja EU.

Projekte bodo ocenjevali glede na potencial za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, inovacijski potencial, finančno in tehnično zrelost in potencial za širitev in stroškovno učinkovitost.

Vloge je treba predložiti do 29. oktobra 2020 preko portala.

 Več informacij >>>

Posnetek webinarja s podrobnejšimi informacijami o postopku prijave si lahko ogledate na povezavi >>>

Fotogalerija