Arhiv: Možnosti za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA)

- Z Evropsko vesoljsko agencijo lahko sodeluje vsako slovensko podjetje ali razvojno raziskovalna inštitucija, ki razvija produkte ali storitve, ki sodijo v delovni program ESE in v področja, pri katerih Slovenija sodeluje,
- ESA zagotavlja, da bo večina sredstev, ki jih Slovenija vplačuje, porabljena za projekte, ki jih bodo izvajala slovenska podjetja oziroma inštitucije.

Področja, pri katerih Slovenija sodeluje:

- program Opazovanja Zemlje (do 1 mio EUR letno), ki vključuje:
• izgradnjo in obratovanje satelitov za opazovanje Zemlje in zemeljskih postaj,
• pridobivanje in obdelavo velikega števila podatkov, za kar se uporabljajo nove tehnologije (računalništvo v oblaku, strojno učenje, umetna inteligenca, block chain tehnologija),
• uporaba podatkov in oblikovanje aplikacij za namene potreb družbe (označevanje oljnih madežev, opazovanje in napovedovanje plazov, določanje sprememb v vegetaciji, upravljanje z vodnimi viri…),

- program Splošnih tehnologij (do 1,8 mio EUR letno), najbolj »a la carte« program, ki vključuje vse elemente in vse tehnološke ravni (TLR) razvoja v povezavi z drugimi programi ESE z izjemo telekomunikacij (za inštrumente, satelite, zemeljske postaje, rakete…):
• tehnološki elementi,
• materiali,
• strojna oprema,
• programska oprema,

- program Človeške in robotske raziskave (300K EUR letno), ki se ukvarja s človeškimi posadkami ter z robotiko na Luni in Marsu. Vključuje tudi:
• znanstvene raziskave o vplivih vesolja na človeški organizem – breztežnost, osamitev, tesni prostori, priprave astronavtov za polete v vesolje, itd.,
• sodelovanje z industrijami, ki se običajno ne ukvarjajo z vesoljem (npr. pogonski sistemi, recikliranje, 3D tisk…),
• pametna mesta, elektronika, novi senzorji, ipd.,
- znanstveni program Prodex (200K EUR letno) - za inovativne znanstvene projekte vezane na bodoče ali obstoječe misije ESE.

Novi program za Slovenijo:
- po podpisu novega Pridružitvenega sporazuma bo ESA enkrat ali dvakrat na leto objavila razpis, ki bo namenjen samo slovenskim podjetjem in inštitucijam,
- vseboval bo področja, ki bodo le-tem pomagala pri nadaljnjem sodelovanju z ESO:
• pripravljalne aktivnosti za nove projekte,
• raziskovalne in razvojne aktivnosti na področju vesoljske tehnologije (platforme, inštrumenti, oddajniki, sprejemniki, deli zemeljskih postaj, ipd) v segmentu telekomunikacije in navigacije,
• vesoljske aplikacije (aplikacije razvite na podlagi obstoječe vesoljske tehnologije, kot npr. določanje vodnih virov, zemeljska omrežja, ki se povezujejo s sateliti ipd.),
• razvoj satelitov,
• vesoljska znanost,
• izobraževalne aktivnosti tako na univerzitetnem kot na doktorske nivoju,
• pomoč pri izvedbi izstrelitev,
• delavnice za podjetja s področja vesoljske tehnologije.

Kako poslovati z ESO:
- ESA pripravlja razpise in javna naročila, ki so objavljeni na njihovi spletni strani (Electronic Mail Inivitation to Tender System - EMITS),
- podjetja se prijavijo na razpis neposredno pri ESI in o tem obvestijo delegacijo na MGRT (kontakt na spletni strani Vlade RS),
- podjetja se lahko na MGRT naročijo na prejemanje novic s področja vesoljske tehnologije,
- spletna stran Vlade RS vsebuje podrobne informacije o načinu prijave,
- podjetja imajo možnost sodelovanja tudi v okviru tehnološke harmonizacije .

Zakaj poslovati z ESO:
- ESA vam lahko zagotovi finančna sredstva za razvoj inovativne tehnologije (relevantne za vesoljski program), ki jo kasneje lahko uporabljate v lastnih tržnih produktih,
- sodelovanje z ESO zagotavlja tehnološko odličnost in odpira vrata v mednarodnih podjetjih in inštitucijah,
- sodelovanje z ESO vam bistveno poveča možnost uspeha na razpisih v okviru EU, Obzorje 2020/ Obzorje Evropa – vesolje,
- vesoljski sektor je sektor z stalno rastjo, ki pa je v fazi vključevanja novih privatnih akterjev in postaja vedno bolj poslovno usmerjen.

Fotogalerija