Brošura KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO

BROŠURA

KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO

Napovedani profili in potrebe po kompetencah za SRIP MATPRO

SRIP MATPRO je na področju razvoja človeških virov pripravil brošuro z naslovom »KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO«, Napovedani profili in potrebe po kompetencah za SRIP MATPRO. 

Pripravo brošure sta koordinirala mag. Ines Gergorić, vodja stebra Človeški potencial, Strateški razvoj, GZS, in Matej Kirn, vodja SRIP RČV, GZS. V procesu oblikovanja in priprave vsebine na področju RČV MATPRO pa so v vseh  preteklih letih izvajanja SRIP MATPRO sodelovali Vesna Nahtigal, mag. Staša Baloh Plahutnik, dr. Marjan Rihar, Andreja Sever, mag. Ines Gergorić, Tina Kastelic, prof. dr. Jožef Medved, dr. Andrej Kržan, dr. izr. prof. dr. Bojan Podgornik in Matej Kirn, za kar se jim kot koordinatorka našega SRIPa iskreno zahvaljujem.

 

Brošura je bila predstavljena na Povezovalnem dogodku SRIP-ov 24. maja GZS, elektronska oblika pa je na voljo na spletni strani SRIP MATPRO.

 

Iz uvoda brošure povzemam nagovor generalne direktorice, Vesne Nahtigal in nekdanje dolgoletne koordinatorke SRIP MATPRO:

 

»SRIP MATPRO je začel “orati ledino” za Strateško Razvojna Inovacijska Partnerstva v okviru Strategije Pametne Specializacije Slovenije, ki združuje deležnike ekosistema s področja metalurgije in kompozitnih materialov. Več stoletna zgodovina na področju materialov v Sloveniji priča o njihovi pomembnosti, saj so sestavni gradnik sveta, ki ga ustvarjamo. Prav tako so kompetence ključni gradnik konkurenčnosti gospodarstva, kar smo v SRIP MATPRO tudi prepoznali. Skupaj z vodji fokusnih področij in podjetji smo oblikovali 14 profilov pomembnih za opredeljena fokusna področja in zeleni prehod. Sama sem ponosna, da smo na področju razvoja človeških virov skupaj z izjemnim timom informirali in podprli člane SRIP-a in širše o pomembnosti kadrovskih strokovnjakov v podjetju in razvoju kadrov ter povezovanju za doseganje rezultatov. Nadejamo si, da bodo podjetja v pričujoči publikaciji našla koristne informacije za planiranje zaposlovanja in razvoja kadra za prihodnje izzive. Vsem sodelujočim in tistim, ki so podprli napovedovanje potreb po kompetencah se iskreno zahvaljujem in verjamem, da bomo skupaj še naprej dosegali cilje in presegali meje ter bogatili ustvarjeno mrežo povezanih članov SRIP-a. Zaključila bom z mantro našega tima: »Teamwork makes the dream work« oziroma timsko delo uresničuje sanje.«

Fotogalerija