Ključni dosežki

»Glede na dosedanje delo in odlične rezultate imamo občutek, da ne gre le za projekt,
temveč za skupnost, ki gradi most med državo, inštitucijami znanja in podjetji.
Skupaj ustvarjamo prostor za dialog, prilagajanje in učenje,
da se bomo lahko bolj učinkovito odzivali na prihodnje izzive.«

(Marko Drobnič, predsednik uprave TALUM d.d. in predsednik SRIP MATPRO)

Ključni dosežki, nastali pod okriljem SRIP-a MATPRO

 - razvoj kovinskih in večkomponentnih materialov nove generacije na štirih področjih materialov v okviru projekta MARTINA, ki je kot slovenski model poslovno-tehnološkega sodelovanja na področju razvoja novih jekel, aluminijevih zlitin in multikomponentnih materialov primer najsodobnejšega inoviranja v svetu,

 - modularni izobraževalni program za področje kompozitov EduCOMP, oblikovan na podlagi dolgoročnih napovedi potreb po kompetencah,

 - oblikovanje karierne platforme za napovedovanje potreb po kompetencah v okviru pilotnega projekta razvoja človeških virov,

 - izdaja priročnika o družbeni trajnosti TRAJNOST = PREDNOST avtoric Janje Neje Petkovšek in Petre Flerin,

 - vzpostavitev novih povezav v okviru pripravljenih in odobrenih projektov.