Ključni dosežki

»Glede na dosedanje delo in odlične rezultate imamo občutek, da ne gre le za projekt,
temveč za skupnost, ki gradi most med državo, inštitucijami znanja in podjetji.
Skupaj ustvarjamo prostor za dialog, prilagajanje in učenje,
da se bomo lahko bolj učinkovito odzivali na prihodnje izzive.«

(Marko Drobnič, predsednik uprave TALUM d.d. in predsednik SRIP MATPRO)

Ključni dosežki, nastali pod okriljem SRIP-a MATPRO

 
Glavni dosežki pod okriljem SRIP-a MATPRO zajemajo:

- Razvoj kovinskih in večkomponentnih materialov nove generacije na štirih področjih materialov v okviru projekta MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije (MARTINA) kot razvoj novih naprednih večfunkcionalnih materialov in tehnologij izdelave inženirskih komponent s ciljem krepitve slovenske industrije na področju visokotrdnostnih jekel in aluminija ter njihovega preoblikovanja, kakor tudi s prehodom iz standardnih v razvojne dobavitelje v mednarodnih verigah in mrežah vrednosti.
Ključne pridobitve: 122 inovacij, 86 procesnih rešitev, 8 novih produktov, 2.926.007 € novih investicij, 3.606.766 € novih investicij v R&D, 46 novih mentorjev, 106 znanstvenih objav. Inovacija Orodno jeklo za delo v vročem z izboljšano toplotno prevodnostjo SITHERM S140R podjetja SIJ Metal Ravne d.o.o. je 12. oktobra 2021 prejela zlato nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije.
Ta projekt se že nadaljuje s projektoma:     

     - doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo Legiranjem Jekel (ČMRLJ) kot novega  industrijskega  procesa, v katerem  industrijski partnerji projekta razvijajo nova jekla z visokimi  standardi čistosti ob tržni naravnanosti glede na potrebe kupcev, in    

     - Modeliranje termomehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke (MARTIN) s ciljem modeliranja termomehanskega procesiranja aluminijevih zlitin za vrhunske izdelke. Pri tem se RR delo osredotoča na razvoj novih mikrostrukturnih modelov, njihove povezave v simulacijski sistem, eksperimentalno laboratorijsko potrditev modelov in  njihovo vgraditev ter validacijo v proizvodnji Al polizdelkov.

- Razvoj  pametne, celovite in hitre izdelave livarskih jeder in jedrovnikov (3 D-S-CORE), s katerim se postavlja celotno virtualno in eksperimentalno verigo za izdelavo jeder in jedrovnikov z načrtovanimi lastnostmi. Proces obsega sistematično in celovito obravnavo jedra in/ali jedrne segmente kot parcialnega produkta z vsemi njegovimi lastnostmi (izračun strujanja peščene mešanice, utrjevanja, mehanske lastnosti), dizajniranja jedrovnika po na novo v projektu razviti tehnologiji 3D tiska negativa jedra.

- Razvoj INOvativnega procesa izboljšanja mehanskih lastnosti 3D tiskanih kovinskih elementov in PROtotipov (INO3DPRO) – projekt hitre izdelave prototipov kot orodij za skrajševanje časa od ideje do trženja izdelka ob hkratnem zmanjševanju stroškov razvoja s ciljem hitre izdelave  končnih izdelkov na osnovi modela CAD, brez uporabe klasične obdelave z odvzemanjem materiala.

- Zasnova projekta Slovenski pilotni center za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin (SiPCAST) kot raziskovalnega centra za razvoj naprednih aluminijevih zlitin, lahkih kovin in tehnologij, ki bo vseboval industrijski laboratorij s pilotnimi napravami, z namenom pospeševanja industrijskega razvoja in razvoja kompetenc ter strateških razvojnih partnerstev doma in v tujini.

- Zasnova projekta Slovenski pilotni center za kompozitne materiale (SiPCOMAT) kot skupnega raziskovalnega centra za razvoj kompozitnih materialov na pilotni ravni, ki bo omogočil polindustrijski razvoj in razvoj kompetenc za konkurenčni napredek panoge proizvodnje in uporabe kompozitnih materialov ter strateško povezovanje preko partnerstev.

- Oblikovanje modularnega  izobraževalnega  programa  za področje kompozitov EduCOMP na podlagi dolgoročnih napovedi potreb po kompetencah.

- Oblikovanje Karierne platforme za napovedovanje potreb po kompetencah v okviru pilotnega projekta razvoja človeških virov.

- Vzpostavitev kompetenčnega centra KOC MAT 2.0 za razvoj kompetenc na prednostnih področjih (učinkovit razvoj materialov, digitalizacija procesov, uvajanje avtomatizacije in robotizacije in izboljšanje kakovosti procesov in izdelkov).

- Izdelava Priročnika o družbeni trajnosti TRAJNOST = PREDNOST avtoric Janje Neje Petkovšek in Petre Flerin.

- Promocijska brošura SRIP MATPRO na poti k trajnosti, v kateri je poleg prikaza ključnih aktivnosti in proizvodov članov vključen tudi trajnostni vidik poslovanja podjetij.

 -  Vzpostavitev novih povezav v okviru pripravljenih in odobrenih projektov.