Arhiv: Kaj je SRIP?

kaj je SRIP?

SRIP-i so Strateška razvojno-inovacijska partnerstva, ki na ciljnih področjih Strategije pametne specializacije (S4) združujejo predstavnike gospodarstva, institucij znanja in države. Oblikovanih je devet SRIP-ov: Materiali kot končni produkti, Trajnostna pridelava hrane, Trajnostni turizem, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Tovarne prihodnosti, Zdravje – medicina in Mobilnost.

Več informacij o SRIP-u MATPRO >>>
Povabilo k včlanitvi v GZS in k vstopu v SRIP MATPROi >>>
Pristopni obrazec >>>

Fotogalerija